Pobierz TL-R480T+ V9

Wybierz wersję sprzętową:

V9

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).
Przegląd produktów
Dokumenty

FAQ

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz może dodać nowe funkcje routera i zwiększyć jego wydajność.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami:

  • Użyj pliku Firmware dostępnego na lokalnej stronie TP-Link, z regionu w którym zakupiłeś/aś swoje urządzenie TP-Link. W przeciwnym razie naruszy to warunki gwarancji. Kliknij tutaj, aby zmienić stronę jeśli będzie to konieczne.
  • Sprawdź wersję sprzętową i oprogramowania Twojego urządzenia. Aktualizacja z użyciem nieodpowiedniego pliku Firmware może uszkodzić Twoje urządzenie i naruszyć warunki gwarancji.
    (Zazwyczaj wersja V1.x=V1.0, V2.x=V2.0 itd, lub Vx.x6/Vx.x8=Vx.x0, np V1.26/V1.28=V1.20)
    Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?
  • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
  • Aby zapobiec nieoczekiwanemu rozłączeniu, NIE przeprowadzaj aktualizacji pliku ISP za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne (na przykład gdy urządzenie TP-Link nie ma portu LAN/Ethernet).
  • Zalecamy wyłączyć wszystkie aplikacje korzystające z internetu lub rozłączyć połączenie z Internetem na urządzeniu przed przeprowadzeniem aktualizacji.
  • Przed rozpoczęciem aktualizacji rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

TL-R480T+(UN)_V9_20180926

Do pobrania
Data publikacji: 2018-10-19 Język: Angielski Rozmiar pliku: 11.83 MB

Modifications and Bug Fixes
1. Add the support of DNS proxy based TCP;
2. Add multi WANs selection for NAT/Policy Routing/primary WAN of Link Backup;
3. Add Only, Priority two modes for Policy Routing feature;
4. Add two sub-modes of Failover mode for Link Backup feature;
5. Enhance contents of System Log module;
6. Enhance the stability of the router;
7. IP-MAC Binding entries will no longer take effect when ARP Spoofing Defense is disabled.;
8. Web filtering changes to case-insensitive;
9. DDNS can create entries for different domain names with the same account;
10. Fix the issue that DHCP server will hang when modifying it after assigning IP to clients with the same name.
11. Fix the issue that the WAN opens multiple ports by default.

Note:
For TL-R480T+ V9.0

TL-R480T+(UN)_V9_20180117

Do pobrania
Data publikacji: 2018-01-25 Język: Angielski Rozmiar pliku: 11.74 MB

Modifications and Bug Fixes:

Modifications and Bug Fixes:
1. Enhanced the stability of Load Balance and dial-up from WAN.
2. Enhanced the bandwidth control.
3. Add the bulk import option in ARP scanning.
4. Fix the Security hole like zero-day and dnsmasq.
5. Fix the problem of Virtual Server can't open the same port for multi-WAN.
6. Fix the problem of data stop transmit from LAN to WAN after changing LAN IP and reboot.
7. Fix the problem of DDNS issue.
8. Fix the problem of static routing via LAN interface.
9. Enhanced the performance of CPU usage.

Notes:

Notes:
For TL-R480T+(UN) V9

TL-R480T+(UN)_V9_170517

Do pobrania
Data publikacji: 2017-05-17 Język: Angielski Rozmiar pliku: 11.74 MB

Modifications and Bug Fixes:

 First firmware released.

Notes:

For TL-R480T+ V9.0

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Emulatory

Wersja firmware
Tryb pracy
Język
180108
-
Angielski

Uwaga:

1. Emulator to wirtualny interfejs graficzny strony konfiguracyjnej produktu. Szczegółowe informacje o funkcjach i specyfikacji poszczególnych produktów znajdują się na stronach produktowych.

2. Upewnij się, że wersja firmware'u jest zgodna z wersją podaną w emulatorze. Każda wersja firmware'u ma własny interfejs graficzny i funkcjonalności.

3. Pamiętaj, że emulatory nie są dostępne dla wszystkich wersji firmware'u.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.