Pobierz TD-W8968 V3

Wybierz wersję sprzętową:

V3

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).
Przegląd produktów
Dokumenty

Konfiguracja

  • How to turn a router into an Access Point?

FAQ

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

  • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
  • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
  • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
  • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
  • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
  • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

TD-W8968_V3_150512
Data publikacji: 2015-05-12 Język: Angielski Rozmiar pliku: 7.97 MB

Modifications and Bug Fixes:

Bug Fixed:
1.Fixed the bug that a warning window popped out when choosing ISP in Russian during Quick Setup.
2.Fixed the kcodes security bug.

Notes:

1. For TD-W8968 V3
2. Old firmware’s configuration file can be imported into this new firmware.
3. Your device’s configuration won't be lost after upgrading, which means you needn't to configure your device again after upgrading.
 

TD-W8968_V3_150205
Data publikacji: 2015-02-05 Język: Angielski Rozmiar pliku: 7.97 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:
1.Updated the country list and ISP list in the Quick Setup.
2.The firewall of IP is automatically enabled by default now.
3.The support account has been deleted.
4.Added the option to disable/enable NAT in the configuration page.
5.Deleted some illegal region codes in the wireless settings.
Bug Fixed:
1.Fixed the bug that DST settings changed automatically after a short time.
2.Fixed the bug that IP address couldn't be saved in the IP filter when using IP+Mask format.
3.Fixed the bug that wireless was not available after reboot when wireless schedule was enabled.
4.Fixed the bug that DDNS account couldn't be saved when the password contained '#'.
5.Fixed the bug that when the main nework was disabled ,the guest network was still shown wrongly as enabled.    
6.Fixed the bug that sometimes the bandwidth control could not take effect.
7.Fixed the bug that the downstream of bandwidth in multi-SSID application could not take effect after a reboot.

Notes:

 Notes: 
1. For TD-W8968(UN) V3
2. Old firmware’s configuration file can be imported into this new firmware.
3. Your device’s configuration won't be lost after upgrading, which means you needn't to configure your device again after upgrading.
TD-W8968_V3_140821
Data publikacji: 2014-08-21 Język: Angielski Rozmiar pliku: 7.96 MB

Modifications and Bug Fixes:

  1. Solve the problem that the USB doesn't work occasionally;
  2. Solve the problem that PPPoE won't dial again after failure;
  3. Add 'DST'function ".

Notes:

For TD-W8968 V3

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Narzędzia

Data publikacji: 2019-11-07 Język: Angielski Rozmiar pliku: 972.74 KB
System operacyjny: Mac OS 10.15
Data publikacji: 2019-07-05 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.13
Data publikacji: 2019-07-05 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.14
Data publikacji: 2018-10-29 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.14
Data publikacji: 2017-02-24 Język: Angielski Rozmiar pliku: 14.26 MB
System operacyjny: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10
Data publikacji: 2014-04-21 Język: Angielski Rozmiar pliku: 9.63 MB
System operacyjny: WinXP/2003/Vista/7/8

Notes:

For TD-W89568 v3

Kod GPL

T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States (English)?

Check products and services for your region.