วิธีการกำหนดค่าโหมดจุดเข้าใช้งานของ Wireless N Access Point

Configuration Guide
Updated 10-11-2019 07:04:27 AM 47044
This Article Applies to: 

วิธีการกำหนดค่าโหมดจุดเข้าใช้งานของ Wireless N Access Point

ในโหมดจุดเข้าใช้งานจุดเชื่อมต่อจะแปลงเครือข่ายแบบใช้สายที่มีอยู่ของคุณเป็นเครือข่ายไร้สาย โหมดนี้เหมาะสำหรับห้องพักหอพักหรือบ้านที่มีเราเตอร์แบบมีสายอยู่แล้ว แต่คุณต้องการเครือข่ายไร้สาย

https://static.tp-link.com/image001_1493175413360h.jpg

TL-WA901ND สาธิตการทำงาน

https://static.tp-link.com/image002_1493175423462l.pngถ้าคุณต้องการที่จ ะchange your login account ให้คลิก YES จากนั้นป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเก่าของคุณจากนั้นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ หากไม่ใช่ให้คลิก Next เพื่อไปต่อ

https://static.tp-link.com/image003_1493175444932e.pngเลือก Access Point เป็นโหมดการทำงาน คลิก Next

https://static.tp-link.com/image004_1493175454210c.pngทั้งปรับแต่ง Wireless Network Name และ Wireless Password หรือให้คนที่เริ่มต้นและจากนั้นคลิก Next

 

https://static.tp-link.com/image005_1493175464769o.pngเลือกประเภท LAN IP ของจุดเชื่อมต่อหรือออกจากการตั้งค่าเริ่มต้นของ Smart IP สำหรับกรณีส่วนใหญ่แล้วคลิก Next

คลิก Finish เพื่อกำหนดค่าให้เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ใหม่

https://static.tp-link.com/image006_1493175474679n.png

 

 

Looking for More

Recommend Products

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.