ควรทำอย่างไรถ้าจำเป็นต้องใช้ PIN เมื่อฉันเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของ Mobile Wi-Fi เป็นครั้งแรก

Configuration Guide
Updated 10-11-2019 08:14:49 AM 73223
This Article Applies to: 

ควรทำอย่างไรถ้าจำเป็นต้องใช้ PIN เมื่อฉันเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของ Mobile Wi-Fi เป็นครั้งแรก

ครั้งแรกที่คุณพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของ Mobile Wi-Fi PCของคุณอาจต้องการให้คุณป้อนรหัส PIN โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย:

ขั้นตอนที่ 1:คลิก 'Connect using a security key instead'

ขั้นตอนที่ 2:ป้อนคีย์ความปลอดภัยเครือข่าย (รหัสผ่านไร้สาย) เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย หาก Mobile Wi-Fi ของคุณมีหน้าจอคุณสามารถค้นหารหัสผ่านไร้สายดั้งเดิมได้ในรายการ 'ข้อมูลอุปกรณ์' หากคุณไม่มีหน้าจอรหัสผ่านดั้งเดิมจะอยู่ใต้ฝาหลัง (8 ตัวอักษรสุดท้ายของ IMEI เป็นรหัสผ่านไร้สายดั้งเดิม)

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.