ฉันสามารถปิดไฟ LED ในเวลากลางคืนได้หรือไม่?

Further Assistance
Updated 10-11-2019 06:54:24 AM 71964
This Article Applies to: 

ฉันสามารถปิดไฟ LED ในเวลากลางคืนได้หรือไม่?

https://www.tp-link.com/th/support/faq/1463/

 

ใช่สามารถทำได้. โดยแตะควบคุม LED จากเมนู Advance สลับไปที่โหมดกลางคืนและระบุช่วงเวลาเมื่อคุณหลับ LED จะปิดโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่เลือก

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.