Setup Video

 • How to turn a router into an Access Point?

 • How to setup TP-Link Archer AX6000

 • How to set up Port Forwarding on a TP-Link router

  Take Archer A7 as demonstration.

  Więcej

 • How to set Parental Controls on a TP-Link router

  Take Archer A9 as demonstration.

  Więcej

FAQ

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

 • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
 • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
 • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

Archer AX6000(EU)_V1_190822
Data publikacji: 2019-09-04 Język: Multi-language Rozmiar pliku: 46.03 MB

Released Note:

New Features/Enhancement:
1. The max number of address reservation entry of DHCP server has been enlarged to 64;
2. Newly add key process monitor tools to ensure these key process can be reload after failing;
3. Optimizatized the timeliness of online test.

Bug Fixed:
1. Fixed the bug of the compability of wireless network adapter ArcherT9UH(US) v2 and AX6000;
2. Fixed the bug that it will be unable to open web interface or connect TMP server during the loading progcess of UES test;
3. Fixed the bug that Panasonic devices cannot find the pair device in the lan network;

Archer AX6000(EU)_V1_190701
Data publikacji: 2019-07-24 Język: Multi-language Rozmiar pliku: 45.99 MB

Released Note:

New Features/Enhancement:
1. Optimized the performance of the wireless;
2. Improved network stability and online game experience.

Bug Fixed:
1. Fixed the bug that HomeCare module may affects internet speed.

Archer AX6000(EU)_V1_190310
Data publikacji: 2019-05-05 Język: Multi-language Rozmiar pliku: 45.10 MB

Enhancements:
1. Improve the stability of the wireless.
2. Improve the stability and performance of dialing. 
3. Improve performance of IPv6.

Bug fixed:
1. Fixed the bug that the wireless dropped/disconnected in some cases.
2. Fixed the bug that the login page went wrong in some cases.
3. Fixed the bug that some settings of IGMP Snooping and IPv6 passthrough could cause an exception on the device.

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Apps

TP-Link Tether

TP-Link Tether provides the easiest way to access and manage your network with your iOS or Android devices. Learn more about TP-Link Tether and Compatible Devices

Note: To use Tether, please update your router’s firmware to the latest version.

T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code: