การเข้าหน้าตั้งค่าบนเว็บโดยใช้แอพ tpPLC (สมาร์ทโฟน)

Configuration Guide
Updated 10-11-2019 07:33:56 AM 16474
This Article Applies to: 

การเข้าหน้าตั้งค่าบนเว็บโดยใช้แอพ tpPLC (สมาร์ทโฟน)

https://www.tp-link.com/th/support/faq/1691/

ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน wireless บนมือถือ

หมายเหตุ อุปกรณ์ต้องสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

ขั้นตอนที่ 2 เปิด tpPLC APP

ขั้นตอนที่ 3 กดที่อุปกรณ์ที่มีรูปสัญญาณ wifi บนตัวอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 4 เลือก Web Configuration.

ขั้นตอนที่ 5 : หน้า pop up จะเปิดขึ้นมา ใส่ admin ทั้ง username and password.แล้ว Login

 

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States (English)?

Check products and services for your region.