TP-Link Logo

TP-Link Privacy Policy

Privacy & Terms of Use

Privacyverklaring & gebruiksvoorwaarden

 1. Privacybeleid
 2. Gebruiksvoorwaarden

Privacybeleid

TP-Link Corporation Limited (gezamenlijk, 'TP-Link,' 'wij', 'we' 'ons,' of 'onze') neemt uw privacy serieus en wij vragen u om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen omdat het belangrijke informatie bevat over: de persoonsgegevens die wij over u verzamelen; wat wij met uw persoonsgegevens doen en met wie uw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden.

TP-Link is de verwerkingsverantwoordelijke (d.w.z. wij zijn verantwoordelijk voor en houden toezicht op de verwerking van uw persoonsgegevens) en u kunt als u vragen hebt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via gdpr@tp-link.com

TP-Link biedt:

(1) TP-Link hardwareproducten ('Producten'),

(2) website(s) die toegankelijk is (zijn) via https://www.tp-link.com('Website'),

(3) diensten, met inbegrip van technische support en diensten die toegankelijk zijn via de website(s) ('Web-apps'),

(4) software die vanaf uw smartphone of tablet kan worden gedownload om toegang te krijgen tot diensten ('Mobiele apps' zoals Tether, Deco, Tapo, Tapo-camera enz.), en

(5) abonnementsdiensten, met inbegrip van diensten die toegankelijk zijn via de Web-apps en Mobiele apps ('Abonnementsdiensten'). Het begrip 'Diensten' verwijst naar de Websites, Web-apps, Mobiele apps en Abonnementsdiensten die gebruikt kunnen worden in combinatie met Producten en op andere wijze door TP-Link ter beschikking worden gesteld. Sommige Producten en Diensten van TP-Link kunnen in combinatie met elkaar worden gebruikt of op andere wijze met producten en diensten van derden worden geïntegreerd.

1. WIJZIGINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID

Dit Beleid kan op ieder moment gewijzigd worden wanneer we onze Producten/Diensten verbeteren en wijzigen. We brengen u hiervan op de hoogte door middel van een duidelijke melding op deze website. Raadpleeg deze website regelmatig voor updates. Eerdere versies van dit Beleid worden gearchiveerd zodat u ze kunt blijven raadplegen. U vindt deze hier. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van het bijgewerkte Beleid, dan moet u de Producten/Diensten niet meer gebruiken.

2. IMFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING BIJ GEBRUIKMAKING VAN ONZE HARDWARE, SOFEWARE EN APPS

2.1 Verwerking van persoonsgegevens/doel van de verwerking bij gebruikmaking van onze hardware

a). Router ( bijv. Archer C7, MR 200 of VR600)

Als u onze routers gebruikt (met uitzondering van onze zakelijke routers), verzamelen we uw e-mailadres, IP-adres, MAC-adres, TP-Link ID en wachtwoord.

We gebruiken deze gegevens om gebruikers te registreren en om te communiceren met de TP-Link Cloud Service, die wordt beheerd door Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, United States; 'AWS').

De gegevens worden opgeslagen totdat uw gebruikersaccount is verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 b) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.

b).  Volledige WiFi home netwerkoplossing (bijv. Deco M9 Plus)

Als u onze volledige WLAN-netwerkoplossing voor thuis gebruikt, verzamelen we uw e-mailadres, IP-adres, MAC-adres, TP-Link ID, wachtwoord en SSID (Service Set Identifer).

We gebruiken deze gegevens om gebruikers te registreren en om te communiceren met de cloudservice.

De gegevens worden opgeslagen totdat uw gebruikersaccount is verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 b) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.

Bovendien verwerken we gegevens die betrekking hebben op uw antivirusprogramma en de instellingen van ouderlijk toezicht (bijv. geblokkeerde websites). De gegevens worden doorgestuurd naar onze beveiligingsdienst, Trend Micro Incorporated (225 E. John Carpenter Freeway, Suite 1500, Irving, Texas 75062 Verenigde Staten). Wij verwerken deze gegevens niet direct. U kunt het antivirusprogramma en de instellingen van het ouderlijk toezicht ten alle tijde in- of uitschakelen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 f) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen voor de beveiliging en stabiliteit van het systeem te waarborgen. Een ander gerechtvaardigd belang is om deze functionaliteiten aan u ter beschikking te stellen.

c). Powerline-adapter ( power-line communication, PLC, bijv.: TL-WPA8630P KIT)

Als u onze Powerline-adapters gebruikt, verzamelen we uw MAC-adres. We gebruiken dit voor de identificatie in de cloud en om firmware-updates ter beschikking te stellen. Voor dit doeleinde wordt het MAC-adres ook verstrekt aan de externe cloudservice.

De gegevens worden opgeslagen totdat uw gebruikersaccount is verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 b) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.

d). WLAN-repeater (bijv. RE365)

Als u onze WLAN-repeaters gebruikt, verzamelen we uw MAC-adres en een gebruikersalias. We gebruiken deze persoonsgegevens voor de identificatie in de cloud en om firmware-updates ter beschikking te stellen. Voor dit doeleinde wordt het Gegevens ook verstrekt aan de cloudservice.

De gegevens worden opgeslagen totdat uw gebruikersaccount is verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 b) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.

e). Hardware-controller (bijv. AC50)

Als u onze hardware-controller gebruikt, worden uw persoonsgegevens niet direct door ons verzameld.

We maken gebruik van de diensten van Twilio Inc. (375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten, 'Twilio') om uw gebruikersaccount via sms te verifiëren. Twilio verwerkt namens ons een gegenereerde service-ID en uw telefoonnummer uitsluitend ten behoeve van verificatie.

De gegevens worden opgeslagen totdat uw gebruikersaccount is verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 b) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst. De overdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op standaard contractuele clausules van de EU.

2.2 Verwerking van persoonsgegevens/doel van de verwerking bij gebruikmaking van onze software

a). Omada-controller

Als u onze software voor de 'Omada-controller' gebruikt, worden uw persoonsgegevens niet direct door ons verzameld.

We gebruiken de diensten van Twilio om uw gebruikersaccount te verifiëren via sms. Twilio verwerkt namens ons een gegenereerde service-ID en uw telefoonnummer uitsluitend ten behoeve van verificatie.

Als u de software koppelt met de TP-Link Cloud, wordt uw TP-Link ID verstrekt en verwerkt om te communiceren met de cloudservice.

De gegevens worden opgeslagen totdat deze handmatig door u worden verwijderd of uw gebruikersaccount is verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 b) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.

b). Pharos Control

Als u onze software voor 'Pharos Control' gebruikt, worden uw persoonsgegevens niet direct door ons verzameld.

We gebruiken de diensten van Google om uw e-mailadres te verifiëren. Google verwerkt uw e-mailadres namens ons en ten behoeve van verificatie.

De gegevens worden na de verificatie verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 b) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.

​​​​​​​​​​​​​​2.3  Verwerking van persoonsgegevens/doel van de verwerking bij gebruikmaking van onze apps 'Tether', 'Deco' of 'Omada

a). Algemeen

Als u onze apps 'Tether', 'Deco', 'Omada' of 'Filebank', gebruikt, worden uw persoonsgegevens niet direct door ons verzameld.

b). Google Analytics

We gebruiken Google Analytics voor het ontwerpen en het voortdurend verbeteren van de bovenstaande apps. Hiervoor worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt. De volgende gegevens worden op deze wijze gegenereerd op basis van uw gebruik van de apps:

 • gebruikte besturingssysteem,
 • IP-adres
 • TP-Link ID
 • MAC-adres
 • tijd van de serveraanvraag

Deze gegevens worden naar de server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruik van de apps te evalueren, rapporten op basis van de activiteiten van de app aan te maken en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de apps en het internet voor marketingonderzoek en om deze apps te ontwikkelen. Deze gegevens kunnen wanneer dit door de wet wordt vereist ook aan derden worden verstrekt of wanneer derden deze gegevens namens ons verwerken. In geen enkel geval wordt uw IP-adres samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd. Een toewijzing is niet langer mogelijk.

De verzamelde persoonsgegevens worden automatisch na veertien (14) maanden verwijderd.

U kunt het gebruik van Google Analytics op elk moment uitschakelen via de instellingen van de desbetreffende app.

