วิธีการตั้งค่า Deco ตัวรอง ให้เป็น Deco ตัวหลัก ?

Further Assistance
Updated 09-20-2019 10:11:39 AM 231530
This Article Applies to: 

วิธีการตั้งค่า Deco ตัวรอง ให้เป็น Deco ตัวหลัก ?

 

ด้วยเหตุผลบางอย่าง หากคุณต้องการเปลี่ยน Deco ตัวรอง ให้ทำงานเป็น Deco ตัวหลัก แต่ไม่ต้องการรีเซ็ตเครือข่าย Deco ทั้งหมด และ กำหนดค่าใหม่คุณสามารถดูคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งค่า

 

ก่อนเริ่มต้นโปรดเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ของ Deco ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่เห็นตัวเลือก “ ตั้ง Deco หลัก” ที่นี่เราใช้ Deco M9 Plus เป็นตัวอย่าง

 

ขั้นตอน 1. แตะไอคอนอินเทอร์เน็ตบนหน้าภาพรวม

https://static.tp-link.com/image001_1560319581318r.png

 

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่  ไอคอนจุดสามจุด  ที่มุมบนขวาจากนั้นแตะ “ Set Main Deco”

https://static.tp-link.com/image002_1560319598335p.png

ขั้นตอนที่ 3 เลือก Deco รอง ที่คุณต้องการใช้เป็น Deco หลัก คลิกที่  “ Save “ จากนั้นการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นคลิกที่ “ Continue

https://static.tp-link.com/image003_1560319618638n.png

 

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งโปรดเชื่อมต่อหลัก Deco ใหม่เข้ากับโมเด็มด้วยสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตแทนเปิดเครื่องแล้วคุณสามารถเพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

Decoหลัก ดั้งเดิมจะทำงานเป็น Decoรอง โดยอัตโนมัติ

 

หากโทรศัพท์ของคุณแสดงการเชื่อมต่อกับชื่อ Wi-Fi ของ Deco แต่ยังไม่เห็นตัวเลือก “ Set Main Deco ” ทำการปิดแอป Deco ของคุณก่อนจากนั้นไปที่การตั้งค่า -> Wi-Fi กดยืนยันโทรศัพท์ของคุณ เชื่อมต่อกับเครือข่ายของ Deco จากนั้นเปิด Deco App อีกครั้งเพื่อลอง

หากโทรศัพท์ของคุณใช้งานโปรแกรม VPN โปรดปิดโปรแกรม VPN ด้วย

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.