การดูสถานะไฟบนตัว DECO

Further Assistance
Updated 09-20-2019 07:27:28 AM 324452
This Article Applies to: 

การดูสถานะไฟบนตัว DECO

https://www.tp-link.com/th/support/faq/1464/

 

สำหรับอุปกรณ์  Deco M5, Deco P7 และ Deco M9 Plusโปรดดูตารางต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบสถานะ LED

 

ลักษณะสี

ความหมายสถานะLED

สีเหลือง

เครื่องกำลังบูทเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

สีฟ้ากระพริบ

อุปกรณ์พร้อมสำหรับการติดตั้งแล้ว

สีฟ้า

อุปกรณ์กำลังติดตั้ง

สีเขียว

อุปกรณ์ได้รับการติดตั้งเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

สีแดง

อุปกรณ์มีปัญหา

 

 

 

สำหรับอุปกรณ์  Deco M4, Deco E4 และ Deco W2400 โปรดดูตารางต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบสถานะไฟ LED

 

 

ลักษณะสี

ความหมายสถานะLED

สีเหลืองกระพริบ

อุปกรณ์กำลังรีเซ็ต

สีเหลือง

อุปกรณ์บูทกำลังเริ่มการทำงาน

สีฟ้ากระพริบ

อุปกรณ์พร้อมสำหรับการติดตั้งแล้ว

สีฟ้า

อุปกรณ์กำลังติดตั้ง

สีขาว

อุปกรณ์ได้รับการติดตั้งเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

สีขาวกระพริบ

อุปกรณ์กำลังอัปเกรดเฟิร์มแวร์

สีแดงกระพริบ

อุปกรณ์ตัดขาดจากDecoตัวหลัก

สีแดง

อุปกรณ์มีปัญหา

 

 

 

 

สำหรับ Deco M3W โปรดดูตารางต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบสถานะ LED

 

 

ไฟ

สถานะ

ความหมายของLED

Power

ปิด /เปิด

 

 

กระพริบ

 

Deco Extender เปิดหรือปิด

 

 

Deco Extender กำลังเริ่มต้นอัปเกรดเฟิร์มแวร์หรือรีเซ็ต

Signal

สีขาว

 

สีแดง

 

 

 

สีขาวกระพริบ

 

 

สีแดงกระพริบ

มีบริการอินเทอร์เน็ต

 

Deco Extender เชื่อมต่อกับ Deco หลักแต่ไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้

 

การเชื่อมต่อ WPS กำลังทำงาน

 

 

อุปกรณ์ตัดขาดจากDecoตัวหลัก

2.4GHz

ปิด /เปิด

Deco Extender เชื่อมต่ออยู่หรือไม่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2.4GHz หลักของ Deco

5GHz

ปิด /เปิด

Deco Extender เชื่อมต่ออยู่หรือไม่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi 5GHz หลักของ Deco

 

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.