Meer informatie aangaande gegevensbescherming met betrekking tot Google Analytics is te vinden in het helpgedeelte van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

De verwerking is noodzakelijk voor bovenstaande doeleinden en om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen (artikel 6 (1) zin 1 f) AVG). Ons gerechtvaardigd belang is om de verkoop en gebruiksvriendelijkheid te verhogen.

c). IT-ondersteuning/feedback

Als u ondersteuning van IT-medewerkers verzoekt of de feedbackfunctie van de desbetreffende apps gebruikt, verwerken we gerelateerde persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, TP-Link ID, naam, regio, product- en apparaatgegevens, gebruikersgegevens van de cloud (incl. profielfoto).

We gebruiken deze gegevens om gebruikers te registreren en om te communiceren met de cloudservice.

De gegevens worden opgeslagen totdat uw gebruikersaccount is verwijderd of uw aanvraag is verwerkt, afhankelijk van hetgeen het eerst gebeurt.

We kunnen uw aanvraag naar de verantwoordelijke nationale bedrijven versturen om uw aanvraag namens ons te verwerken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) zin 1 b) AVG. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.

3. HOE WE PERSOONLIJKE EN NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN VERWERKEN

Een verwerking vindt vaak plaats op basis van uw toestemming. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. 

Zolang u gebruik maakt van de Producten/Diensten kunnen we persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens van onze gebruikers verzamelen en we zullen deze gegevens als volgt gebruiken met betrekking tot de Producten/Diensten.

We verzamelen gegevens die u direct en via onze websites en andere technische systemen verstrekt. Dit omvat bijvoorbeeld:

 • Gegevens (zoals uw naam, gebruikersnaam en e-mailadres, leveringsadres, telefoonnummer) die worden verstrekt via de registratie;
 • Gegevens die betrekking hebben op een toepassing voor aanmelden (bijv. aanmeld- en wachtwoordgegevens);
 • Communicatie die u hebt verstuurd (bijv. via een telefoongesprek, e-mail, chatsystemen, sociale media of forums);
 • Apparaatgegevens (bijv. apparaat-ID, MAC-adres);

Deze gegevens worden als volgt gebruikt:

 • om u te identificeren bij het aanmelden;
 • om u de Diensten en informatie te bieden die u verzoekt;
 • om uw TP-Link-account te beheren;
 • om met u te communiceren via e-mail, telefoon of per brief;

 

3.1 Om onze Producten of Diensten aan te bieden en contact met u op te nemen

Wij gebruiken persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens om: de basisfuncties van de Producten/Diensten te bieden; de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren; bepaalde functies die u wilt gebruiken ter beschikking te stellen; live chatsupport, technische support en telefonische support te bieden; u in staat te stellen om uw accountgegevens aan te maken, te wijzigen en weer te geven; kredietcontroles uit te voeren, te voldoen aan juridische, wettelijke en bestuurlijke verplichtingen en goede praktijken; handhaving van het bedrijfsbeleid; voor operationele redenen, zoals het registreren van transacties, trainingen en kwaliteitscontrole; de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie te waarborgen; onrechtmatige toegang tot en wijzigingen aan systemen te voorkomen; koopgedrag te analyseren en diensten te verbeteren; en u in staat te stellen de Producten/Diensten aan te passen, te beoordelen en een review te schrijven. We kunnen de gegevens die u hebt verstrekt gebruiken om contact met u op te nemen, zoals het e-mailadres dat u gebruikt om u te registreren en in te loggen op uw account. We kunnen contact met u opnemen om te reageren op uw verzoeken en om u informatie over uw account te verstrekken. We kunnen ook persoonsgegevens gebruiken om claims te verwerken die we hebben ontvangen met betrekking tot de Producten/Diensten.

3.2 Om onze Producten/Diensten te verkopen en te verbeteren en voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen

Het profiel dat u op onze website aanmaakt helpt ons om uw interactie met onze Producten/Diensten te verbeteren. Met deze gegevens kunnen we de Producten/Diensten persoonlijker maken; analyseren hoe u de Producten/Diensten gebruikt; en u informeren over aanbiedingen, speciale evenementen, gebruikersonderzoeken en andere vormen van marketing wanneer uw toestemming op grond van de geldende wetgeving is vereist. In bepaalde gevallen, zoals hieronder gedefinieerd, delen we sommige persoonsgegevens voor deze doeleinden met derden.

Gegevens kunnen op onze kantoren en die van onze groepsmaatschappijen, dienstaanbieders, kredietinformatiebureaus, vertegenwoordigers en zaakwaarnemers zoals hierboven beschreven worden bewaard. Gegevens kunnen internationaal overgedragen worden aan China, de Verenigde Staten en andere landen voor bovengenoemde redenen. We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om te waarborgen dat de gegevens die we bewaren voldoende worden beschermd, met inbegrip van maatregelen die worden genoemd in ons beleid voor informatiebeveiliging en gegevensbescherming, die op verzoek verkrijgbaar zijn. Internationale gegevensoverdrachten buiten de Europese Economische Ruimte worden beveiligd door modelcontractbepalingen. In het geval van overdrachten naar de Verenigde Staten wordt het EU-VS-privacyschild toegepast.

Raadpleeg hieronder het artikel Uw keuzes voor meer informatie over hoe u zich voor bepaalde communicatievormen kunt afmelden.

Uw gegevens kunnen op ons cloudplatform worden opgeslagen om gebruik te kunnen maken van onze Producten/Diensten. We kunnen uw IP-adres en MAC-adres traceren om ons cloudplatform efficiënter te laten werken en u gepersonaliseerde Producten/Diensten te bieden.

3.3 Te voldoen aan geldende wetgeving en ons beleid

We gebruiken persoonsgegevens om te voldoen aan geldende wetgeving en ons beleid; een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; fraude, strafrechtelijke aansprakelijkheid en andere vormen van aansprakelijkheid te identificeren en te voorkomen; en problemen op het gebied van naleving te monitoren en te rapporteren.

4. UW GEGEVENS DELEN

4.1 Binnen onze Groep

We kunnen de gegevens die we over u verzamelen delen binnen onze Groep, met inbegrip van onze gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen.

4.2 Andere entiteiten die u toestemming hebt gegeven

Sommige diensten van derden die u integreert met de Diensten kunnen persoonsgegevens van uw account ontvangen. U geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden wanneer u hun diensten met onze Diensten integreert. Gegevens die dergelijke diensten van derden ontvangen, zijn onderhevig aan hun voorwaarden en beleid.

4.3 Dienstverleners en andere derden

Uw persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens kunnen aan onze partners worden verstrekt voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd zodat u via deze gegevens niet persoonlijk identificeerbaar bent. Ook kunnen we de geanonimiseerde gegevens verzamelen en aan onze partners verstrekken zodat zij kunnen bepalen en begrijpen hoe mensen onze Diensten gebruiken. We zullen verzamelde gegevens niet aan een partner verstrekken op een wijze waarbij u persoonlijk identificeerbaar bent, met uitzondering van de wijze die hieronder staat beschreven.

We kunnen derden en personen vragen om diensten namens ons uit te voeren (bijv., zonder beperking, onderhoudsdiensten voor software, technologieën voor advertenties, aanbieders van e-maildiensten, koeriersdiensten, databasebeheer, webanalyses en andere diensten). Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Indien ze toegang krijgen tot uw persoonsgegevens dan is dit uitsluitend op een wijze waarbij ze deze taken namens ons kunnen uitvoeren en wij geven ze geen toestemming om uw persoonsgegevens op andere wijze te gebruiken of te verstrekken, behalve in de mate waarin dit door de wet wordt vereist.

4.4 Wijziging van zeggenschap

TP-Link kan besluiten bedrijfsmiddelen te kopen of te verkopen. Bij het kopen of verkopen van bedrijfsmiddelen zijn klantgegevens een van de middelen die worden overgedragen. Persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens kunnen ook aan derden worden overgedragen of door derden worden verkregen indien TP-Link wordt overgenomen, failliet gaat of er sprake is van wijziging van zeggenschap.

