วิธีการรีเซ็ต TP-Link ปริ๊นเซิร์ฟเวอร์ เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

User Application Requirement
Updated 09-20-2019 04:18:15 AM 122393
This Article Applies to: 

วิธีการรีเซ็ต TP-Link ปริ๊นเซิร์ฟเวอร์ เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

 

หากคุณสูญเสียการเชื่อมต่อกับ ปริ๊นเซิร์ฟเวอร์ โดยทำการกำหนดค่าผิด คุณต้องรีเซ็ตเป็นโรงงาน และ กำหนดค่าใหม่อีกครั้ง

นี่คือขั้นตอนสำหรับการรีเซ็ต

 

1. ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ของ ปริ๊นเซิร์ฟเวอร์

2. กดปุ่มรีเซ็ตบน ปริ๊นเซิร์ฟเวอร์ ค้างไว้

3. เสียบอะแดปเตอร์ไฟฟ้าโดยกดปุ่มรีเซ็ตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วินาที

4. ปล่อยปุ่มรีเซ็ต

สำหรับ TL-WPS510U เมื่อไฟ LED แบบไร้สายกะพริบเป็นประจำ TL-WPS510U จะรีเซ็ตเสร็จสิ้นและคุณจะเห็นเครือข่าย Ad-Hoc WLAN-PS ในรายการเครือข่ายไร้สายของคุณ

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.