วิธีการกำหนดค่า VLAN บน Deco

Further Assistance
Updated 09-20-2019 10:25:56 AM 133548
This Article Applies to: 

วิธีการกำหนดค่า VLAN บน Deco

https://www.tp-link.com/th/support/faq/2465/

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายเช่น AIS จำเป็นต้องกำหนดค่า VLAN ID สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1. ในแอพ Deco โปรดไปที่ " More " แตะ " Advanced " จากนั้นคลิกที่ " VLAN "

 

2. เปิดใช้งาน VLAN คลิกที่โหมด VLAN ถ้า ISP ของคุณคือ มีรายชื่ออยู่สามารถเลือกใช้งานได้เลย VLAN จะถึงให้อัตโนมัติ

 

3. หาก ISP ของคุณไม่อยู่ในรายการโปรดเลือก“ Custom” จากนั้นป้อน VLAN ID และอินเทอร์เน็ตลำดับความสำคัญของ VLAN ตามข้อมูลที่ ISP ของคุณให้คลิกที่“ Save” เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งค่า

 

หมายเหตุ: หาก ISP ของคุณไม่มี Internet VLAN Priority คุณสามารถป้อน 0

 

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.