Софтуерно дефинирани мрежи (SDN) с облачен достъп

Платформата за софтуерно дефинирани мрежи (SDN) на Omada интегрира мрежови устройства, включително точки за достъп, комутатори и гейтуеи, осигурявайки 100% централизирано облачно управление. Omada създава силно мащабируема мрежа - всичко се контролира от един интерфейс. Предоставят се непрекъснати безжични и кабелни връзки, идеални за използване в хотелиерството, образованието, търговията на дребно, офисите и др.

JetStream комутатори SafeStream Гейтуеи Omada Точки за достъп Wi-Fi 6 Монтаж
на тавана
Монтаж
на стената
Външни Унифициран интерфейс за управление Контролери Облачен достъп Cloud
 •  

  Хотелиерство

  Висококачествен Wi-Fi с пълно покритие

 •  

  Образование

  Wi-Fi с висока плътност

 •  

  Търговски центрове

  Социален маркетинг за О2О

 •  

  Офис

  Безжични и кабелни връзки

 •  

  Кетъринг

  Пълно Wi-Fi покритие в среда с висока плътност

 •    

  По-висока ефективност

 •    

  Централизирано облачно управление

 •    

  Поддръжка без докосване

 •    

  Технология с изкуствен интелект

 •    

  Автоматичен избор на канал и настройка на мощността

 • Присвояване на привилегии на множество клиенти (Multi-Tentant)

 •    

  Лесно и интелигентно наблюдение

 •   

  По-висока сигурност

 •    

  Разделяне на потребителските данни от данните за управление

 •    

  Изобилие от функции за сигурност

 •   

  По-висока надеждност

 •    

  99,9% SLA наличност

 •    

  Надеждни връзки на клиенти с висока плътност

 

 •  Higher Efficiency
 •  Higher Security
 •  Higher Reliability

Безпроблемно централизирано облачно управление

100% централизирано облачно управление на цялата мрежа от различни обекти - всички контролирани от един интерфейс отвсякъде и по всяко време.

 

Omada облачно-базиран контролер

Без допълнителни инвестиции в хардуерен контролер и инсталиране в помещенията на клиента

 

Omada софтуерен контролер

Локален контролер без разходи за хардуер

 

Omada хардуерен контролер

Локален контролер без нужда от пускане на компютър / сървър

Единно управление от един интерфейс

Точки за достъп

Комутатори

Гейтуеи

 • Не е необходимо допълнително обучение
 • Неограничена мащабируемост
 • Управление по групи
 • Устройствата работят, дори когато не са свързани с облака

Поддръжка без докосване (Zero-Touch Provisioning) за ефективно внедряване

Поддръжката без докосване на Omada позволява дистанционно внедряване и конфигуриране на мрежи от няколко обекта, така че няма нужда да се изпраща инженер за конфигуриране на място. Omada Cloud осигурява ефективно внедряване с по-ниски разходи.

* Zero-Touch Provisioning се поддържа, когато използвате Omada облачно-базиран контролер

Стъпка 1

Включете на място и свържете работещите с  Omada устройства към интернет

Стъпка 2

Регистрирайте устройствата чрез вашия Omada облачен панел

Стъпка 3

Устройствата автоматично получават конфигурационния файл от облака

Стъпка 4

Работете със 100% дистанционна поддръжка и облачно управление

Технология, управлявана от изкуствен интелект (ИИ) за по-висока производителност и лесна поддръжка на мрежата

Интелигентен анализ, предупреждение и оптимизация на мрежата*

Анализира потенциалните мрежови проблеми и изпраща предложения за оптимизация, за по-висока ефективност на мрежата

Намира мрежови грешки, предупреждава и уведомява потребителите, и генерира решения за намаляване на риска за мрежата

Общ статус
на мрежата
Предупреждение Оптимизация

*Интелигентен анализ на мрежата, Предупреждение и Оптимизация се разработват в момента и ще бъдат пуснати през 2021 г.

Автоматичен избор на канал и настройка на мощността

Осигурява мощна безжична производителност и същевременно значително намалява Wi-Fi интерференциите, като автоматично регулира настройките на канала и нивата на мощност на предаване на съседни AP в същата мрежа.

 
 • Канал 1
 • Канал 11
 • Канал 6

Присвояване на различни роли за управление

Присвояването на привилегии  на различни клиенти (Multi-tennant) повишава ефективността и сигурността на управлението. Управлението на множество хора, разрешенията на няколко нива и възможността за добавяне на администратори според необходимостта позволяват гъвкава работа и поддръжка на мрежата.

Мозъчна централа Централен офис Клон в САЩ Клон на ЕС Клон Азия и Тихия океан Управление Управление Управление Изглед Мария Джон Майк

Лесно и интелигентно наблюдение на мрежата

Лесният за използване панел за управление улеснява наблюдението на състоянието на вашата мрежа в реално време; проверявайте използването на мрежата и разпределението на трафика; получавайте дневници за състоянието на мрежата, предупреждения за необичайни събития и известия; или дори  проследявайте ключови данни за по-добри бизнес резултати. Мрежовата топология помага на ИТ администраторите бързо да виждат и отстраняват проблеми с един поглед.

Доклад за състоянието на мрежата

Проверете разпределението на трафика

Мрежова технология с един поглед

omada omada | QRcode

Пълна защита на цялата мрежа

По-добра защита на личните данни на потребителите

TP-Link Omada разделя данните за управление на мрежата от потребителските данни, като потребителският трафик не преминава през облака, което осигурява по-добра защита на личните данни на потребителите.

Потребителски трафик Данни за управление SafeStream гейтуей JetStream комутатор Omada точка за достъп  Облак

Изобилие от функции за сигурност

Мощната защитна стена и усъвършенстваните функции за сигурност допълнително защитават мрежата и данните.

 •  

  VPN с висока сигурност

 •  

  Мощна защитна стена

 •  

  Филтриране по URL / IP / MAC адрес

 •  

  Контрол на достъпа

 •  

  Разширено WPA3 криптиране

 •  

  Автентификационен портал

Множество фактори гарантират по-високата надеждност

По-високата надеждност на облачната услуга е гарантирана с 99,9% наличност по договор за обслужване, 24/7 автоматично откриване на грешки, географски изолирани бекъп сървъри и надеждно качество на продукта. Вашата мрежата функционира дори ако трафикът за управление е прекъснат.

Higher Reliability

99.9%

Наличност по договор за обслужване

24/7

Автоматизирано откриване на повреди

Географски изолиран

Бекъп сървър

Надежден продукт

Високо качество

Надеждни връзки дори при клиенти с висока плътност

Оборудван с корпоративни чипсети, специални антени, усъвършенствани безжични функции, автоматичен избор на канал и настройка на мощността.  Omada Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5 точките за достъп имат висок капацитет на паралелност за забележителна производителност в среда с висока плътност.

Източници

From United States?

Get products, events and services for your region.