ฉันจะหาจุดที่เหมาะสมสำหรับ Deco ของฉันได้อย่างไร

When You Set Up
Updated 10-08-2019 03:56:28 AM 281894
This Article Applies to: 

ฉันจะหาจุดที่เหมาะสมสำหรับ Deco ของฉันได้อย่างไร

การวางยูนิต Deco ของคุณเป็นขั้นตอนสำคัญในการเพลิดเพลินกับ Wi-Fi ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ แอพ Deco จะนำคุณไปยังจุดที่ดีที่สุดในการวางยูนิต Deco ของคุณโดยการตรวจจับและวิเคราะห์ความแรงของสัญญาณและอัตราการเชื่อมโยงระหว่างหน่วย Deco

 

Looking for More

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.