วิธีการตั้งค่า Deco ตัวรอง ให้เป็น Deco ตัวหลัก ?

Further Assistance
Updated 09-20-2019 10:11:39 AM 131267
This Article Applies to: 

วิธีการตั้งค่า Deco ตัวรอง ให้เป็น Deco ตัวหลัก ?

 

ด้วยเหตุผลบางอย่าง หากคุณต้องการเปลี่ยน Deco ตัวรอง ให้ทำงานเป็น Deco ตัวหลัก แต่ไม่ต้องการรีเซ็ตเครือข่าย Deco ทั้งหมด และ กำหนดค่าใหม่คุณสามารถดูคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งค่า

 

ก่อนเริ่มต้นโปรดเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ของ Deco ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่เห็นตัวเลือก “ ตั้ง Deco หลัก” ที่นี่เราใช้ Deco M9 Plus เป็นตัวอย่าง

 

ขั้นตอน 1. แตะไอคอนอินเทอร์เน็ตบนหน้าภาพรวม

https://static.tp-link.com/image001_1560319581318r.png

 

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่  ไอคอนจุดสามจุด  ที่มุมบนขวาจากนั้นแตะ “ Set Main Deco”

https://static.tp-link.com/image002_1560319598335p.png

ขั้นตอนที่ 3 เลือก Deco รอง ที่คุณต้องการใช้เป็น Deco หลัก คลิกที่  “ Save “ จากนั้นการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นคลิกที่ “ Continue

https://static.tp-link.com/image003_1560319618638n.png

 

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งโปรดเชื่อมต่อหลัก Deco ใหม่เข้ากับโมเด็มด้วยสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตแทนเปิดเครื่องแล้วคุณสามารถเพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

Decoหลัก ดั้งเดิมจะทำงานเป็น Decoรอง โดยอัตโนมัติ

 

หากโทรศัพท์ของคุณแสดงการเชื่อมต่อกับชื่อ Wi-Fi ของ Deco แต่ยังไม่เห็นตัวเลือก “ Set Main Deco ” ทำการปิดแอป Deco ของคุณก่อนจากนั้นไปที่การตั้งค่า -> Wi-Fi กดยืนยันโทรศัพท์ของคุณ เชื่อมต่อกับเครือข่ายของ Deco จากนั้นเปิด Deco App อีกครั้งเพื่อลอง

หากโทรศัพท์ของคุณใช้งานโปรแกรม VPN โปรดปิดโปรแกรม VPN ด้วย

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.