Pobierz TL-R480T+ V4

Wybierz wersję sprzętową:

V4

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).
Dokumenty

FAQ

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

 • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
 • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
 • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

TL-R480T+_V4_121101

Do pobrania
Data publikacji: 2012-11-01 Język: Angielski Rozmiar pliku: 1.50 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fixed a bug which doesn't allow enter 0.0.0.0-255.255.255.255 in the Extra IP Address Dispatch Rules.
 2. Fixed a bug which doesn't allow enter any IP address includes 255(e.g xxx.xx.255.xxx)in the L2TP/PPTP Server IP.
 3. Added host name option when WAN connection type is Dynamic IP.
 4. Fixed PPPoE Advanced Settings only works on WAN1.

Notes:

For TL-R480T+ V4

TL-R480T+_V4_110728

Do pobrania
Data publikacji: 2011-07-28 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.56 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Added support of port vlan function;
 2. Added support of ALG;
 3. Added support of VLSM on LAN;
 4. Added support of block ping from WAN;
 5. Fixed some problem about DDNS。

Notes:

1.Please select the file named temp to upgrade.
2.After upgrade the temp file successfully, select the file named final to upgrade.
3.This firmware can not downgrade to older version firmwares

TL-R480T+_V4_101230

Do pobrania
Data publikacji: 2010-12-30 Język: Angielski Rozmiar pliku: 1.318 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Add the function of WAN port monitoring;
 2. Fix the problem that wrong account can still log on;
 3. Fix the problem that the device will down if it is powered on with Console port connected with Ethernet cable;
 4. Fix the problem that 100Mbps ports don´t transfor pickets to the 10Mbps ports with speed of 10Mbps;
 5. Fix the problem that the GARP Request pactets don´t reflash the ARP list;
 6. Fix the problem that Scan type attack protect function can only transfor 20 Scan type packets every time;
 7. Fix the problem that illegal default items can be added into the additional rule of IP address management.

Notes:

For TL-R480T+ V4

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.