Очаквайте скоро

Omada облачно-базиран контролер

 • Съществува изцяло в облака
 • Без допълнителни инвестиции в хардуерен контролер и инсталации в помещения на клиента.
 • Централизирано управление за неограничен брой Omada точки за достъп, JetStream комутатори и SafeStream рутери.*
 • Облачен достъп за управление отвсякъде и по всяко време.
 • Поддържа Zero-Touch Provisioning за ефективно инсталиране и намалява общата стойност за инсталиране, експлоатация и поддръжка.
 • Приложението Omada за удобно управление.
 • Лесният за използване панел позволява да виждате удобно статуса на мрежата в реално време и да проверявате разпределението на трафика.

Научете повече за Omada Cloud SDN>​

 • TP-Link SMB | Omada SDN решение

 • What is Omada Cloud-Based Controller?

tp-link | omada Облачно-базиран контролер

Облачно, централизирано управление за точки за достъп, комутатори и гейтуеи

Централизирано управление за точки за достъп, комутатори и гейтуеи

Omada облачно-базираният контролер, съществуващ изцяло в облака за Omada платформата за софтуерно дефинирани мрежи (Software Defined Networking, SDN),  осигурява 100% централизирано облачно управление на точки за достъп, комутатори и гейтуеи, всички управлявани от един интерфейс. Не са необходими допълнителни инвестиции в хардуерен контролер и инсталации в помещения на клиента.

 •   Съществува изцяло в облака
 •   Неограничен мащаб на централизирано управление*
 •   Без допълнителни инвестиции в хардуерен контролер
 •   Без инсталации в помещения на клиента.
1. Получете акаунт
2. Влезте
3. Обвържете устройствата
Omada интерфейс за управление
Приложение Omada 
или
Уеб браузър
Облачно-базиран контролер
Облак
интернет
SafeStream гейтуей
JetStream комутатор
Omada точка за достъп

Облак с по-висока ефективност—Zero-Touch Provisioning

Инсталирането на Omada без докосване (zero-touch) позволява отдалечено инсталиране и конфигуриране на мрежи на множество обекти, без да е необходимо да се изпраща инженер за конфигуриране на място. Omada Cloud осигурява ефективно инсталиране на по-ниска цена.

Стъпка 1

Включете на място и свържете устройствата работещи с Omada към интернет

Стъпка 2

Запишете устройствата с помощта на Omada Cloud панела

Стъпка 3

Устройствата автоматично получават конфигурационния файл от облака

Стъпка 4

Наслаждавайте се на 100% отдалечено инсталиране и облачно управление

Облак с по-висока степен на сигурност—защита на личните данни на потребителите

TTP-Link Omada разделя данните за управление на мрежата от потребителските данни, като потребителският трафик не минава през облака, за да се гарантира по-добра защита на личните данни на потребителите.

Облак
Потребителски трафик
Данни за управление
T1 / DSL
SafeStream гейтуей
JetStream комутатор
Omada точка за достъп
По-висока надеждност
99.99%
SLA работоспособност
24/7
Автоматизирано откриване на откази
Географски изолирани
Бекъп сървъри
Надеждни продукти
Високо качество

Облак с по-висока надеждност—SLA работоспособност

По-високата надеждност е гарантирана с 99,99% SLA работоспособност, 24/7 автоматизирано откриване на откази, географски изолирани бекъп сървъри и надеждно качество на продуктите. Вашата мрежа функционира дори ако бъде прекъснат трафикът на управлението.

Отчет за статуса на мрежата
Проверете разпределението на трафика
Мрежовата топология с един поглед
Omada App
Omada QRcode
Apple Store Google Store

Лесен и интелигентен мониторинг на мрежата

Удобният за използване панел позволява да виждате лесно статуса на мрежата в реално време, да проверявате използването на мрежата и разпределението на трафика, да получавате журнали за състоянието на мрежата, предупреждения за анормални събития и известия, и дори да проследявате ключови данни за по-добри бизнес резултати. Мрежовата топология помага на ИТ администраторите бързо да виждат и отстраняват проблемите по връзките с един поглед.

Множество фактори гарантират по-лесната поддръжка на мрежата

 •  

  Автоматично избиране на канал и настройка на захранването

  Осигурява мощна мрежова производителност, като силно намалява Wi-Fi интерференциите като автоматично нагласява настройките на канала и нивата на подаваното захранване на съседните точки за достъп (АР) в същата мрежа.

  Канал 1
  Канал 11
  Канал 6
 •  

  Групово управление, управление на много обекти и отдалечени актуализации на фърмуера

  Подобрете поддръжката на мрежата без да е необходимо да конфигурирате на място или да управлявате устройства едно по едно.

  Облак
 •  

  Мощни функции за определяне на график

  Поддържайте вашата мрежа с лекота, с по-пъргава и ефективна обработка. Не е нужно ръчно изпълнение на задачите.

  График за бекъп
  График за рестартиране
  Wi-Fi график
  PoE график
  График за настройка на канала

По-голямо удобство с приложението Omada

Осъществявайте отдалечен достъп и конфигуриране на цялата ваша мрежа с докосване на екрана на телефона от всяко място на света.

Omada App
Omada QRcode
Apple Store Google Store
 

Изберете правилния контролер, който подхожда на вашия бизнес

  Omada облачно-базиран контролер Omada контролер на място
Софтуерен контролер Хардуерен контролер
(OC300)
Хардуерен контролер
(OC200)
Мащаб на управление Неограничено* < 1500 устройства** <500 устройства <100 устройства
Метод на използване Влезте и използвайте Инсталиране на интранет сървъри
или частни облачни системи
Свързване към интранет
Тип мрежа Средна/голяма мрежа с множество обекти Средна/голяма мрежа  Малка/средна локална мрежа
Ценови модел Device license fee Безплатно Хардуерни разходи
Облачен достъп
Автоматично избиране на канал - - -
Zero-Touch
Provisioning (Поддръжка без докосване)
- - -

* Капацитетът за управление на устройството на Omada Cloud-Based Controller v4.x е 1500 и може да бъде надстроен до v5.0 за неограничен капацитет. Понастоящем V5.0 е в процес на разработка. Ако трябва да управлявате над 1500 устройства с v4.x, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.

**Реалният мащаб на управление на Omada облачно-базирания контролер Omada софтуерния контролер варира в зависимост от хардуерните спецификации РС/сървъри.

MANAGEMENT
Omada App Да
Centralized Management • Неограничен мащаб на централизирано управление
• Управлявайте централно Omada точки за достъп, JetStream комутатори и SafeStream рутери
Cloud Access Да
L3 управление Да
Управление на множество сайтове Да
Zero-Touch Provisioning Да
Management Features • Автоматично откриване на устройство
• Групово конфигуриране
• Групова актуализация на фърмуера
• Интелигентен мониторинг на мрежата
• Предупреждения за анормални събития
• Унифицирано конфигуриране
• График за рестартиране
• Конфигуриране на портал за автентификация

From United States?

Get products, events and services for your region.