ขั้นตอนการในการเปลี่ยงชื่อwifi ของ Power Line บน app tpPLC

Configuration Guide
Updated 09-20-2019 08:10:03 AM 56680
This Article Applies to: 

ขั้นตอนการในการเปลี่ยงชื่อwifi ของ Power Line
บน app tpPLC

https://www.tp-link.com/th/support/faq/1576/

                                               

ขั้นตอนที่ 1:  เชื่อมต่อ wifi ของ Power

หมายเหตุ :  wifi ที่เชื่อมต่ออินเตอร์ต้องพร้อมใช้งานแล้ว

ขั้นตอนที่ 2:  เปิดเข้า app tpPLC APP

ขั้นตอนที่ 3 :  เลือกอุปกรณ์ของคุณที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 4:  คลิ๊กที่ Wi-Fi settings.

ขั้นตอนที่ 5:  เลือกที่ “ย่านwifi ที่ต้องการแก้ไข”

ขั้นตอนที่ 6:  เปลี่ยนชื่อwifiที่ SSID และเปลี่ยนรหัสผ่านที่ Password พอเสร็จเรียบร้อยคลิ๊กที่ “Save”

ขั้นตอนที่ 7:  ตรวจสอบข้อมูลถ้าถูกต้องคลิ๊กที่ “Continue”

Step 8: ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อ wifi อีกย่านความถี่ให้เริ่มทำใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5

Looking for More

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.