ขั้นตอนการติดตั้ง DECO ด้วยตัวเอง

When You Set Up
Updated 09-20-2019 10:18:35 AM 429299
This Article Applies to: 

ขั้นตอนการติดตั้ง DECO ด้วยตัวเอง

https://www.tp-link.com/th/support/faq/2464/

หมายเหตุ: เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการติดตั้งสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นโปรดปิดการใช้งานโหมดประหยัดพลังงานบนโทรศัพท์

Deco สามารถตั้งค่าได้ผ่านแอพ Deco ซึ่งมีให้บริการบน Android และ iOS

 

1. เปิดแอพ Deco

2. เข้าสู่ระบบหรือแตะ“ Sing Up” เพื่อตั้งค่า TP-Link ID

หมายเหตุ: หากคุณมีบัญชี TP-Link Cloud คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณ เลือกที่ (Log In)

3. แตะ “ Let's Begin” เลือกไอคอน Deco ตามหมายเลขรุ่น Deco ของคุณ

4. เอาอุปกรณ์ทุกอย่างออกจากกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิก “ ถัดไป”

5. ปิดโมเด็มของคุณและถอดแบตเตอรี่สำรองออก(ถ้ามี)แล้วแตะ “ ถัดไป”

6. เชื่อมต่อ Deco ของคุณเข้ากับโมเด็มของคุณผ่านสายแลน และเปิดอุปกรณ์ทั้งสอง แตะ “ ถัดไป” เมื่ออุปกรณ์ทั้งคู่เปิดเสร็จเรียบร้อย

7. รอให้ไฟ 'Internet' บนโมเด็มของคุณเป็นสีเขียวจากนั้นแตะ “ Internet LED is stable”

8. รอให้ไฟ LED ของ Deco กะพริบเป็นสีน้ำเงิน และแตะที่ “ Deco LED is Pulsing Blue”

หมายเหตุ: หากไฟ LED ไม่กะพริบเป็นสีฟ้าให้กดปุ่ม RESET ที่ด้านล่างของเครื่องเป็นเวลาหนึ่งวินาทีไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เพียงแค่รอประมาณ 2 นาทีจนกว่าไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วดำเนินต่อไป

9. ไปที่การตั้งค่า> หน้า Wi-Fi บนโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับ SSID เริ่มต้นของ Deco ซึ่งอยู่บนป้ายด้านล่าง
(เช่น Deco_XXXX) จากนั้นกลับไปที่แอพ Deco คลิกที่“ I have  connested ” แอป Decoจะแสดง“ Looking for Deco” และ Found in

10. กำหนดสถานที่ตั้งให้ DECO ของคุณ

11. Deco จะตรวจจับประเภทการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ ISP กำหนดให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมี 3 ประเภท: Dynamic IP, PPPOE และ Stastic IP หากคุณไม่สามารถยืนยันข้อมูลนี้ติดต่อ ISP ของคุณเพื่อตรวจสอบ

หาก ISP ของคุณมีการตั้งค่า VLAN ให้กรอกข้อมูล VLAN จากนั้นแตะที่ “ NEXT

12. สร้างชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่านจากนั้นเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ใหม่คลิกที่ “ NEXT”

13. แอพ Deco จะพบ Deco M4 อีกครั้ง

14. DECO จะทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและจากนั้นจึงเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่า คุณสามารถเลือก “ฉันเสร็จแล้ว”( I am done for now) หรือเพิ่มDecoตัวไป(Add another Deco)

 

Related FAQs

Looking for More

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

Setup Videos

How to Set up the TP-Link Deco M4 Mesh Wi-Fi System

How to Set up TP-Link Whole Home Mesh WiFi 6 System(Deco X90)

From United States?

Get products, events and services for your region.