วิธีการบล็อกอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักด้วย 4G LTE Mobile Wi-Fi ผ่านทางส่วนต่อประสานการจัดการเว็บบนโทรศัพท์

Configuration Guide
Updated 08-28-2019 03:30:16 AM 11280
This Article Applies to: 

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถ จำกัด อุปกรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการเข้าถึงเครือข่ายไร้สายของ Mobile Wi-Fi ของคุณ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี่คือการสาธิต M7350:

1. โปรดอ้างอิงถึง How to log in the management interface of 4G LTE Mobile Wi-Fi? (new logo)

2. ไปที่ Status > Current Clients.

3.แตะ https://static.tp-link.com/image001_1495505300810y.png

https://static.tp-link.com/image002_1495505475908v.png

4. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการปิดกั้นจากรายชื่อ Online Clients

https://static.tp-link.com/image003_1495505483400p.png

5. แตะ Block.

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States (English)?

Check products and services for your region.