4.5 Juridische- en handhavingsmaatregelen

Wij wijzen u erop dat we gegevens die u aan ons hebt verstrekt openbaar maken indien wij er vast van overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om (a) de wet na te leven of de rechtsgang in acht te nemen, of (ii) de rechten of het eigendom van TP-Link of derden te beschermen en te verdedigen. In ieder geval zullen we gegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met de geldende voorschriften.

5. BEVEILIGING

We hebben maatregelen getroffen, waaronder versleuteling en SSL-technologie, die ontwikkeld zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.

De privacy en beveiliging van uw account worden beschermd door uw wachtwoord. Om onbevoegde toegang tot uw account en persoonsgegevens te voorkomen moet u een sterk wachtwoord kiezen en het beschermen door de toegang tot uw computer, apparaat, browser of app te beperken en u af te melden na gebruik van uw account. Als u een dienst van derden gebruikt om in te loggen op uw account, dan moet u dat account ook beveiligen.

We streven ernaar om de privacy van uw account en persoonsgegevens in onze archieven te beschermen, maar we kunnen niet garanderen dat dit volledig veilig is. De beveiliging van uw persoonsgegevens kan te allen tijde geschaad worden door onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik, hardwarefouten, softwarefouten en andere factoren.

6. UW RECHTEN

U hebt het recht om het volgende te verzoeken: toegang tot uw gegevens, gegevensoverdraagbaarheid, wissing van uw gegevens, rectificatie van eventuele fouten, beperkingen van de verwerking en u kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken.

We verwerken uw gegevens niet op een andere wijze dan in dit Privacybeleid staat beschreven.

Als u niet tevreden bent over hoe uw klacht door ons wordt afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office.

TP-Link geeft u de mogelijkheid om te kiezen hoe u informatie wilt ontvangen die betrekking heeft op onze Producten en Diensten. U kunt ook contact met ons opnemen om uw privacyvoorkeuren te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld instellen hoe en wanneer u meldingen van ons wilt ontvangen door de instructies op te volgen (bijv. door onderaan e-mailmeldingen op 'afmelden' te klikken). U kunt zich niet afmelden voor e-mails van beheer voor uw geregistreerde account (bijv. e-mails over uw transacties, beleidswijzigingen, wachtwoord vergeten en bevestigingsmails).

Via de eenvoudige bediening op de pagina 'Privacyinstellingen' in de apps en via het webmanagement kunt u verschillende methoden van gegevensverzameling in- of uitschakelen, zoals TP-Link Cloud-diensten en gebruiksstatistieken in de Tether app (klik hier voor meer informatie). Houd er rekening mee dat sommige functies niet werken wanneer bepaalde privacyinstellingen zijn uitgeschakeld en bepaalde gegevens (zoals de koppeling tussen uw TP-Link Cloud-account en uw Tether-account) worden ook opgeslagen wanneer alle privacyinstellingen zijn uitgeschakeld.

We gebruiken sessie- en permanente traceringstechnologieën. Traceringstechnologieën (bijv. cookies) kunnen permanent zijn (d.w.z. ze blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze verwijdert) of tijdelijk (d.w.z. ze worden verwijderd zodra u uw browser afsluit). U kunt er altijd voor kiezen om traceringstechnologieën te weigeren indien uw browser dit toestaat, maar het is mogelijk dat de Producten/Diensten hierdoor niet meer goed werken. Raadpleeg het onderdeel Help van uw browser, browserextensies of geïnstalleerde apps voor instructies over het blokkeren, verwijderen of uitschakelen van traceringstechnologieën zoals cookies.

U kunt traceringstechnologieën/cookies van onze externe dienstaanbieders tegenkomen, zoals Google Analytics, die we toestemming hebben gegeven om ons te helpen bij verschillende aspecten van onze werkzaamheden en Producten/Diensten.

Op bepaalde pagina's van de website kunt u traceringstechnologieën tegenkomen van derden waarover wij geen controle hebben.

Voor meer informatie over HTTP-cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, kunt u de informatie raadplegen op www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

7. TOEGANG TOT, CONTROLE EN WIJZIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Met behulp van de Producten/Diensten hebt u toegang tot de persoonsgegevens die u hebt verstrekt en kunt u deze bewerken of verwijderen. Tot welke gegevens u toegang hebt via de Producten/Diensten kan veranderen wanneer de Producten/Diensten worden gewijzigd. Wanneer u uw gegevens aanpast of uw account verwijdert, bewaren we niet langer dan nodig in ons archief een kopie van de originele gegevens voor de doelen die in dit Beleid staan vermeld en is toegestaan op grond van de geldende wetgeving. Daarnaast kunnen we geanonimiseerde of verzamelde gegevens gebruiken die van uw persoonsgegevens afkomstig zijn nadat u ze hebt bijgewerkt of verwijderd. We zullen dit niet doen op een wijze waardoor u persoonlijk identificeerbaar bent.

8. PRIVACY VAN KINDEREN

De Producten/Diensten zijn gericht op een algemeen publiek en zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust via onze website of online diensten persoonsgegevens van gebruikers uit deze leeftijdsgroep. We garanderen niet dat onze websites geschikt zijn voor kinderen. Als u vermoed dat uw kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via het e-mailadres dat in artikel 12 staat vermeld.

9. BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met het bewaarbeleid van TP-Link, dat op verzoek verkrijgbaar is. Over het algemeen worden uw gegevens bewaard gedurende de looptijd van het contract.

10. DIRECT MARKETING

Gegevens die betrekking op u hebben worden gebruikt om u per brief, e-mail of andere elektronische middelen op de hoogte te stellen over onze diensten en die van groepsmaatschappijen en externe zakenpartners, met name [identificeren/specificeren] waarvan wij denken dat u erin geïnteresseerd bent. U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden ten alle tijde intrekken door contact met ons op te nemen via gdpr@tp-link.com

11. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Indien u nog vragen hebt die in dit Beleid niet werden beantwoord of u informatie verzoekt over een bepaald onderwerp, neem dan contact met ons op. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via gdpr@tp-link.com

Ingangsdatum: 24 mei 2018.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom bij TP-Link!

De hier omschreven Diensten worden aangeboden door TP-Link Corporation Limited. In dit document wordt er naar de dienstverlener verwezen als 'TP-Link Corporation Limited.', 'TP-Link', 'wij', 'we', 'ons', of 'onze'. Dit zijn de regels en beperkingen die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website(s), producten, diensten, mobiele toepassingen en andere software (gezamenlijk, de 'Diensten').

Het begrip 'Diensten' verwijst naar de Websites, Web-apps, Mobiele apps en Abonnementsdiensten die gebruikt kunnen worden in combinatie met Producten en op andere wijze door TP-Link ter beschikking worden gesteld, zoals hierna in punt 1 -5 wordt gedefinieerd. Sommige Producten en Diensten van TP-Link kunnen in combinatie met elkaar worden gebruikt of op andere wijze met producten en diensten van derden worden geïntegreerd.

(1) TP-Link hardwareproducten ('Producten');

(2) Website(s) die toegankelijk is (zijn) via https://www.tp-link.com en https://community.tp-link.com en https://partner.tp-link.com (afzonderlijk een 'Website' of gezamenlijk 'Websites');

(3) Diensten, met inbegrip van technische support en diensten die toegankelijk zijn via de Websites ('Web-apps');

(4) Software die vanaf uw smartphone of tablet kan worden gedownload om toegang te krijgen tot diensten ('Mobiele apps');

(5) Abonnementsdiensten, met inbegrip van diensten die toegankelijk zijn via de Web-apps en Mobiele apps ('Abonnementsdiensten').

Dit zijn de regels en beperkingen die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Producten en Diensten. Lees deze Gebruiksvoorwaarden (de 'Voorwaarden') zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de Diensten, omdat ze van invloed zijn op uw wettelijke rechten en plichten (bijv. bemiddeling, een groepsvordering en beperking van onze aansprakelijkheid). U erkent en gaat ermee akkoord dat, met uitzondering van de fysieke TP-Link-producten die u hebt aangeschaft zoals routers of switches, de Diensten en software die onderdeel uitmaken van het Product (en de eventuele updates daarvan) ('Productsoftware') als licentie worden verstrekt en niet aan u zijn verkocht. U verkrijgt geen eigendomsrechten van Diensten of Productsoftware op grond van deze Voorwaarden of enig ander recht dan het recht om dergelijke Diensten en Productsoftware te gebruiken in overeenstemming met de verleende licentie op grond van alle voorwaarden, bepalingen en beperkingen van deze Voorwaarden. Bepaalde functies van de Diensten kunnen onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels die via de Diensten voor deze functies kenbaar worden gemaakt (bijv., aanvullende servicevoorwaarden voor Kasa Care). U moet deze aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels zorgvuldig lezen en ermee akkoord gaan voordat u van dergelijke Diensten gebruikmaakt.

