AI-Driven Mesh

Интелигентна Wi-Fi мрежа за върховно изживяване

Идеалната Wi-Fi мрежа, уникална за вашия дом

Традиционната mesh мрежа осигурява непрекъснат стрийминг, докато се движите в цялата зона на покритие на сигнала. Въпреки това, условията на вашата мрежа все още могат да бъдат влошени от много други фактори на реалната среда, като разположението на вашия рутер, някои дебели стени или дори микровълновата печка. Въоръжена с AI-Driven Mesh технология, Deco системата автоматично изучава мрежовата среда, качеството на клиентските устройства и поведението на потребителите във вашия дом. Със сложни, многофакторни алгоритми, Deco изгражда персонализирано, идеално mesh Wi-Fi решение, уникално за вашия дом.

AI-Driven
Mesh

 •  

  Идентификация на Wi-Fi средата

 •  

  Способности за самообучение

 •  

  Персонализация на идеалната Wi-Fi мрежа

ИИ-роуминг: Непрекъснато самообучение

Като интелигентен ъпгрейд към обичайния роуминг, ИИ-роумингът (AI-Roaming) следи внимателно силата на сигнала на вашите устройства. След самообучение за реалните мрежови условия, които влияят на вашата Wi-Fi производителност, ИИ-роумингът помага на вашите устройства неусетно да превключват към друг източник, когато е необходимо, за да създават постоянно оптимални връзки.

 • AI-Driven Mesh

 • Рутер + удължители на обхват

Свържете се с оптималния Deco модул

ИИ-роумингът насочва връзките на вашето устройство към оптималния Deco в съответствие с условията на зареждане на всеки модул, за да използвате ефективно пропускателната способност на вашата мрежа.

Роуминг в точното време

ИИ-роумингът научава и записва навиците за роуминг на вашите устройства и изпраща своевременни покани за роуминг, когато е най-вероятно устройствата да ги приемат. Това значително подобрява общата ефективност на роуминга.

Персонализирано Mesh решение 

Начинът, по който mesh мрежата е вътрешно свързана, пряко влияе на вашата Wi-Fi производителност. ИИ-базираната mesh система преценява изчерпателно факторите, които влияят на вашата Wi-Fi мрежа, докато създава mesh мрежата. Тези фактори включват броя на вашите mesh модули,  типовете продукти и как се свързват един с друг. След анализ на всичко това, ИИ-базираната mesh система персонализирано създава идеалното мрежово Wi-Fi решение за вас.

* Цялата информация, приложена в ИИ алгоритмите, ще се съхранява само локално в устройството Deco. Нищо от него няма да бъде качено в облака.

From United States?

Get products, events and services for your region.