Waarom is de werkelijke draadloze snelheid van mijn draadloze apparaat lager dan de snelheidsresultaten in de Deco app?

Further Assistance
Updated 10-02-2023 06:48:36 AM 184156
This Article Applies to: 

Deel een. De betekenis van de verschillende snelheidstermen begrijpen.

Plafondsnelheid: De plafondsnelheid is de maximale theoretische snelheid van een verbindingsstandaard die is bepaald in een gecontroleerde omgeving, zonder factoren die een negatieve invloed hebben op de doorvoersnelheid van de verbinding. Hieronder vindt u de plafondsnelheid van de verschillende interfaces van Deco M5:

Ethernet: 1 Gpbs.

Draadloos via de 2.4GH-band: 400 Mbps.

Draadloos via de 5GH-band: 867 Mbps.

Werkelijke snelheid: De werkelijke overdrachtssnelheid, die vaak lager is dan de plafondsnelheid, omdat er verschillende factoren zijn die een negatieve invloed hebben op de doorvoer van een verbinding, zeker als het gaat om een draadloze verbinding.

Vuistregel voor de netwerksnelheid: De maximumsnelheid van een verbinding is de snelheid van het langzaamste apparaat binnen de keten. In andere woorden: een verbinding is zo snel als zijn zwakste schakel.

Koppelings-/verbindingssnelheid: Klik hier voor meer informatie.

 

Deel twee. De testtopologie begrijpen.

1. Speedtest® in de Deco app toont de werkelijke breedbandsnelheid, zoal de snelheid van Link #A in de onderstaande afbeelding.

2. Voor Speedtest® is de koppelingssnelheid voor Link #B van belang voor de draadloze clients.

3. De koppelingssnelheid van Link #B wordt door 3 belangrijke factoren bepaald: De Deco, de draadloze client en de kwaliteit van de draadloze koppeling.

Deel drie. Naar knelpunten zoeken en tips voor verbetering

1. Bevestig dat de koppelingssnelheid van de draadloze client twee zo hoog is als de werkelijke breedbandsnelheid.

2. Als de koppelingssnelheid van de client lager is dan u verwacht, houd dan rekening met de volgende factoren:

  • Draadloze router: in het geval van Deco M5, is draadloos op de 2.4GHz-band de laagste interface. De plafondsnelheid is 400 Mbps, dus dit kan geen knelpunt zijn.
  • Draadloze client:, draadloze clients van de oude generatie 802.11n worden nog steeds veelvuldig gebruikt. De plafondsnelheid is slechts 150 Mbps of 300 Mbps en voor de meeste smartphones op de markt ondersteunen ze slechts 20 MHz aan bandbreedte waardoor de plafondsnelheid nog eens wordt verlaagd tot 72 Mbps. Aanbevolen wordt om de draadloze adapter van uw apparaat te controleren en te bevestigen of 802.11ac wordt ondersteund.
  • Afstand: plaats uw draadloze client dichter bij de Deco en plaats de satelliet-Deco dichter bij de hoofd-Deco.
  • Interferentie: Bluetooth-apparaten, USB 3.0-apparaten, huishoudelijke apparaten die zware metalen bevatten, koelkasten, magnetrons, andere draadloze 802.11-netwerken, tl-verlichting, radar, slechte elektrische aansluitingen, etc...

3. Tips voor verbetering

  • Plaats uw Deco op een centrale plek in de woning.
  • Als er plekken zijn met een zwak signaal, plaats de Deco dan tussen de locatie met het zwakke signaal en de hoofd-Deco om een goede verbinding te verzekeren.
  • Plaats de Deco's op een hard, vlak oppervlak zoals een tafel of kast.
  • Plaats de Deco's op een hoogte halverwege de vloer en het plafond, maar niet op de grond.
  • Plaats de Deco's in een open omgeving; plaats geen obstakels op de Deco.

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.