Uw aanvaarding

Deze Gebruiksvoorwaarden (de 'Voorwaarden') vormen een bindend contract tussen u en TP-Link (de 'Overeenkomst'). Als u niet akkoord gaat met en niet alle Voorwaarden accepteert, dan mag u geen gebruik maken van de Diensten en moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan. Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met de Voorwaarden. De Voorwaarden blijven van kracht zo lang u gebruik maakt van de Diensten. Het Privacybeleid van TP-Link maakt onderdeel uit van de Voorwaarden.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Houd er rekening mee dat deze Voorwaarden herzien en opnieuw uitgegeven kunnen worden, waarbij de bijgewerkte voorwaarden op deze website worden geplaatst (https://www.tp-link.com). U stemt in en gaat ermee akkoord om meldingen te ontvangen over de bijgewerkte Voorwaarden wanneer wij de bijgewerkte Voorwaarden op deze website plaatsen. U moet deze pagina regelmatig bezoeken om de huidige Voorwaarden te raadplegen. TP-Link kan u meldingen sturen via e-mail (op het e-mailadres dat u hebt opgegeven) indien dit door de wet is vereist, of voor marketing of andere doeleinden of door een dergelijk bericht op de Website(s) te plaatsen. TP-Link kan niet aansprakelijk worden gesteld voor automatische filters die u of uw netwerkprovider voor e-mailberichten hebt ingesteld. TP-Link raadt aan om @tp-link.com toe te voegen aan uw adresboek zodat u de e-mailmeldingen van TP-Link ontvangt. Wanneer u gebruik blijft maken van de Diensten, zal dit worden beschouwd als onherroepelijke aanvaarding van wijzigingen van deze Voorwaarden.

Rechtsbevoegdheid

De Diensten zijn bedoeld voor een algemeen volwassen publiek. Wij gaan ervan uit (en door gebruik te maken van de Diensten garandeert u) dat u de rechtsbevoegdheid hebt om deze Voorwaarden te aanvaarden (bijv. u hebt de wettige leeftijd en mentale vermogens en hebt het recht om een bindende overeenkomst af te sluiten). Als u namens een organisatie of onderneming gebruik maakt van de Diensten, dan verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om namens hen in te stemmen met deze Voorwaarden en hen aan deze Voorwaarden te binden. U mag de diensten alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Bij het gebruik van de Diensten moet u alle geldende wetten naleven. U mag geen gebruik maken van deze Diensten indien geldende wetten dit gebruik verbieden.

Privacy van kinderen

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 13 jaar. Als je een kind bent onder de 13 jaar, dan mag jij je niet registreren voor de Diensten of persoonlijke informatie over jezelf naar ons sturen. Indien we erachter komen dat we persoonlijke gegevens van een kind onder de 13 jaar hebben verzameld, dan vernietigen we deze gegevens zo snel mogelijk.

Accountregistratie

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten moet u een account aanmaken. Om een account te registreren verklaart en garandeert u dat: (a) alle vereiste registratiegegevens die u verstrekt waarheidsgetrouw en accuraat zijn; en (b) u ervoor zorgt dat deze gegevens nauwkeurig blijven. U gaat akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle kosten en uitgaven die kunnen ontstaan met betrekking tot uw gebruik van de Diensten; en voor het geheimhouden van uw wachtwoord en andere accountgegevens.

Verklaringen en garanties

U verklaart en garandeert dat u meerderjarig bent en een bindend contract mag afsluiten. Indien dit niet het geval is, dan verklaar en garandeer je dat je toestemming hebt van jouw ouders en zij namens jou deze Voorwaarden hebben gelezen en ermee instemmen. Als u namens een organisatie of onderneming gebruik maakt van de Diensten, dan verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om namens hen in te stemmen met deze Voorwaarden en hen aan deze Voorwaarden te binden. U mag de diensten alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Bij het gebruik van de Diensten moet u alle geldende wetten naleven. U mag geen gebruik maken van deze Diensten indien geldende wetten dit gebruik verbieden. Wij kunnen toegang tot de Diensten voorkomen of intrekken als u zich niet houdt aan deze Voorwaarden, voorwaarden of beleid waarnaar wordt verwezen of de geldende wetgeving.

Wijziging van de diensten

De Diensten kunnen in de toekomst veranderen omdat we ze verbeteren. We kunnen te allen tijde de toegang tot alle of een deel van de Diensten en of gerelateerde software, voorzieningen en diensten tijdelijk of permanent opschorten, staken, of beperkingen opleggen of intrekken met of zonder kennisgeving en/of algemene richtlijnen en beperkingen met betrekking tot het gebruik opstellen. Wijzigingen van de diensten kunnen ertoe leiden dat bepaalde hardwareapparaten, diensten van derden, configuraties of software-instellingen onbruikbaar worden. We voeren dergelijke wijzigingen naar eigen goeddunken uit en met of zonder kennisgeving.

Intellectueel eigendom

(a) U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot patenten, auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen en alle andere eigendomsrechten van Producten, Productsoftware en Diensten (bijv. de Websites, Web-apps en Mobiele apps) eigendom zijn van TP-Link of zijn dochterondernemingen, licentiegevers of leveranciers (gezamenlijk, de 'IE-rechten'). Uw toegang tot, bezit en gebruik van de Producten, Productsoftware en Diensten leidt er niet toe dat rechten, titels of interesses in dergelijke IE-rechten aan u of derden worden overgedragen. TP-Link en zijn dochterondernemingen en licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet specifiek in deze Voorwaarden zijn verleend. Met betrekking tot de Gebruikersinhoud (zoals hieronder gedefinieerd) behoudt TP-Link de volledige aanspraak op alle inhoud op de Diensten, met inbegrip van te downloaden software en alle bijbehorende gegevens.

(b) Gebruik van de Diensten. Uw recht om gebruik te maken van de Diensten en de inhoud die erop verschijnt, hangt af van uw aanvaarding van deze Voorwaarden. Wijziging of gebruik van de inhoud op de Diensten voor een doel dat niet is toegestaan volgens deze Voorwaarden kan een schending zijn van de IE-rechten die wettelijk zijn beschermd en is verboden.

Het is niet toegestaan om de IE-rechten te gebruiken, behalve zoals nadrukkelijk volgens deze Voorwaarden is toegestaan. Op basis van deze Voorwaarden verleent TP-Link u een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de geautoriseerde onderdelen van de Diensten (met inbegrip van deze website) te downloaden, kopiëren, installeren en gebruiken via uw apparaat (bijv. uw computer, smart-apparaat enz.) voor uw persoonlijke gebruik. Het is niet toegestaan om de inhoud van de Diensten op openbare of commerciële wijze te gebruiken, ook is het niet toegestaan om inhoud van de Diensten te kopiëren of samen te voegen met andere inhoud, met inbegrip van uw website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TP-Link. U moet in het bezit zijn van een door ons verstrekte reseller- of distributielicentie voordat u onderdelen van de Diensten mag kopiëren of verspreiden. Indien wij u de bevoegdheid hebben verleend inhoud van de Diensten te kopiëren, dan bent u verplicht alle auteursrechten en andere vermeldingen van eigendomsrechten in tact te houden. Het is niet toegestaan de structuur of presentatie van de Diensten of de inhoud ervan te kopiëren, te wijzigen of op andere wijze te reproduceren of te beschadigen.

Bovendien is het niet toegestaan de inhoud te wijzigen, vertalen, aan te passen of op andere wijze afgeleide werken te produceren en verbeteringen aan te brengen, te decompileren, te decoderen, reverse-engineering uit te voeren, te ontmantelen of op andere wijze de code die gebruikt wordt in de software van de Diensten tot een leesbare vorm te reduceren om de broncode of constructie van dergelijke software te onderzoeken en/of andere producten die op dergelijke software zijn gebaseerd (volledig of gedeeltelijk) te kopiëren of te ontwikkelen.

