ฉันสามารถมี Deco ได้ในบ้านของฉันกี่เครื่อง

Before You Buy
Updated 10-11-2019 06:57:02 AM 123815
This Article Applies to: 

ฉันสามารถมี Deco ได้ในบ้านของฉันกี่เครื่อง

ชุด Wi-Fi ทั่วทั้งบ้านของ Deco ประกอบด้วยหลายยูนิตเพื่อครอบคลุมบ้านขนาดเฉลี่ย หากคุณมีบ้านหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ที่คุณต้องการ Wi-Fi ที่ไร้รอยต่อคุณสามารถใช้ Deco ได้ถึงสิบเครื่องในเครือข่ายเดียวกัน

 

Looking for More

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.