วิธีกำหนดการตั้งค่าข้อมูลของ 4G Mobile Wi-Fi

User Application Requirement
Updated 10-07-2019 09:10:55 AM 85157
This Article Applies to: 

วิธีกำหนดการตั้งค่าข้อมูลของ 4G Mobile Wi-Fi

ยกตัวอย่าง M7350

ขั้นตอนที่ 1

โปรดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับ M7350 แบบไร้สายหรือผ่านสาย USB (เกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของ M7350 ผ่านสาย USB 

โปรดดู  คำถามที่พบบ่อย 758 ) จากนั้นเข้าสู่หน้าการจัดการเว็บโปรด  คลิกที่นี่  หากคุณไม่ทราบวิธีการเข้าสู่ระบบ

 

ขั้นตอนที่  2

เลือก  Advance -> Data Setting / Data Usage Settingและหน้าเว็บจะแสดงดังต่อไปนี้:

 

 

 

ขั้นตอนที่  3

เปิดใช้งาน Data Limit / Data Usage Setting (การตั้งค่าเริ่มต้นถูกปิดใช้งาน)

 

 

 

ขั้นตอนที่  4

แก้ไขการใช้งาน Total / Monthly Used

คุณสามารถคลิกแก้ไขและป้อนจำนวนเพื่อแก้ไขข้อมูล หากคุณไม่แน่ใจกรุณาติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณ 

เพื่อยืนยันข้อมูลที่คุณใช้

 

 

ขั้นตอนที่ 5

ตั้งค่าการควบคุมข้อมูลมีสองวิธีในการควบคุมข้อมูลของ M7350 ของคุณ

 

วิธีที่ 1 ขึ้นอยู่กับค่าที่กำหนดโดย Mobile ISP

 

 

วิธีที่ 2: ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กำหนด (หนึ่งเดือน) โดย Mobile ISP

โปรดเปิดใช้งาน  Monthly Data Static ค่าทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

ขั้นตอนที่ 6

สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ Usage Alert ,  เมื่อใช้ข้อมูลถึงที่เราตั้งไว้แจ้งเตือนเครื่องจะตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตัวเองและไอคอน Internet บนหน้าจอและ 

หน้าเว็บจะเปลี่ยนเป็น:

 

บนหน้าจอของอุปกรณ์มันจะขออนุญาตจากคุณเพื่อดำเนินการต่อ:

 

 

Get to know more details of each function and configuration please go to Download Center to download the manual of your product.

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.