Pobierz Archer C7 V2

Wybierz wersję sprzętową:

V2

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).
Przegląd produktów
Dokumenty

Setup Video

 • How to set up Port Forwarding on a TP-Link router

  Take Archer A7 as demonstration.

  Więcej

 • How to set Parental Controls on a TP-Link router

  Take Archer A9 as demonstration.

  Więcej

 • How to change the Wi-Fi settings on TP-Link router

 • How to turn a router into an Access Point?

FAQ

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

 • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
 • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
 • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

Archer C7(EU)_V2_180305
Data publikacji: 2018-06-11 Język: Multi-language Rozmiar pliku: 10.88 MB

New Features/Enhancement
1. Added SMBv2 support in the USB sharing.
2.  Improved router's performance on the 2.4G wireless network.
Bug Fixed
1. Fixed the WPA2 Security (KRACKs) Vulnerability.
2. Fixed the bug in resolving some specific domains when the router works as DNS server.
Notes:
1. For Archer C7 (EU) V2.
2. Your device's configuration may be lost after upgrading. You may need to reconfigure the device.

Archer C7(EU)_V2_170803
Data publikacji: 2017-08-03 Język: Angielski Rozmiar pliku: 9.78 MB

Modifications and Bug Fixes:

Bug Fixed:
1. Fixed the router crash issue caused by Killer adapters.
2. Fixed the bug that the 5GHz Wi-Fi signal will disappear after working for a period.
3. Fixed the bug that cannot type in a VLAN ID that less than 16 under IPTV function.
4. Fixed the internet speed deceleration problem. 

Notes:

For Archer C7(EU)_V2.

Archer C7(EU)_V2_160616
Data publikacji: 2016-06-16 Język: Angielski Rozmiar pliku: 9.54 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:
1.Added 3G/4G function.
2.Added Hide SSID option in Guest Network function.
3.Added a new detection function to avoid the conflict between DNS and LAN IP.
4.Optimized the USB detection mechanism and the Media Server function.
5.Optimized the IPv6 function.
6.Optimized the UPnP function.

Bug Fixed:
1.Fixed the bug that can't detect large capacity HDDs.
2.Fixed the bug that can't access the FTP server remotely when enabled DMZ function.
3.Fixed the bug that it is failed to use Media Server function when ticked "Require Login" in "Sharing All" mode.

Notes:

1.For Archer C7(EU)V2.
2.The EU firmware was specialized for CE certification and can't be downgraded to other version, please click here for choosing your region and selecting the most suitable firmware version to upgrade.
3.Old firmware's configuration file can be imported into this new firmware;
4.Your device's configuration will be lost after upgrading, which means you need to configure your device again.

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Narzędzia

Data publikacji: 2018-10-29 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.14
Data publikacji: 2018-05-03 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.13
Data publikacji: 2016-11-13 Język: Angielski Rozmiar pliku: 14.6 MB
System operacyjny: WinXP/Vista/7/8/8.1/10
Data publikacji: 2013-12-20 Język: Angielski Rozmiar pliku: 10.82 MB
System operacyjny: Win/XP/7/8

Apps

TP-Link Tether

TP-Link Tether provides the easiest way to access and manage your network with your iOS or Android devices. Learn more about TP-Link Tether and Compatible Devices.

Note: To use Tether, please update your router’s firmware to the latest version.

Emulatory

Wersja firmware
Working Mode
Język
131209
-
Angielski
T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code: