ฉันจะตั้งค่า Deco ด้วยโมเด็มที่มีอยู่ได้อย่างไร

Before You Buy
Updated 10-08-2019 03:42:47 AM 142574
This Article Applies to: 

 ฉันจะตั้งค่า Deco ด้วยโมเด็มที่มีอยู่ได้อย่างไร

โมเด็มมีสามชนิด

  • โมเด็ม DSL มีแจ็ค RJ11 เพื่อเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์มาตรฐาน
  • เคเบิลโมเด็มให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านสายเคเบิลโคแอกเซียล
  • คอมโบเราเตอร์คือการรวมกันของโมเด็มและเราเตอร์

 

โดยปกติ Deco สามารถทำงานร่วมกับโมเด็มสามชนิดได้โดยไม่มีปัญหา

 หากคุณมี DSL หรือเคเบิลโมเด็ม Deco จะเลือกประเภทการเชื่อมต่อระหว่างการติดตั้งและแจ้งให้คุณทราบหากจำเป็นต้องป้อนข้อมูล

เมื่อติดตั้ง Deco หากคุณไม่สามารถผ่านขั้นตอนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โปรดดูที่ฉันจะผ่านขั้นตอนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างการตั้งค่า Deco ได้อย่างไร

 หากคุณไม่มีโมเด็ม แต่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรงผ่านแจ็ค Ethernet บนผนังคุณสามารถเชื่อมต่อ Deco กับพอร์ต Ethernet โดยตรงจากนั้น Deco จะตรวจสอบประเภทการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าและให้คุณป้อนข้อมูลที่สอดคล้องกัน ข้อมูลถ้าจำเป็น

 

 

Related FAQs

Looking for More

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.