Λήψεις για Archer AX20 V1

Επιλέξτε έκδοση υλικού:

V1

>How to find the hardware version on a TP-Link device

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Η διαθεσιμότητα έκδοσης μοντέλου και υλικού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στον τοπικό ιστότοπό σας TP-Link για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Επισκόπηση προϊόντος
Εγχειρίδια

Βίντεο Εγκατάστασης

 • How to Resolve Double NAT using Starlink

 • How to Configure a TP-Link Router with Starlink

 • How to setup PPTP VPN on TP Link routers Windows

  This video will show you how to set up PPTP VPN on a TP-Link Wi-Fi router. For more information, visit www.tp-link.com/support

  More Fold
 • What should I do if I cannot access the internet? - Using a DSL modem and a TP-Link router

  If you can’t access the internet using a DSL modem and TP-Link router, this video can help you solve the problem.

  More Fold
 • What should I do if I cannot access the internet? - Using a cable modem and a TP-Link router

  If you can’t access the internet using a cable modem and TP-Link router, follow this video step by step to solve your problem.

  More Fold
 • TP Link Archer AX Series Unboxing and Setup (for Archer AX10, etc.)

Συχνές ερωτήσεις

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  How to find the hardware version on a TP-Link device
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

Archer AX20(EU)_V1_211231

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2022-01-28 Γλώσσα: Multi-language Μέγεθος αρχείου: 37.46 MB

Enhancement:
1.Improved wired and wireless stability;
2.Maximum wireless devices on single band increased to 128;
3.Optimized IPv6 feature;
4.Updated dnsmasq version.

Bug Fixed:
1.Fixed the bug that the router has unstable Internet connection in some cases;
2.Fixed the bugs on the Web UI;
3.Fixed the bug that parent control will take affect one hour earlier after the end of daylight saving time.

Archer AX20(EU)_V1_210902

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-11-03 Γλώσσα: Multi-language Μέγεθος αρχείου: 33.48 MB

New Features/Enhancement:
1. Improved the wireless performance;
2. Improved the stability of USB sharing feature;
3. Optimized VPN Client and VPN Server feature;
4. Enhanced the security of HTTPS web page;
5. Updated dropbear version and changed the dropbear port;
6. Updated openssl version;
7. Improved the stability of OneMesh feature.

Bug Fixed:
1.Fixed the bugs related to IPTV feature;
2.Fixed the bug that static routing can't set gateway as 0.0.0.0;
3.Fixed the bugs related to AP mode;
4.Fixed the bug that the router can't get WAN IP in some cases;
5.Fixed the bug that WAN pc can get access to the Windows shared folder after disabling DMZ in some cases;
6.Fixed the bugs on the Web UI;
7.Fixed the bugs related to Smart Connect;
8.Fixed the bug related to GDRP encryption.

Archer AX20(EU)_V1_210524

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-07-02 Γλώσσα: Multi-language Μέγεθος αρχείου: 33.32 MB

New Features/Enhancement:
1. Optimized some display items on Web UI;
2. Optimized the Client List;
3. Optimized the Onemesh;
4. The length limit for URLs entered in Parental Control has been increased to 64.

Bug Fixed:
1. Fixed the FragAttacks vulnerabilities;
2. Fixed the bug that the router incorrectly blocked Internet requests;
3. Fixed the bug that caused the iPhone to be negotiated to the 2.4G network after Smart Connect was enabled;
4. Fixed the bug that pd could not be filled in when setting PPPoEv6;
5. Fixed the bug that the hostname is displayed as a messy code or asterisks;
6. Fixed the bug that some Apps can access USB drive without entering the user and the password;
7. Fixed the bug that the VPN client cannot connect successfully when the Username and Password of the PPTP and L2TP VPN server contains ' and #.

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

Εφαρμογές

TP-Link Tether

TP-Link Tether provides the easiest way to access and manage your network with your iOS or Android devices. Learn more about TP-Link Tether and Compatible Devices

Note: To use Tether, please update your TP-Link device's firmware to the latest version.

Κώδικας GPL

Εξομοιωτές

Έκδοση Υλικολογισμικού
Τρόπος Λειτουργίας
Γλώσσα
200326(EU)
-
Multi-language

Σημείωση:

1. Ο εξομοιωτής είναι ένα εικονικό GUI ιστού όπου μπορείτε να δοκιμάσετε τον πίνακα διαχείρισης προϊόντων TP-Link.

2. Οι εξομοιωτές που αναφέρονται ενδέχεται να μην έχουν το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.

3. Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται είναι για αναφορά και η διαθεσιμότητά τους μπορεί να εξαρτάται από τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων ή στη σελίδα προϊόντος.

Από United States?

Λάβετε προϊόντα, εκδηλώσεις και υπηρεσίες για την περιοχή σας.