วิธีลืมค่าเครือข่ายบน MAX OS

User Application Requirement
Updated 09-20-2019 04:22:28 AM 333340

วิธีลืมค่าเครือข่ายบน MAX OS
https://www.tp-link.com/th/support/faq/286/  

Step 1

คลิ๊กที่ Apple และเลือกที่เมนู System Preferences.

 

Step 2

หลังจากที่เปิด System Preferences สังเกตุคำว่า Internet &Wireless และคลิ๊กที่  Network.

 

Step 3

หน้าNetworkจะเปิดขึ้นมา เลือกที่  Airport/WI-FI  และคลิ๊กที่ Advanced.

 

Step 4

คลิ๊กที่แทป Airport และเลือกที่ชื่อ wifi ที่ต้องการลบออกให้คลิ๊กที่ “-”. และคลิ๊ก OK.

 

Step 5

กลับไปยังหน้า Network และเชื่อมต่อกับชื่อ wifi อีกครั้ง

 

และใส่รหัสผ่านและคลิ๊ก OK

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.