(c) Open Source. Bepaalde onderdelen van onafhankelijke codes van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Web-apps en/of Mobiele apps die zijn onderworpen aan de GNU General Public License ('GPL') of andere opensourcelicenties ('Opensourcesoftware'). Opensourcesoftware valt onder de voorwaarden van de licentie die aan dergelijke Opensourcesoftware is toegewezen. Niets in deze voorwaarden beperkt uw rechten of verleent u rechten die de voorwaarden van een eindgebruikerslicentie van toepasbare dergelijke Opensourcesoftware vervangen. Niets in de Voorwaarden beperkt uw recht om dergelijke Opensourcesoftware die is onderworpen aan de voorwaarden van de GPL te kopiëren, aan te passen en te verspreiden.

Forum

HET MATERIAAL, DE INFORMATIE EN MENINGEN DIE STAAN OP EN/OF ZIJN GEUIT OP OF IN GEBRUIKERSFORUMS, MEDEDELINGENBORDEN, REACTIES, COMMUNITYPAGINA'S OF ANDERE FORUMS OP DE DIENSTEN ('FORUMS') BEHOREN NIET NOODZAKELIJK TOE AAN TP-LINK, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE BEDRIJVEN, MOEDERMAATSCHAPPIJEN, AANDEELHOUDERS, VOORZITTERS, DIRECTEUREN, AGENTEN, MEDEWERKERS, CONTRACTANTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN PARTNERS (GEZAMELIJK, 'DE TP-LINK GROEP'). DE TP-LINK GROEP BEWAAKT OF BEOORDEELT DE FORUMS NIET EN DE INHOUD VAN DE FORUMS IS NIET DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TP-LINK GROEP. DE TP-LINK GROEP KAN TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN INHOUD VERWIJDEREN OF AANPASSEN. HET GEBRUIK VAN DE FORUMS IS GEHEEL OP EIGEN RISICO EN IS ONDERHEVIG AAN ONDERSTAANDE DISCLAIMERS EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN.

Inzendingen, berichten en e-mails

TP-Link ontvangt graag vragen of opmerkingen over de Diensten. De TP-Link Groep aanvaardt of behandelt echter geen ongevraagde inzendingen (bijv. ideeën, behandelingen, concepten of ander materiaal) in welk formaat en in welke overdrachtsvorm dan ook (met inbegrip van e-mail). Dergelijke inzendingen worden zonder te worden beoordeeld teruggestuurd naar de zender of verwijderd of weggegooid zonder te worden beoordeeld. Stuur daarom geen ongevraagde inzendingen naar leden van de TP-Link Groep.

Gevraagde inzendingen

Van tijd tot tijd kan er in onderdelen van de Diensten nadrukkelijk gevraagd worden of u concepten, verhalen of andere mogelijke inhoud wilt verzenden ('Gevraagde inzendingen'). Indien dit het geval is, lees de specifieke regels en andere voorwaarden die in de Diensten worden weergegeven ('Aanvullende voorwaarden'), omdat deze van invloed zijn op uw wettelijke rechten. Als er geen Aanvullende voorwaarden gelden voor deze inzendingen, zullen deze Voorwaarden volledig van toepassing zijn op alle gevraagde inzendingen. MATERIAAL DAT U NAAR ONS VERSTUURD ZAL IN IEDER GEVAL NIET VERTROUWELIJK BEHANDELD WORDEN.

Ons gebruik van inhoud

TP-Link behandelt alles dat u aan ons ter beschikking stelt en/of aan de Diensten bijdraagt als vrij toegankelijk en zonder enige verplichtingen jegens u (met inbegrip van betaling), tenzij er in geval van gevraagde inzendingen Aanvullende voorwaarden gelden die elders in de Diensten geraadpleegd kunnen worden. In dat geval bepalen deze Aanvullende voorwaarden hoe we uw gevraagde inzendingen behandelen. Ongeacht gebruiken of praktijken binnen de industrie, zullen we u niet betalen voor het gebruik van inhoud die u via de Diensten verstuurt.

Gebruikersinhoud

U bent volledig verantwoordelijk voor alle inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot beoordelingen, reacties, profielgegevens, berichten, vragen, video's, afbeeldingen en audiobestanden die u uploadt, plaatst, per e-mail verstuurt, verzendt of op andere wijze verspreidt als u Diensten gebruikt. U verklaart en garandeert dat u over alle benodigde rechten beschikt om dit te doen. Voor sommige functies van onze Diensten, kunnen andere gebruikers verzoeken e-mailmeldingen te ontvangen wanneer u nieuwe openbare inhoud plaatst of ze kunnen reageren op uw opmerkingen. We kunnen deze openbare inhoud gebruiken om het totaal aantal beoordelingen bij te houden, pagina's te personaliseren, reclame voor producten te maken, populaire gebruikers te identificeren of uit te lichten, u te beschermen, onze Producten en Diensten te verbeteren en/of nieuwe Producten en Diensten te ontwikkelen. Door inhoud op de Diensten te plaatsen of te uploaden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot berichten, reacties, video's, afbeeldingen en audiobestanden) en/of communicatie of materiaal aan TP-Link ter beschikking te stellen (gezamenlijk 'Gebruikersinhoud'), behoudt u de intellectuele-eigendomsrechten die u met betrekking tot die inhoud hebt verstrekt via het gebruik van de Diensten of onderdelen of functies van de Website. 

Wanneer u inhoud uploadt of op andere wijze inhoud aan onze Diensten of Website verstrekt, stelt u aan TP-Link en partijen waarmee wij samenwerken een wereldwijde licentie ter beschikking om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, er afgeleide werken van te maken, te communiceren, te publiceren, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar weer te geven en te distribueren. De rechten die u verleent in deze licentie zijn bedoeld voor het beperkte doel om onze Diensten uit te voeren, te promoten, te verbeteren en om nieuwe diensten te ontwikkelen Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als u stopt met het gebruiken van onze Diensten. U verzekert dat u de noodzakelijke rechten hebt om ons een licentie te verlenen voor inhoud die u via de Diensten verzendt.  Als u toegang wilt tot uw inhoud of uw inhoud wilt verwijderen of wijzigen, neem dan contact met ons op via gdpr@tp-link.com. We helpen u graag. 

Gebruiksbeperkingen

Wanneer u gebruik maakt van de Diensten mag u verbindingen tot stand brengen tussen onze hardwareapparaten, hardwareapparaten van derden, onze Diensten en/of diensten van derden. U stemt ermee in dat u geen hardwareapparaten of hardwareapparaten van derden koppelt aan de Diensten op een wijze die gevaarlijk is voor personen of schade of verlies van eigendommen kan veroorzaken.

Uw gebruik van de Diensten is onderhevig aan de volgende aanvullende voorwaarden: U mag de Diensten niet gebruiken op een wijze die:

1. Inbreuk maakt of in strijd is met intellectuele eigendomsrechten of rechten van anderen;
2. In strijd is met een wet of verordening;
3. Schadelijk, frauduleus, misleidend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, aanstootgevend of op andere wijze verwerpelijk is;
4. De beveiliging van uw account of dat van anderen in gevaar brengt;
5. Pogingen, op welke wijze dan ook, om het wachtwoord, account- of andere beveiligingsgegevens van anderen te verkrijgen;
6. In strijd is met de beveiliging van een computernetwerk of wachtwoorden of beveiligingsencryptiecodes kraakt of op andere wijze een blokkeringscode bevat om oneigenlijk gebruik, toegang, wissing of aanpassing van software- of hardwareprogramma's of systemen mogelijk te maken of op oneigenlijke wijze dergelijke programma's of systemen uit te schakelen, te deactiveren, te beschadigen of stil te leggen.
7. Is bedoeld om zogenaamde 'mailbommen' (bijv. kopieën van één bericht naar veel gebruikers te sturen of met kwade opzet grote of meerdere bestanden of berichten naar één persoon te sturen) te verzenden, te maken of te beantwoorden of zich schuldig maakt aan het versturen van 'spam' (bijv. ongevraagde e-mails om zaken te doen of voor andere doeleinden);
8. Een pagina of deel van de Diensten (handmatig of automatisch)'crawlt,' 'scrapet,' of 'spidert';
9. Virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal introduceert dat schadelijk is of technische schade kan veroorzaken.
10. Een aanzienlijk deel van de inhoud kopieert of opslaat;
11. Decompileert, reverse-engineert of anderszins probeert de broncode van de Diensten te verkrijgen.
12. Activiteiten ondernemen die een negatieve invloed kunnen hebben op de werking of het gebruik van de Diensten door andere personen, met inbegrip van het plaatsen van malware.

Inhoud van de diensten

Onder 'Inhoud' worden alle gegevens verstaan die we verzamelen wanneer u de Diensten gebruikt. Het gaat om gegevens die u of andere gebruikers hebben verstrekt via hardwareapparaten die gekoppeld zijn aan de Diensten, apparaten van derden en diensten die gekoppeld zijn aan de Diensten. Het betreft ook gegevens die we aan de Diensten toevoegen, maar ook gegevens die zijn afgeleid van of verzameld zijn van gegevens die aan de Diensten worden verstrekt.

Diensten van derden

U accepteert dat TP-Link geen verantwoordelijkheid draagt voor de risico's die u neemt met betrekking tot koppelingen of verbindingen met toepassingen of diensten van derden. U begrijpt dat voor dergelijke diensten van derden hun voorwaarden, bepalingen, privacybeleid en ander beleid kunnen gelden die al dan niet verband houden met deze Diensten. Wij raden u aan op te letten op dergelijke overeenkomsten wanneer u diensten van derden koppelt aan deze Diensten. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid, praktijken, meningen of het beleid van toepassingen of diensten van derden waaraan u wordt blootgesteld wanneer u gebruik maakt van de Diensten. Uw interacties met organisaties en/of individuen van derden die u hebt gevonden op of via de Diensten plaatsvinden, zijn uitsluitend een zaak tussen u en dergelijke organisaties en/of individuen. U stemt ermee in dat we niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor verlies of schade die is ontstaan door dergelijke interacties.

Websites van derden

De Diensten kunnen u naar andere websites leiden. Deze websites kunnen informatie of materiaal bevatten wat sommige mensen als ongepast of aanstootgevend kunnen beschouwen. TP-Link heeft geen controle over deze andere websites en u erkent dat (of deze websites nu wel of niet aan TP-Link zijn verbonden) de TP-Link Groep niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, naleving van auteursrechten, rechtsgeldigheid, fatsoen of andere aspecten op dergelijke websites. Deze koppelingen impliceren op geen enkele wijze de goedkeuring van de TP-Link Groep voor de betreffende website noch enige connectie met de exploitanten ervan.

TP-Link kan niet garanderen dat u tevreden zult zijn met de producten of diensten die u op websites van derden aanschaft die van of naar TP-Link worden gekoppeld, aangezien de websites van derden eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door onafhankelijke detailhandelaren. TP-Link ondersteunt geen handelswaar die is aangeschaft via websites van derden, ook heeft TP-Link geen stappen ondernomen om de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid te bevestigen van informatie op dergelijke websites van derden. TP-Link geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de beveiliging van informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot creditcard- en andere persoonsgegevens) die u verzocht wordt te verstrekken aan derden en doet hierbij onherroepelijk afstand van elke mogelijke claim die u tegen ons kunt indienen met betrekking tot dergelijke websites. We raden u ten zeerste aan om onderzoek te doen in zoverre u dit noodzakelijk of gepast acht voordat u een online transactie uitvoert naar een van deze derden.

Beëindiging

U kunt op ieder moment besluiten om de Diensten niet meer te gebruiken. U begrijpt en stemt ermee in dat we kunnen besluiten uw Gebruikersinhoud wel of niet te verwijderen indien u stopt met het gebruik van de Diensten. TP-Link kan te allen tijde (a) uw rechten om de Diensten te openen of gebruiken opschorten of beëindigen als TP-Link van mening is dat u de Diensten hebt gebruikt op een wijze die deze Voorwaarden schendt, met inbegrip van de daarin opgenomen richtlijnen, voorwaarden of regels. Als u een Product overdraagt aan een nieuwe eigenaar, dan wordt uw recht om de Diensten vanaf dat Product te gebruiken automatisch beëindigt. De nieuwe eigenaar heeft niet het recht om het Product of de Diensten via uw account te gebruiken en moet een apart account bij TP-Link registreren, tenzij de nieuwe eigenaar al een account bij TP-Link heeft dat aan dat Product of die Dienst gekoppeld kan worden.

In het geval we besluiten om uw account te beëindigen, zullen we proberen u vooraf op de hoogte te stellen zodat u bepaalde belangrijke Gebruikersinhoud die op uw account is opgeslagen kunt terughalen. U begrijpt en stemt ermee in dat we ongeacht de reden kunnen besluiten u vooraf niet op de hoogte stellen, omdat het ongeschikt, illegaal, niet in het belang van de veiligheid of beveiliging van een persoon of op andere wijze schadelijk is voor de rechten of het eigendom van TP-Link.

Productspecificaties, prijzen, typografische fouten

Wij doen ons best om elk product en elke dienst die we via de Diensten aanbieden zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Wij zijn echter mensen en kunnen daarom niet garanderen dat productspecificaties, prijzen of andere inhoud op de Diensten compleet, nauwkeurig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn. Indien er sprake is van fouten met betrekking tot de prijzen of specificaties, behoudt TP-Link zich het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen te weigeren of te annuleren. Als we het bedrag in rekening hebben gebracht via uw creditcard of andere betalingswijze voordat de bestelling werd geannuleerd, zullen we het betreffende bedrag overmaken naar uw account. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn.

Beveiliging

Gebruikersnamen en wachtwoorden die voor de Diensten worden gebruikt zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw gebruikersnaam en wachtwoord (indien van toepassing). TP-Link behoudt zich het recht voor om uw gebruikersnaam en wachtwoorden te bewaken en naar eigen goeddunken u te verzoeken deze te wijzigen. Als u een gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt dat TP-Link als onveilig beschouwt, dan behoudt TP-Link zich het recht voor u te verzoeken uw gebruikersnaam of wachtwoord te wijzigen en/of uw account te beëindigen. TP-Link kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden niet in staat zijn onze beveiligingsmaatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. U erkent dat u uw persoonsgegevens op eigen risico aan ons verstrekt. U stemt ermee in om TP-Link direct op de hoogte te stellen van oneigenlijk gebruik of verwacht oneigenlijk gebruik van uw account in het geval u op de hoogte bent van een beveiligingslek. TP-Link is niet aansprakelijk voor verlies of schade die is ontstaan doordat u zich niet aan bovenstaande eisen hebt gehouden.

Inbreuk op de beveiligingssystemen

Het is niet toegestaan om diensten of voorzieningen die u worden aangeboden in verband met de Diensten te gebruiken om de beveiliging te compromitteren of systeembronnen en/of accounts te wijzigen. Het gebruik of de verspreiding van middelen die zijn ontwikkeld om de beveiliging te compromitteren (bijv. programma's om wachtwoorden te raden, kraakmiddelen, malware, blokkeringscode, virus of middelen om netwerken te doorzoeken) is ten strengste verboden. Indien u betrokken raakt bij een inbreuk op het beveiligingsnetwerk, behoudt TP-Link zich het recht voor om uw gegevens te verstrekken aan systeembeheerders van andere websites, rechtshandhavingsinstanties en/of overheidsinstanties om hen te ondersteunen bij het verhelpen van beveiligingsincidenten.

