การเข้าหน้าตั้งค่าบนเว็บโดยใช้แอพ tpPLC (สมาร์ทโฟน)

Configuration Guide
Updated 10-11-2019 07:33:56 AM 45637
This Article Applies to: 

การเข้าหน้าตั้งค่าบนเว็บโดยใช้แอพ tpPLC (สมาร์ทโฟน)

https://www.tp-link.com/th/support/faq/1691/

ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน wireless บนมือถือ

หมายเหตุ อุปกรณ์ต้องสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

ขั้นตอนที่ 2 เปิด tpPLC APP

ขั้นตอนที่ 3 กดที่อุปกรณ์ที่มีรูปสัญญาณ wifi บนตัวอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 4 เลือก Web Configuration.

ขั้นตอนที่ 5 : หน้า pop up จะเปิดขึ้นมา ใส่ admin ทั้ง username and password.แล้ว Login

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.