จะกำหนดค่ารีบูตอัตโนมัติของเราเตอร์ LTE Dual Band 4G ได้อย่างไร

Configuration Guide
Updated 08-28-2019 03:45:50 AM
This Article Applies to: 

รีบูตอัตโนมัติช่วยให้คุณระบุเวลาที่เราเตอร์จะรีบูตโดยอัตโนมัติ

1. เข้าสู่ Web GUI หากคุณไม่ทราบวิธีการดังกล่าวโปรดดู How to log into the web-based management interface of TP-Link Wireless Dual Band 4G LTE Router? (new logo)

2. ไปที่ Advanced > System Tools > Reboot.

3. เปิดใช้งาน Reboot Schedule.

4. ระบุเวลาที่เราเตอร์ของคุณจะเริ่มต้นใหม่ และ ช่วงเวลาการรีบูต

5. คลิก Save.

https://static.tp-link.com/11_1560493928242o.png

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้จะมีผลตามเวลาระบบของเราเตอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดเวลาของระบบอย่างถูกต้อง

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.