วิธีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ TP-Link โดยใช้พอร์ต TCP / IP มาตรฐานใน Windows 2000 และ XP

User Application Requirement
Updated 09-20-2019 04:08:11 AM 44055
This Article Applies to: 

วิธีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ TP-Link โดยใช้พอร์ต TCP / IP มาตรฐานใน Windows 2000 และ XP

https://www.tp-link.com/th/support/faq/181/

ขั้นตอนที่ 1 คลิก Star->Printers and Faxes-> Printers

ขั้นตอนที่ 2 ดับเบิ้ลคลิกที่ Add Printer

ขั้นตอนที่ 3 คลิก Next บนหน้าจอต้อนรับ

ขั้นตอนที่ 4 หน้าจอ Local หรือ Network Printer จะเปิดขึ้น เลือก Local printer ยกเลิกการทำเครื่องหมาย Automatically detect and install my Plug and Play printer.

ขั้นตอนที่ 5 คลิก Next

ขั้นตอนที่ 6 หน้าจอของ Select a Printer Port จะเปิดขึ้น เลือก Create a new port  และ Standard TCP/IP Port.

ขั้นตอนที่ 7 คลิก Next

ขั้นตอนที่ 8 คลิก Next อีกครั้งบนหน้าจอต้อนรับ

ขั้นตอนที่ 9 หน้าจอ Add Standard TCP / IP Printer Port จะเปิดขึ้น ป้อนที่อยู่ IP ของprintserver สำหรับชื่อพอร์ตมันจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 10 คลิก Next

ขั้นตอนที่ 11 หน้าจอ Additional Port Information Required จะเปิดขึ้น เลือก Customคลิก Settings

ขั้นตอนที่ 12 หน้าจอ Configure Standard TCP / IP Port จะเปิดขึ้น

โดยใช้โปรโตคอล LPR

เลือก LPR สำหรับโปรโตคอล ป้อน lp1 ในQueue Name คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย LPR Byte Counting Enabled (เนื่องจากข้อบกพร่องใน Windows LPR เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์บางเครื่องจะไม่ยอมรับงานเว้นแต่จะเปิดใช้งานByte Counting is enabled)

ใช้Raw protocol

ในส่วน Protocol เลือก ดิบ

ในPort Number ให้ป้อน 9100

ขั้นตอนที่ 13 คลิก OK จากนั้น Next และ Finish

ขั้นตอนที่ 14 หน้าต่างจะแสดงไดรเวอร์ทั้งหมดเลือกอันที่เหมาะสม

ก.ในหน้าต่างให้เลือกชื่อที่เหมาะสม (ใช้ชื่อคิวเพื่อความชัดเจนเมื่อทำการกำหนดเครื่องพิมพ์หลายชุด)

ข.เลือก Keep existing driver จำเป็น

ค. ในหน้าต่าง Print Test Page คุณสามารถทดสอบได้ตามต้องการหากจำเป็น

ง. คลิก Next

จ. คลิก Finish

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.