ความแตกต่างระหว่างโหมด Access Point และโหมด Routerใน Deco

Further Assistance
Updated 10-11-2019 08:49:42 AM 446859
This Article Applies to: 

ความแตกต่างระหว่างโหมด Access Point และโหมด Routerใน Deco

หลังจากคุณตั้งค่าเครือข่าย DECO เรียบร้อยแล้ว DECO จะทำงานในโหมดเราเตอร์ตามค่าเริ่มต้น เมื่อ DECO ทำงานโหมดเราเตอร์จะทำงานเป็นอุปกรณ์เกตเวย์ดังนั้น จึงมีคุณสมบัติเกตเวย์เพิ่มเติ่มเช่น แอนตีไวรัส การควบคุมโดยผู้ปกครอง QOS เซิร์ฟเวอร์ IPv4 และ DHCP เป็นต้น

ผู้ใช้งานสามารถเลือกโหมด Access Point ตามสภาพแวดล้อมเครือข่ายจริงได้ แต่เมื่อ DECO ทำงานโหมด Access Point มันจะไม่มีฟังค์ชั่น NAT ดังนั้นคุณสมบัติเกตเวย์จะหายไปในแอพDECO

หมายเหตุ: รุ่นที่แตกต่างกันอาจแตกต่างกันในคุณสมบัติ

 

เมื่อ Deco M5 ทำงานในโหมดเราเตอร์ให้เปิดแอพ Deco และเราจะเห็นคุณสมบัติด้านล่างในหน้าภาพรวมและอื่น ๆ

https://static.tp-link.com/1_1553735966610v.png

คลิกที่Advanced คุณสามารถดูคุณสมบัติด้านล่าง

https://static.tp-link.com/2_1553735987572i.png

เมื่อ Deco M5 ทำงานในโหมด AccessPoint คุณจะเห็นคุณสมบัติน้อยลงในหน้าภาพรวม, มากขึ้นและก้าวหน้า

https://static.tp-link.com/3_1553736005645r.png

เปรียบเทียบกับ Deco M5, Deco M9 Plus มีคุณสมบัติทางลัดและระบบอัตโนมัติและตัวเลือกเพิ่มเติมภายใต้ตัวเลือกการแจ้งเตือน

https://static.tp-link.com/picture_7_1553220208799i.png

เมื่อ Deco M9 Plus ทำงานในโหมดAccess Point  งานฟังก์ชันทางลัดและการทำงานอัตโนมัติยังคงทำงานอยู่ แต่ในหน้าการแจ้งเตือนตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน NAT จะหายไป

https://static.tp-link.com/picture_8_1553220221949l.png

อย่างไรก็ตามเมื่อ Deco ทำงานในโหมดเราเตอร์เฉพาะ Deco หลักเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับโมเด็มเราเตอร์ผ่านสายแลนได้ สำหรับลูกข่าย Decos พวกเขาสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักของ Deco ผ่านสายแลนหรือWi-Fi อย่างไรก็ตามเมื่อ Deco ทำงานในโหมดAccess Point แต่ละยูนิต Deco สามารถเชื่อมต่อกับโมเด็มเราเตอร์โดยตรงผ่านสายแลนได้ แต่ไม่ mesh

หมายเหตุ: เมื่อ Deco ทำงานในโหมดAccess Point โมเด็ม / เราเตอร์ด้านหน้าจะต้องมีฟังก์ชัน NAT

ตัวอย่างเช่น:

https://static.tp-link.com/11_1555902633972o.png

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.