จะเปลี่ยนที่อยู่ LAN ของ Deco ได้อย่างไร

Configuration Guide
Updated 08-28-2019 03:44:36 AM 188036
This Article Applies to: 

LAN IP แอดเดรสเริ่มต้นของ Deco คือ 192.168.68.1 ในบางกรณีคุณอาจต้องเปลี่ยนที่อยู่ IP ของ LAN เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

หมายเหตุ: ปัจจุบันมีเฉพาะใน Deco M5, P7 และ M9 Plus เท่านั้นรุ่นอื่น ๆ จะรองรับคุณสมบัตินี้โดยการอัพเดตเฟิร์มแวร์ในอนาคต

 ที่นี่เรานำตัวอย่าง Deco M9 Plus

1. เปิดแอพ Deco คลิกที่ “ More ” จากนั้นแตะ “ Advanced

https://static.tp-link.com/image001_1558936439309p.png 

2. แตะ  "LAN IP"

https://static.tp-link.com/image002_1558936452624t.png

3. เปลี่ยน LAN IP และ subnet mask ตามที่คุณต้องการ

https://static.tp-link.com/image003_1558936463354k.png

4. คลิกที่  Saveจากนั้นแตะ  CHANGE  เพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งค่า

https://static.tp-link.com/image004_1558936476021f.png

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.