ฉันสามารถมี Deco ได้ในบ้านของฉันกี่เครื่อง

Before You Buy
Updated 10-11-2019 06:57:02 AM 228514
This Article Applies to: 

ฉันสามารถมี Deco ได้ในบ้านของฉันกี่เครื่อง

ชุด Wi-Fi ทั่วทั้งบ้านของ Deco ประกอบด้วยหลายยูนิตเพื่อครอบคลุมบ้านขนาดเฉลี่ย หากคุณมีบ้านหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ที่คุณต้องการ Wi-Fi ที่ไร้รอยต่อคุณสามารถใช้ Deco ได้ถึงสิบเครื่องในเครือข่ายเดียวกัน

 

Related FAQs

Looking for More

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.