TP-LINK Replacement & Warranty

TP-LINK Replacement & Warranty Banner

Гаранция за продуктите на TP-Link

Гаранционен срок и процедура за решаване на проблемите с дефектните продукти

Гаранционният срок за продуктите на TP-Link, дистрибутирани чрез официалните партньори на компанията, е следният:

  • 3 или 5 години за повечето продукти закупени след 01.06.2017 съгласно списъка по-долу – някои продукти имат различен гаранционен срок.
  • 2 години за всички продукти закупени преди 01.06.2017.

        TL-WR841N (RO) има 3-годишна гаранция, независимо от датата на закупуване.

Категория Продукти Гаранционен срок
Home Deco / Mesh Wi-Fi 3 години
Router Wi-Fi 
Adaptors (including USB)
Access Point
Range Extender
Powerline Adapters
Smart Home Smart Plugs 2 години
Smart Lighting
Smart Switches
Indoor/Outdoor Wired Cameras
Smart DoorBell Wired Doorbell *Excluding KD110 2 години
Wire-Free Doorbell
Wire-Free Cameras Wire-Free Smart Cameras 2 години
*Excluding KC300 and KC310
Solar Charging Panel Solar Charging Panel (for Wire-Free Cameras) 2 години
Battery (Removable/Pack) Wire-Free Camera Battery 2 години
Baby Monitor Baby Monitors 2 години
Flood Lighting Smart Flood Lights 2 години
Smart Flood Light Cameras
Robot Vacuums Robot Vacuums 2 години
 
Robot Vacuum Accessories Brushes, Mop Pads, Filters, Boundary Tape 30 дни*
Smart Sensor Sensors 2 години
Smart Home Hub
Smart Button Smart Button 2 години
Accessoriеs Home USB Hubs/Port Hubs 2 години
USB Converters/USB to Gigabit Ethernet Adapter
Charging/Power Bank 2 години
USB-F Bluetooth power cable
TP-Link Omada Pro SDN Switches Limited Lifetime* 
Access Points
VPN Routers
Controllers
TP-Link Omada SDN Omada Switches *Excluding Outdoor Switches 5 години
VPN Routers
Controllers
Access Points *Excluding Outdoor Access Points
Omada Outdoor Switches 5 години
Omada Outdoor Access Points
PharOS Outdoor Access Points PharOS WISP/Long Range outdoor access points 3 години
Switches Business (non-Omada)  Steel Chassis  5 години
 Plastic Chassis  3 години
Switches LiteWave  Steel Chassis  3 години
 Plastic Chassis  2 години
Accessoriеs  Business Splitters and Injectors години
Media Converters 5 години
Transceivers 5 години
SFP+ Cables 2 години
Rackmount Chassis 2 години
Rack Mounting kit 2 години
TP-Link VIGI VIGI camera with metal chassis *excludes Pan & Tilt 5 години
VIGI camera with plastic chassis *excludes Pan & Tilt 3 години
VIGI Pan & Tilt Camera 3 години
VIGI NVR *excludes Hard Drives 5 години
VIGI NVR Hard Drives 3 години
TP-Link Optical Networking  ONU 3 години
Transceivers 5 години
OLT and Line Card 5 години

 

Ограничена гаранция „До живот“* ( Limited Lifetime Warranty* ) = Гаранционният срок изтича 5 години след края на продажбите на продукта на TP-Link

Ако по време на гаранционния период продуктът не работи нормално, съгласно техническите спецификации, той ще бъде ремонтиран или заменен с идентичен или еквивалентен продукт.

Проблемите с продуктите, за които се твърди, че са дефектни, ще бъдат решавани от местния доставчик на базата на документите за покупка.

Споменатите по-горе гаранционни срокове са приложими само за продукти, продавани от TP-Link през официалните партньори на компанията.

На опаковката на всички продукти, за които важат тези условия, е упоменато:

Вносител – ЛАНКОМ БЪЛГАРИЯ ООД, или Вносител – ВИРТУАЛНА ЗОНА ООД, или Вносител - АСБИС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Изключения от гаранционните условия

За да видите случаите, които не са обхванати от гаранционната процедура, моля, натиснете тук.

Приложение

  • Гаранцията, предоставена от TP-Link, е отделна и в допълнение към правата по закон на потребителите, които те притежават чрез приложимите национални и европейски закони, уреждащи продажбите на потребителски стоки. Следователно, тази гаранция не засяга или заменя правата на потребителите, съгласно текущото законодателство.
  • Никоя от допълнителните гаранционни услуги, предлагани от продавача, не се покрива от тази гаранционна политика и TP-Link не носи отговорност за тези допълнителни услуги. За да се възползвате от всяка услуга, включена в гаранцията, предоставена от продавача, и / или други допълнителни гаранционни политики, моля, запазете всички документи, получени по време на покупката
  • За каквито и да било преки или косвени щети, които са засегнали нормалната работа на продукта, TP-Link ще носи отговорност само за задълженията, предвидени от приложимия закон.
  • TP-Link няма да носи отговорност за загуби, дължащи се на неправилно използване на приложения и конфигурации, нито ще отговаря на изявления, направени от трети страни.
  • TP-Link си запазва всички права, включително, но не ограничено до, всякакви интерпретации и промени на тази гаранционна политика

TP-Link не предоставя международно гаранционно обслужване. Вашият продукт на TP-Link се покрива само от гаранционната политика на държавата, в която продуктът е закупен първоначално. Ако трябва да изпратите продукта си обратно в държавата, където първоначално сте закупили продукта за гаранционно обслужване, ще трябва да платите  таксите за доставка и в двете посоки.

From United States?

Get products, events and services for your region.