Onderzoeken

TP-Link behoudt zich het recht voor om verdachte schendingen van deze Voorwaarden te onderzoeken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schendingen die voortkomen uit inzendingen, berichten of e-mails die u maakt of verstuurt naar het Forum. TP-Link kan via andere gebruikers informatie inwinnen over de gebruiker die verdacht wordt van het schenden van deze Voorwaarden. TP-Link kan gebruikers blokkeren waarvan het gedrag of de berichten worden onderzocht en kan dergelijk materiaal zonder kennisgeving van zijn servers verwijderen indien TP-Link dit nodig acht. Indien TP-Link van mening is dat een deze Voorwaarden zijn geschonden, kan TP-Link inzendingen, berichten of e-mails bewerken of aanpassen, het materiaal permanent verwijderen, berichten annuleren, gebruikers waarschuwen, gebruikers en wachtwoorden blokkeren, accounts beëindigen of andere correctieve maatregelen nemen die TP-Link nodig acht. TP-Link zal zijn volledige medewerking verlenen aan wetshandhavingsautoriteiten of rechters die TP-Link verzoeken of opdragen om de identiteit openbaar te maken van een gebruiker die e-mails verstuurt, materiaal openbaar of op andere wijze beschikbaar maakt en waarvan wordt vermoed dat deze de Voorwaarden schendt. DOOR DEZE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN VRIJWAART U ALLE LEDEN VAN DE TP-LINK GROEP VAN CLAIMS DIE VOORTKOMEN UIT ACTIES DIE LEDEN VAN DE TP-LINK GROEP HEBBEN GENOMEN TIJDENS OF TEN BEHOEVE VAN ZIJN ONDERZOEKEN EN/OF VAN MAATREGELEN DIE GENOMEN ZIJN ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN DOOR EEN LID VAN DE TP-LINK GROEP OF WETSHANDHAVINGSAUTORITEITEN.

Garantieclaim

Behalve zoals hieronder uiteengezet, geeft TP-Link geen verklaringen of garanties met betrekking tot producten, software, diensten, gegevens of de inhoud die is opgenomen in of toegankelijk is via de Diensten, en we zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid, naleving van het auteursrecht, rechtmatigheid of betamelijkheid van het materiaal dat is opgenomen in of toegankelijk is via de Diensten. We geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot suggesties of aanbevelingen van diensten of producten die via de Diensten aangeboden of aangeschaft worden. Producten en diensten die aangeschaft zijn of aangeboden worden via de Diensten worden 'ZOALS HET IS' aangeboden en zonder enige vorm van garantie door TP-Link of anderen, tenzij er uitdrukkelijk en ondubbelzinnig een aparte schriftelijke garantie wordt verstrekt voor een specifiek product of specifieke dienst (en indien een garantie wordt verstrekt, is deze alleen van toepassing op het specifieke product of de dienst en niet op de Diensten in het algemeen).

UW MAAKT OP EIGEN RISICO GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. BEHOUDENS DE VOORWAARDEN DIE BIJ BEPAALDE TP-LINK-PRODUCTEN WORDEN MEEGELEVERD, WORDEN DE DIENSTEN EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, WEBSITES, SOFTWAREVOORZIENINGEN, DIENSTEN EN ANDERE INHOUD DIE GERELATEERD ZIJN AAN DE DIENSTEN 'ZOALS HET IS' EN 'ZOALS HET BESCHIKBAAR IS' AANGEBODEN ZONDER ENIGE GARANTIES, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET. IN DE MEEST RUIME ZIN ALS TOEGESTAAN BIJ WET, WIJST TP-LINK ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. DE TP-LINK GROEP GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE DIENSTEN BESCHIKBAAR, ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN, DAT STORINGEN WORDEN VERHOLPEN OF DAT DE DIENSTEN OF DE SERVERS DIE DE DIENSTEN TER BESCHIKKING STELLEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. DE TP-LINK GROEP GARANDEERT NIET OF DOET GEEN UITSPRAKEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL, INFORMATIE, SOFTWARE, VOORZIENINGEN, DIENSTEN OF ANDERE INHOUD VAN DE DIENSTEN OF WEBSITES DIE GEKOPPELD ZIJN AAN DE DIENSTEN MET BETREKKING TOT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID EN VERMOGEN OM AAN UW EISEN OF ANDERSZINS TE VOLDOEN. DE TP-LINK GROEP GARANDEERT NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, VOORZIENINGEN, DIENSTEN OF ANDERE INHOUD VAN DE DIENSTEN OF WEBSITES GEEN INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN VAN ANDEREN EN DE TP-LINK GROEP KAN NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DERGELIJKE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, VOORZIENINGEN, DIENSTEN OF ANDERE INHOUD VAN DE DIENSTEN OF WEBSITES.

HET VOORGAANDE IS NIET VAN INVLOED OP GARANTIES DIE ONDER DE GELDENDE WETGEVING NIET MOGEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Beperking van aansprakelijkheid

VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, ONDER GEEN BEDING EN ONDER GEEN WETTELIJKE THEORIE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) ZAL TP-LINK AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN JEGENS U OF ANDERE PERSONEN VOOR (A) ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, WERKONDERBREKING, NAUWKEURIGHEID VAN DE RESULTATEN, OF STORING OF DEFECT VAN APPARATEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE DIENSTEN, OF (B) ELK BEDRAG, VAN HET TOTAALBEDRAG, HOGER DAN (I) $100 OF (II) DE BEDRAGEN DIE U HEBT BETAALD AAN TP-LINK IN VERBAND MET DE DIENSTEN IN DE PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GELDENDE VORDERING OF (C) VOOR WAT VOOR REDEN BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE.

DE BOVENSTAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN GELDEN NIET VOOR AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTKOMT UIT GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJKE FOUTEN.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schendingen van deze Voorwaarden indien deze zijn veroorzaakt door gebeurtenissen of omstandigheden die volledig buiten onze macht liggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stakingen, uitsluiting of andere arbeidsconflicten, het falen van systemen of de netwerktoegang, overstromingen, brand, explosies of ongevallen.

Risico van verlies; verzekering

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT U DE DIENSTEN (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT HET GEBRUIKEN VAN DE DIENSTEN OM WERKELIJK OF PERSOONLIJK EIGENDOM TE BEVEILIGEN OF OP ANDERE WIJZE DE TOEGANG TE CONTROLEREN) OP EIGEN RISICO GEBRUIKT EN DAT U ZELF VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ALLE VERLIEZEN, SCHADE EN UITGAVEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DIT GEBRUIK. TP-LINK IS GEEN VERZEKERAAR. U MOET ZELF EEN VERZEKERING AFSLUITEN DIE ALLE VERLIES, SCHADE OF UITGAVEN DEKT, AL DAN NIET VOOR MATERIËLE SCHADE, PERSOONLIJK LETSEL (INCLUSIEF DODELIJK LETSEL), ECONOMISCHE VERLIEZEN OF ANDERE VORMEN VAN VERLIES, SCHADE OF UITGAVEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF DOOR (I) DEZE VOORWAARDEN OF (II) DE DIENSTEN.

TP-Link is of kan de verkoper zijn van verschillende goederen en diensten die in de Diensten beschikbaar zijn. Alle artikelen die via de Diensten worden aangeschaft zijn onderhevig aan een leveringscontract. Dit betekent dat het risico op verlies en aansprakelijkheid voor dergelijke artikelen op u overgaan zodra TP-Link de artikelen aan de bezorgdienst overdraagt.

Schadevergoeding

U gaat ermee akkoord om TP-Link, zijn dochterondernemingen, directeuren, vertegenwoordigers, werknemers en partners te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade (werkelijke schade en gevolgschade), verliezen en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortkomen uit of enigerlei wijze verband houden met vorderingen door derden met betrekking tot (a) uw gebruik van de Diensten (inclusief handelingen van derden die uw account gebruikten) en (b) uw schending van deze Voorwaarden. In het geval van een dergelijke vordering, rechtszaak of proces ('Vordering') stellen we u op de hoogte van de Vordering via de contactgegevens die we hebben op basis van uw account (ervan uitgaand dat wanneer geen kennisgeving kan worden gegeven uw vrijwaringsverplichting niet verdwijnt of beperkt wordt).

Updates

TP-Link kan van tijd tot tijd en wanneer TP-Link dit nodig acht updates voor zijn Diensten en/of Productsoftware ontwikkelen en ter beschikking stellen, dit kan bestaan uit upgrades, opgeloste fouten, patches of andere correcties van fouten, veiligheidsupdates en/of nieuwe functies (gezamenlijk, met inbegrip van eventuele bijbehorende documentatie, 'Updates'). Updates kunnen ook volledig bepaalde functies en functionaliteiten wijzigen of verwijderen. U stemt ermee in dat wij niet verplicht zijn updates te bieden of aan te blijven bieden of bepaalde functies of functionaliteiten ter beschikking te stellen. Op basis van de instellingen van uw apparaat en wanneer uw apparaat is verbonden met internet a) zullen de Diensten alle beschikbare Updates automatisch downloaden en installeren of b) ontvangt u een melding of wordt u gevraagd de beschikbare Updates te downloaden en installeren. U zal alle Updates tijdig downloaden en installeren en u erkent en stemt ermee in dat de Diensten of delen ervan niet correct kunnen werken indien u dit niet doet. U stemt er verder mee in dat alle Updates deel uitmaken van de Diensten en onderhevig zijn aan alle voorwaarden van deze Voorwaarden.

