จะใช้ MiFi ในต่างประเทศได้อย่างไร

User Application Requirement
Updated 10-07-2019 09:41:35 AM 61268
This Article Applies to: 

จะใช้ MiFi ในต่างประเทศได้อย่างไร

https://www.tp-link.com/th/support/faq/1355/

แอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ต้องการ MI-Fi

ตรวจสอบว่าซิมการ์ดของคุณเปิดใช้การโรมมิ่งข้อมูลอยู่

ขั้นตอนที่ 2.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซิมการ์ดของคุณไม่ได้ถูกหยุดชั่วคราวเนื่องจากมีการเรียกเก็บเงินเกินกำหนด

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ISP ที่คุณเชื่อมต่อสามารถทำงานได้ตามความถี่ที่ MiFi ของคุณรองรับ

สำหรับ tpMiFi

ขั้นตอนที่ 4

เปิดใช้งาน Data Roaming

คลิกเมนูที่ด้านบนคลิก เครือข่าย ที่เมนูด้านซ้ายจากนั้นเปิดใช้งาน การโรมมิ่งข้อมูล

1. คลิกเมนูที่มุมซ้ายบน

2. คลิก Network

3. เปิดใช้งาน Data roaming

เปิดใช้งาน“ Data Roaming” ผ่าน tpMiFi

ขั้นตอนที่ 5

ปลดล็อก PIN หากเปิดใช้งานฟังก์ชั่นสายพินของซิมการ์ดของคุณ

คลิกเมนูที่ด้านบน -> คลิก เครือข่าย ที่เมนูด้านซ้าย -> คลิก  PIN management -> ป้อน PIN -> คลิก นำ ไป ใช้

1. คลิก การจัดการ PIN

2. ป้อน PIN แล้วคลิก เสร็จ

ปลดล็อก PIN ผ่าน tpMiFi

ขั้นตอนที่ 6

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้วโปรดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ APN ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านและตั้งค่าด้วยตนเอง

คลิกเมนูที่ด้านบน -> คลิก เครือข่าย ที่เมนูด้านซ้าย -> คลิก  APN management -> คลิกเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างโปรไฟล์ใหม่ -> ป้อนชื่อผู้ให้บริการ APN ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน -> คลิก บันทึก

1. คลิก การจัดการ APN

2. คลิกที่นี่เพื่อสร้างโปรไฟล์

3. ตั้งค่า APN ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านด้วยตนเองแล้วคลิก บันทึก

จัดการ APN ผ่าน tpMiFi

หากคุณยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ TP-Link เพื่อขอความช่วยเหลือ

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับเว็บอินเตอร์เฟส

ขั้นตอนที่ 4

เปิดใช้งาน Data Roaming

คลิก ขั้นสูง ที่ด้านบนจากนั้นคลิก Dial-up -> Dial-up Settings ที่เมนูด้านซ้ายและเปิดใช้งาน Data Roaming

เปิดใช้งาน Data Roaming

เปิดใช้งาน Data Roaming ผ่านทางเว็บอินเตอร์เฟส

ขั้นตอนที่ 5

ปลดล็อก PIN หากเปิดใช้งานฟังก์ชั่นสายพินของซิมการ์ดของคุณ

คลิก ขั้นสูง ที่ด้านบน; คลิก Dial-up -> การจัดการ PIN บนเมนูด้านซ้าย เปิดใช้ งานการจัดการ PIN ป้อน PIN คลิก ใช้

ปลดล็อก PIN ผ่านเว็บอินเตอร์เฟส

ขั้นตอนที่ 6

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้วโปรดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ APN ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านและตั้งค่าด้วยตนเอง

คลิก ขั้นสูง ที่ด้านบน; จากนั้นคลิก Dial-up -> Dial-up settings บนเมนูด้านซ้าย คลิก สร้าง เพื่อสร้างโปรไฟล์ใหม่ ป้อน APN ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านด้วยตนเอง; คลิก บันทึก

 

1. คลิก Create

 

2. ป้อน APN ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านด้วยตนเอง

3. คลิก บันทึก

Manage APN through web interface

 

If you still can’t access to Internet, please save system log and contact TP-Link support for help.

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.