Wat moet ik doen als er een fout optreedt tijdens het toevoegen van een Deco?

Troubleshooting
Updated 09-28-2023 12:24:13 PM 402230
This Article Applies to: 

Als u een nieuwe Deco als satelliet toevoegt aan uw Deco mesh-netwerk, treedt er mogelijk een fout op en kan de unit niet worden toegevoegd. In deze FAQ worden de foutberichten uitgelegd en hoe u ze kunt verhelpen.

 

Foutcodes:

“Toevoegen van dit apparaat is mislukt” – Bij de nieuwe Deco-satelliet is er een probleem opgetreden tijdens het verbinden met het netwerk en het proces kon niet worden voltooid.

“Kan geen nieuwe Deco vinden” – De Deco app kan geen nieuw Deco-knooppunt vinden dat niet al is verbonden met het netwerk.

 

Voor Deco X-, XE- en BE-modellen zijn mesh-knooppunten uit hetzelfde pakket al vooraf geconfigureerd. Nadat de hoofd-Deco is ingesteld, maken de satellietknooppunten nadat ze zijn ingeschakeld automatisch verbinding met het mesh-netwerk. Als dit niet gebeurt, reset de satelliet-Deco dan en wacht totdat de statusled van de satelliet-Deco groen brandt.

Voor Deco-modellen uit de 802.11ac-serie raadpleegt u de onderstaande suggesties:

  1. Controleer of de statusled van de satelliet-Deco blauw pulseert (bij Deco M3W brandt alleen de voedingsled wit en zijn de andere leds uit). Als dit niet het geval is, houd het gat van de resetpin 1 seconde ingedrukt en wacht totdat de ledkleur verandert van geel naar pulserend blauw.
  2. Plaats de satelliet-Deco dichter bij de hoofd-Deco.
  3. Voor Deco P7/M5/M9 Plus: tik op Opnieuw proberen en tik op de optie "Installatie via Bluetooth" om de installatiestappen te voltooien (schakel tijdens deze stap andere Bluetooth-apparaten op de telefoon tijdelijk uit).

 

Related FAQs

Looking for More

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

Setup Videos

What to do if I fail to configure the satellite Deco and get stuck on “We couldn't find another Deco”?

From United States?

Get products, events and services for your region.