Updates van de Productsoftware kunnen automatisch worden geïnstalleerd zonder verdere kennisgeving of het geven van aanvullende toestemming. U geeft toestemming voor dergelijke automatische updates. Indien u dergelijke automatische Updates niet wilt, moet u uw account beëindigen en stoppen met het gebruik van de Productsoftware en betreffende Producten. Indien u een eerder aangemaakt account niet beëindigd, ontvangt u automatisch Updates.

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde voor zonder verdere aankondiging om het aanbieden van de app en/of de diensten of functies of onderdelen ervan tijdelijk of permanent te staken, te wijzigen of te beëindigen.

Beperkingen van Diensten en Productsoftware

U erkent en stemt ermee in dat de Diensten en Productsoftware niet 100% betrouwbaar zijn of 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar kunnen zijn. De toegang tot de Diensten/Productsoftware kan tijdelijk of blijvend en zonder aankondiging worden gestaakt vanwege veiligheidsredenen, systeemstoringen, onderhoud en reparaties, updates of andere omstandigheden. U stemt ermee in dat u geen recht hebt op restitutie of korting voor dergelijke schorsingen. TP-Link biedt geen specifieke uptimegarantie voor de Diensten/Productsoftware.

Toewijzing

U mag deze Voorwaarden, uw rechten of verplichtingen of uw Dienstenaccount niet toewijzen, delegeren of overdragen (door uitvoering van de wet of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TP-Link. Wij mogen deze Voorwaarden, rechten en verplichtingen zonder toestemming toewijzen, delegeren of overdragen. Geen andere partij dan de partij die deze Voorwaarden heeft opgesteld, heeft het recht deze Voorwaarden te handhaven.

Aanvullende voorwaarden

De volgende aanvullende voorwaarden gelden alleen voor toepassingen die beschikbaar zijn via de App Store (de 'Apple app') van Apple Inc. ('Apple'):

1. U krijgt een licentie voor de Apple app op beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare basis en mag de licentie uitsluitend gebruiken voor de Diensten voor privé, persoonlijk en niet-commercieel gebruik op grond van de Voorwaarden die gelden voor de Diensten;
2. U en TP-Link erkennen dat de Voorwaarden enkel tussen u en TP-Link worden gesloten en niet tussen u en Apple en dat Apple niet verantwoordelijk is voor de Apple app of de inhoud;
3. U gebruikt de Apple app alleen in combinatie met een Apple-apparaat waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt;
4. U erkent en stemt ermee in dat Apple niet verplicht is om onderhoud en supportdiensten aan te bieden voor de Apple app;
5. Indien de Apple app niet valt onder de geldende garantie, waaronder de wettelijke, mag u Apple hiervan op de hoogte brengen; na kennisgeving moet Apple, indien van toepassing, het aankoopbedrag van de Apple app terugstorten voor zover maximaal is toegestaan onder het toepasselijk recht; Apple zal geen andere garantieverplichtingen hebben met betrekking tot de Apple app;
6. U erkent en stemt ermee in dat TP-Link en niet Apple in moet gaan op vorderingen die u of derden met betrekking tot de Apple app indienen;
7. U erkent en stemt ermee in dat in het geval derden een vordering indienen dat de Apple app of uw bezit en gebruik van de Apple app de intellectuele eigendomsrechten van deze derden schendt, TP-Link en niet Apple verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoek, de verdediging, schikking en nietigverklaring van een dergelijke inbreukprocedure.
8. U verklaart en waarborgt dat u niet gevestigd bent in een land waar een embargo van de Amerikaanse overheid geldt of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat “terrorisme ondersteunt” en dat u niet voorkomt op de door de Amerikaanse overheid opgestelde lijsten van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen.
9. U en TP-Link erkennen en stemmen ermee in dat door gebruik te maken van de Apple app u zich houdt aan de geldende voorwaarden van de overeenkomst van derden die van toepassing kan zijn door dergelijk gebruik;
10. U en TP-Link erkennen en stemmen ermee in dat Apple en Apple's dochterondernemingen derden-begunstigden zijn van deze Voorwaarden en dat door deze Voorwaarden te aanvaarden, Apple het recht zal hebben (en geacht zal worden dat recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden tegen u als derde partij-begunstigde af te dwingen.

De volgende aanvullende voorwaarden gelden alleen voor toepassingen die beschikbaar zijn via de Google Play Store (de 'Android app') van Google Inc. ('Google'):

1. Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, erkent u en stemt u er hierbij mee in dat wanneer u de Android app gebruikt (i) de Android app gedeeltelijk afhankelijk is van de functionaliteit die Google ter beschikking stelt (de 'Google functionaliteit'), (ii) gegevens die u via de Android app verstrekt met Google gedeeld kunnen worden in verband met uw gebruik van de Google functionaliteit en (iii) dergelijke gegevens door Google behandeld zal worden volgens het op dat moment actuele privacybeleid van Google (momenteel beschikbaar via http://www.google.com/privacy.html), en kan van tijd tot tijd door Google gewijzigd worden;
2. U erkent en stemt ermee in dat Google niet verplicht is om onderhoud en supportdiensten aan te bieden voor de Android app;
3. Indien de Android app niet valt onder de geldende garantie, waaronder de wettelijke, erkent u dat Google geen garantieverplichting heeft met betrekking tot de Android app;
4. U erkent en stemt ermee in dat TP-Link en niet Google in moet gaan op vorderingen die u of derden met betrekking tot de Android app indienen en dat Google niet aansprakelijk is voor claims, verlies, schulden, schade, kosten of uitgaven die zijn ontstaan door een storing van de Android app.

Overig

U bent verantwoordelijkheid voor het achterhouden, bewaren en opgeven van alle belastingen, plichten en andere overheidsbeoordelingen die verband houden met uw activiteiten ten opzichte van de Diensten. Wanneer u of wij niet in staat zijn de in dit document genoemde rechten uit te oefenen, dan dient dit niet gezien te worden als afstandsverklaring van enige andere rechten. U en TP-Link gaan akkoord dat de volledige overeenkomst de volledige reeks afspraken tussen beide partijen vormt en dat het eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, communicatie en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden vervangt en annuleert. U begrijpt dat de voorwaarden van uitdrukkelijke garanties die bij de aankoop van TP-Link-producten worden meegeleverd, aanvullende voorwaarden zijn.

Er is geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidsverhouding ontstaan als gevolg van deze Voorwaarden en u hebt geen enkele bevoegdheid om TP-Link op welke wijze dan ook te binden. Tenzij expliciet anders vermeld in de bovenstaande onderdelen met betrekking tot de Apple app en Android app, stemmen u en TP-Link ermee in dat er onder deze Voorwaarden geen beoogde derde-begunstigden zijn. Indien een van de bepalingen van deze Voorwaarden niet uitvoerbaar is of ongeldig blijkt te zijn, wordt die bepaling tot het noodzakelijke minimum beperkt of verwijderd zodat deze Voorwaarden onverminderd van kracht en bindend blijven.

Geschillen

Wij zullen proberen geschillen met u snel en efficiënt af te handelen. Indien u ontevreden over ons bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Indien wij een geschil niet kunnen afhandelen met behulp van onze klachtenprocedure zullen wij: u op de hoogte stellen dat wij het geschil niet kunnen beslechten; en u bepaalde informatie verstrekken over onze alternatieve geschillenbeslechting. Indien u een gerechtelijke procedure wilt starten, wordt met betrekking tot deze Voorwaarden de jurisdictie uitsluitend en exclusief toegekend aan de bevoegde rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk. De toepasselijke rechten van het Verenigd Koninkrijk zijn op deze Voorwaarden van toepassing.

Contact opnemen

Stuur opmerkingen, klachten over de Diensten of eventuele vragen naar support@tp-link.com

Ingangsdatum: 1 september 2019

 

 

 

From United States?

Get products, events and services for your region.