วิธี จำกัด การใช้ข้อมูลของ 4G LTE Mobile Wi-Fi ผ่านทางส่วนการจัดการผ่านเว็บสำหรับโทรศัพท์ (โลโก้ใหม่)

Configuration Guide
Updated 10-11-2019 07:23:37 AM 57244
This Article Applies to: 

วิธี จำกัด การใช้ข้อมูลของ 4G LTE Mobile Wi-Fi ผ่านทางส่วนการจัดการผ่านเว็บสำหรับโทรศัพท์ (โลโก้ใหม่)

แพ็คเกจข้อมูลที่ จำกัด

ต้องการ: จำกัด การใช้ข้อมูลเพื่อที่จะได้ไม่เกินแพ็คเกจข้อมูลของฉัน (2GB)

ต้องการ:

1. รับการแจ้งเตือนเมื่อการใช้ข้อมูลถึง 1.8GB (90% ของค่า)

2. ปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติเมื่อถึงค่าเผื่อ (2GB)

จะทำสิ่งนั้นได้อย่างไร

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี่คือการสาธิต M7350:

1. โปรดอ้างอิงถึงวิธีการลงชื่อเข้าใช้อินเทอร์เฟซการจัดการของ 4G LTE Mobile Wi-Fi (โลโก้ใหม่)?

2. ไปที่Device > Data Usage Setting

3. เปิดใช้งานData Usage Limit

4. ป้อน2 อย่างใน Total AllowanceและระบุGBเป็นหน่วยวัด เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการใช้ข้อมูลของคุณได้ถึงค่าเผื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและวงกลมการใช้ข้อมูล   บนหน้าจอหลักจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

5. ตั้งค่า90เป็นเปอร์เซ็นต์ Usage Alert เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการใช้ข้อมูลของคุณถึงค่าการเตือนแล้ววงกลมการใช้ข้อมูล  บนหน้าจอหลักจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม

6. แตะDone

ตอนนี้การใช้ข้อมูลของคุณจะถูกจำกัดตามการตั้งค่าของคุณ

 

จำกัดการใช้ข้อมูลรายเดือน(Limit Monthly Data Usage)

ต้องการ: จำกัด การใช้ข้อมูลเพื่อไม่ให้เกินแพ็คเกจข้อมูลรายเดือน (800MB)

ต้องการ:

1. รับการแจ้งเตือนเมื่อการใช้ข้อมูลถึง 720MB (90% ของค่าเผื่อ)

2. ปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติเมื่อถึงค่าเผื่อ (800MB)

จะทำสิ่งนั้นได้อย่างไร

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี่คือการสาธิต M7350:

1. ไปที่Device > Data Usage Settings

2. เปิดใช้งานData Usage limit และMonthly Data Statistics

3. ใส่800ในMonthly AllowanceและระบุMBเป็นหน่วยวัด เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการใช้ข้อมูลของคุณได้ถึงค่าเผื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและวงกลมการใช้ข้อมูล  

บนหน้าจอหลักจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

4. ตั้งค่า90เป็นเปอร์เซ็นต์การUsage Alertเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการใช้ข้อมูลของคุณถึงค่าการเตือนแล้ววงกลมการใช้ข้อมูล  oบนหน้าจอหลักจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม

5. ใส่วันที่เริ่มต้น

หมายเหตุ:สถิติการใช้ข้อมูลรายเดือนจะถูกล้างและนับใหม่จากวันที่คุณตั้งค่าทุกเดือน

7. แตะเสร็จสิ้น

ตอนนี้การใช้ข้อมูลของคุณจะถูกจำกัดตามการตั้งค่าของคุณ

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.