Tải về cho T2600G-28MPS V3

Please choose hardware version:

V3

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

IMPORTANT: Model and hardware version availability varies by region. Please refer to your TP-Link regional website to determine product availability.
Product Overview
Tài Liệu

Trình điều khiển (Driver)

TP-LINK_USB_Console_Driver

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-03-13 Ngôn Ngữ: English File Size: 3.10 MB
Hệ Điều Hành: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10

Notes:

For TP-LINK switches with USB Console port

MIBs Files

T2600G-28MPS(UN)_V3_MIB_20180301

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-03-14 Ngôn Ngữ: English File Size: 200.26 KB
Hệ Điều Hành: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10/Mac/Linux

802.1X Client

TP-LINK_802.1X_Client_Software

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2017-09-05 Ngôn Ngữ: English File Size: 5.5MB
Hệ Điều Hành: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10

FAQs

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

  • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
  • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
    Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
  • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
  • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
  • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
  • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

T2600G-28MPS(UN)_V3_20180301

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-03-14 Ngôn Ngữ: English File Size: 10.88 MB

Modifications and Bug Fixes
First firmware released

Notes
1. For T2600G-28MPS(UN) V3.0

2. If your device's Hardwaer Version is 2.0, after upgrading to this firmware, the old configuration will be lost.

Sử dụng Firmware của bên thứ 3 trên sản phầm TP-Link

Một số firmware chính thức của các sản phẩm TP-LINK có thể được thay thế bằng firmware của bên thứ ba chẳng hạn như DD-WRT. TP-LINK không cung cấp vấn đề hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo hiệu năng cũng như tính ổn định của firmware bên thứ ba. Khi sản phẩm bị hư hại do sử dụng firmware của bên thứ 3 thì chế độ bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

 

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
180301(UN)
-
English

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.