Pobierz TL-R600VPN V4

Wybierz wersję sprzętową:

V4

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).
Przegląd produktów
Dokumenty

FAQ

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz może dodać nowe funkcje routera i zwiększyć jego wydajność.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami:

  • Użyj pliku Firmware dostępnego na lokalnej stronie TP-Link, z regionu w którym zakupiłeś/aś swoje urządzenie TP-Link. W przeciwnym razie naruszy to warunki gwarancji. Kliknij tutaj, aby zmienić stronę jeśli będzie to konieczne.
  • Sprawdź wersję sprzętową i oprogramowania Twojego urządzenia. Aktualizacja z użyciem nieodpowiedniego pliku Firmware może uszkodzić Twoje urządzenie i naruszyć warunki gwarancji.
    (Zazwyczaj wersja V1.x=V1.0, V2.x=V2.0 itd, lub Vx.x6/Vx.x8=Vx.x0, np V1.26/V1.28=V1.20)
    Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?
  • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
  • Aby zapobiec nieoczekiwanemu rozłączeniu, NIE przeprowadzaj aktualizacji pliku ISP za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne (na przykład gdy urządzenie TP-Link nie ma portu LAN/Ethernet).
  • Zalecamy wyłączyć wszystkie aplikacje korzystające z internetu lub rozłączyć połączenie z Internetem na urządzeniu przed przeprowadzeniem aktualizacji.
  • Przed rozpoczęciem aktualizacji rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

TL-R600VPN(UN)_v4_4.0.4 Build 20200313

Pobierz
Data publikacji: 2020-05-12 Język: Angielski Rozmiar pliku: 9.99 MB

New Feature/Enhancement:

1.  Add DHCP Option 66, Option 150, Option 159, Option 160, Option 176 and Option 242.

2.  One-to-One NAT supports the loopback function of the WAN port.

3.  Support to obtain SNMP information through WAN port and VPN connection.

4.  Support IPv4 Local Scope IP address 239.255.0.0/16.

5.  Optimize the mechanism of the session limit function.

6.  Firewall optimization for PCI DSS vulnerability scanning.

7.  Optimize the DHCP Server mechanism, LAN devices can obtain IP addresses faster.

8.  UPnP supports adding random codes to URL to prevent DNS Rebinding attacks.

9.  Daylight saving time is adjusted from GMT to UTC.

10.  Security vulnerability optimization.

 

Bug Fixed:

1.  Fix the bug that URL Filtering is unsuccessful when accessing a website subdirectory with“/”.

2.  Fix the bug that the backup WAN port will not restore PPPoE dialing automatically when deleting the Link Backup entries.

3.  Fix the bug that VPN cannot be used after creating multiple IPSec VPN entries.

4.  Fix the bug that LAN PC may not be able to upload data to an external server.

5.  Fix the bug that the VPN clients at both ends of the IPSec VPN may not be able to communicate with each other after restarting the router or modifying the WAN mode.

6.  Fix the bug that the VPN cannot be used normally after opening the DMZ function.

7.  Fix the bug that the UPnP NewExternalIPAddress interface cannot correctly obtain the IP address of WAN port.

 

Notes:

1. For TL-R600VPN (UN) 4.0 only.

2. Your device's configuration won't be lost after upgrading.

TL-R600VPN(UN)_v4_20190227

Pobierz
Data publikacji: 2019-03-22 Język: Angielski Rozmiar pliku: 9.98 MB

1. Update HTTPS encryption suite to TLS1.2
2. Support PCI DSS Scanning
3. Support enable and disable HTTPS Server.
4. Disable telnet function in default Setting.
5. Increase Apple Time Server to default NTP Server.
6. Optimize session limit function
7. Optimize the rules for modifying the MAC address of router when exporting or importing configuration file.
8. Fix the problem that the Rate Control function does not work after the router is restarted;
9. Fix the problem that the link backup function does not work when working in Timing mode;
10. Fix abnormal routing problem in Link Backup function;
11. Fix the problem that can not build  Client to LAN and LAN to LAN IPSec VPN when configuring the same Local Subnet.

TL-R600VPN(UN)_v4_20180530

Pobierz
Data publikacji: 2018-06-28 Język: Angielski Rozmiar pliku: 9.93 MB

Modifications and Bug Fixes:
1. Fix DHCP server will hang when modifying it after assigning IP to clients with the same name;
2. Enhance the Firewall module for VPN;
3. Fix bugs that it cannot establish L2TP over IPsec VPN connection when NAT exists;
4. Enhanced contents of System Log module;
5. Improve Dynamic DNS could create multi domain entries for one account;
6. Enhance the stability and speed up the dial process of WAN;
7. Add multi WANs selection for NAT/Policy Routing/primary WAN of Link Backup;
8. Add Only, Priority two modes for Policy Routing feature;
9. Add two sub-modes of Failover mode for Link Backup feature;
10. IP-MAC Binding entries will no longer take effect when ARP Spoofing Defense is disabled. 
Notes:
For TL-R600VPN V4.0

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Emulatory

Wersja firmware
Tryb pracy
Język
171128
-
Angielski

Uwaga:

1. Emulator to wirtualny interfejs graficzny strony konfiguracyjnej produktu. Szczegółowe informacje o funkcjach i specyfikacji poszczególnych produktów znajdują się na stronach produktowych.

2. Upewnij się, że wersja firmware'u jest zgodna z wersją podaną w emulatorze. Każda wersja firmware'u ma własny interfejs graficzny i funkcjonalności.

3. Pamiętaj, że emulatory nie są dostępne dla wszystkich wersji firmware'u.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.