การปริ้นงานผ่าน printserver มีอาการช้าและมีการพิมพ์อักขระที่ไม่รู้จัก

User Application Requirement
Updated 09-19-2019 10:24:07 AM 23539
This Article Applies to: 

การปริ้นงานผ่าน printserver มีอาการช้าและมีการพิมพ์อักขระที่ไม่รู้จัก

คำอธิบายที่เป็นไปได้:

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ขาดหายหรือเครื่องพิมพ์และ ไดรเวอร์ไม่รองรับกันซึ่งเครื่องพิมพ์จะใช้ไดร์ทเวอร์เฉพาะเจาะจงสำหรับเครื่องพิมพ์ถ้าไม่ตรงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์

 

วิธีการแก้ไข:

ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เหล่านี้ได้โปรดติดต่อผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณ

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.