วิธีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ TP-Link โดยใช้พอร์ต TCP / IP มาตรฐานใน Windows 2000 และ XP

User Application Requirement
อัพเดทแล้ว09-20-2019 04:08:11 AM 86667
บทความนี้ใช้กับ: 

วิธีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ TP-Link โดยใช้พอร์ต TCP / IP มาตรฐานใน Windows 2000 และ XP

https://www.tp-link.com/th/support/faq/181/

ขั้นตอนที่ 1 คลิก Star->Printers and Faxes-> Printers

ขั้นตอนที่ 2 ดับเบิ้ลคลิกที่ Add Printer

ขั้นตอนที่ 3 คลิก Next บนหน้าจอต้อนรับ

ขั้นตอนที่ 4 หน้าจอ Local หรือ Network Printer จะเปิดขึ้น เลือก Local printer ยกเลิกการทำเครื่องหมาย Automatically detect and install my Plug and Play printer.

ขั้นตอนที่ 5 คลิก Next

ขั้นตอนที่ 6 หน้าจอของ Select a Printer Port จะเปิดขึ้น เลือก Create a new port  และ Standard TCP/IP Port.

ขั้นตอนที่ 7 คลิก Next

ขั้นตอนที่ 8 คลิก Next อีกครั้งบนหน้าจอต้อนรับ

ขั้นตอนที่ 9 หน้าจอ Add Standard TCP / IP Printer Port จะเปิดขึ้น ป้อนที่อยู่ IP ของprintserver สำหรับชื่อพอร์ตมันจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 10 คลิก Next

ขั้นตอนที่ 11 หน้าจอ Additional Port Information Required จะเปิดขึ้น เลือก Customคลิก Settings

ขั้นตอนที่ 12 หน้าจอ Configure Standard TCP / IP Port จะเปิดขึ้น

โดยใช้โปรโตคอล LPR

เลือก LPR สำหรับโปรโตคอล ป้อน lp1 ในQueue Name คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย LPR Byte Counting Enabled (เนื่องจากข้อบกพร่องใน Windows LPR เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์บางเครื่องจะไม่ยอมรับงานเว้นแต่จะเปิดใช้งานByte Counting is enabled)

ใช้Raw protocol

ในส่วน Protocol เลือก ดิบ

ในPort Number ให้ป้อน 9100

ขั้นตอนที่ 13 คลิก OK จากนั้น Next และ Finish

ขั้นตอนที่ 14 หน้าต่างจะแสดงไดรเวอร์ทั้งหมดเลือกอันที่เหมาะสม

ก.ในหน้าต่างให้เลือกชื่อที่เหมาะสม (ใช้ชื่อคิวเพื่อความชัดเจนเมื่อทำการกำหนดเครื่องพิมพ์หลายชุด)

ข.เลือก Keep existing driver จำเป็น

ค. ในหน้าต่าง Print Test Page คุณสามารถทดสอบได้ตามต้องการหากจำเป็น

ง. คลิก Next

จ. คลิก Finish

คำถามที่พบบ่อยนี้มีประโยชน์หรือไม่?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.