Jak skonfigurować funkcję filtrowania (blokowania) domen na przewodowych routerach TP-Link?

User Application Requirement
Updated 10-02-2011 01:11:24 AM 155513
Ten artykuł dotyczy: 

Funkcja filtrowania domen routera umożliwia zablokowanie dostępu do wybranych stron internetowych.

Krok 1 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij przycisk Enter.

Krok 2 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).

Krok 3 Z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję Security->Firewall.

Krok 4 Zaznacz opcje: Enable Firewall (the general firewall switch) i Enable Domain Filtering.

Krok 5 Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.

Krok 6 Z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję Security->Domain Filtering.

Krok 7 Aby utworzyć nową regułę, naciśnij przycisk Add New.

Krok 8 Określ czas działania reguły. W polu Domain Name wpisz nazwę domeny, która będzie blokowana. Aktywuj regułę wybierając opcję Enabled z rozwijanej listy opcji Status.

Krok 9 Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.

Wyświetlenie zdefiniowanej strony internetowej jest zablokowane przez router.

Aby zablokować dostęp do kolejnych stron internetowych, należy dodać kolejną regułę wybierając przycisk Add New. Jedna reguła dotyczy jednej strony internetowej.

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.