วิธีตั้งค่าเป็น Access Point บน TL-MR3020 และ TL-MR3040

User Application Requirement
Updated 12-29-2016 09:02:05 AM 134462
This Article Applies to: 
นิยาม: TL-MR3020/TL-MR3040 ทำเชื่อมต่อผ่านสาย LAN และแปลงสัญญาณจากสายเป็น Wireless
Application:
1.    ออฟฟิศ, โรงแรม และสถานที่ใดที่สามารถเชื่อมต่อผ่านสาย LAN ได้
2.    เล่นเกมส์ผ่าน LAN, ประชุมเล็ก และสถานการณ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้เครือข่าย Wireless 
 
Please refer to this FAQ to log into the web interface of TL-MR3020.
Please refer to this FAQ to log into the web interface of TL-MR3040.
  
Run Quick Setup
Step 1:
ไปที่ Quick Setup-> คลิก Next
 
Step 2:
เลือก AP-> คลิก Next
 
Step 3:
ตั้งชื่อ wireless name (SSID) และ password ตามที่คุณต้องการ
Wireless Radio: Enable
SSID: (Rename Your Wireless Name)
Region:(Select Your Current Location)
Channel: Auto
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: Auto
Security Options: WPA-PSK/WPA2-PSK
PSK Password: (Create a Private Password)
Click Next
 
Step 4:
คลิก: Reboot, และรอจนกว่าจะ 100%
Relocate the TL-MR3020/TL-MR3040
คุณอาจเชื่อมต่อ TL-MR3020/TL-MR3040 ได้โดยตรงผ่านสาย LAN ตามรูปด้านล่าง
Congratulations! All your Wi-Fi enabled devices can connect to the customized wireless network.
 
 
Computer Setup Reversion
 
After the configuration, we need change the TCP/IP settings back on the computer. 
Please refer to the last section of this FAQ for TL-MR3020.
Please refer to the last section of this FAQ for TL-MR3040.
 
If it doesn't work, please feel free to contact us(support@tp-link.com).

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.