Tải về cho T1600G-52PS V3

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V3

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

MIBs Files

T1600G-52PS(UN)_V3_MIB_20180212

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-06-27 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 202.42 KB
Hệ Điều Hành: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10/Mac/Linux

802.1X Client

TP-LINK_802.1X_Client_Software

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2017-09-05 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 5.5MB
Hệ Điều Hành: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10

Câu hỏi thường gặp

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

  • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
  • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
    Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
  • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
  • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
  • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
  • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

T1600G-52PS(UN)_V3_20180723

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-09-19 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 10.77 MB

Modifications and Bug Fixes: 
1. Fix the problem on PoE module.
Notes: For T1600G-52PS(UN) V3.0

T1600G-52PS(UN)_V3_20180212

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-03-14 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 10.77 MB

Modifications and Bug Fixes
1. Fix the problem of ACL.
2. Fix the problem of system time can't be set to 20 years later.
 

Notes
1. For T1600G-52PS(UN) V3.0

2. If your device's Hardware Version is 2.0, after upgrading to this firmware, the old configuration will be lost.

Sử dụng Firmware của bên thứ 3 trên sản phầm TP-Link

Một số firmware chính thức của các sản phẩm TP-LINK có thể được thay thế bằng firmware của bên thứ ba chẳng hạn như DD-WRT. TP-LINK không cung cấp vấn đề hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo hiệu năng cũng như tính ổn định của firmware bên thứ ba. Khi sản phẩm bị hư hại do sử dụng firmware của bên thứ 3 thì chế độ bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

 

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
180212(UN)
-
English

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

From United States?

Get products, events and services for your region.