Pobierz TD-W8968 V2

Wybierz wersję sprzętową:

V2

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).
Przegląd produktów
Dokumenty

Konfiguracja

 • How to turn a router into an Access Point?

FAQ

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

 • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
 • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
 • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

TD-W8968_V2_140514
Data publikacji: 2014-05-14 Język: Angielski Rozmiar pliku: 6.37 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fix the problem that we can't dial up successfully in Surabaya of Indonesia.
 2. Fix the problem that LAN client can't communicate with WLAN client if we enable "Firewall" and select "Deny" as Default Filtering Rules.
 3. Fix the problem that it will fail to dial up successfully if we set PPP password empty.
 4. Fix the problem that it won't show ipAdEntAddr node in SNMP software when WAN IP is less than 127.x.x.x.
 5. Fix the problem that the options in web management interface can't show compeletly in Chrome & Firefox broswer on computer and the broswer in Android & iPhone & iPad.
 6. Fix the problem that DDNS function will stop walking after around 2 hours when we use EWAN mode with DHCP connection.

Notes:

For TD-W8968 V2
TD-W8968_V2_131224
Data publikacji: 2013-12-24 Język: Angielski Rozmiar pliku: 6.37 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fixed the problem that CWMP can't be recognized by some ISP.
 2. Fixed the IPv6 connection problem.
 3. Fixed the VOIP problem with pennytel account.

Notes:

FOR TD-W8968 V2
TD-W8968_V2_131108_RU
Data publikacji: 2013-11-08 Język: Angielski Rozmiar pliku: 6.22 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. EWAN support Dual Access for PPTP/L2TP/PPPoE connection;
 2. When you update from the univesal version, your current settings will be erased, please save your config file befrore update this firware.

Notes:

For TD-W8968 V2

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Narzędzia

Data publikacji: 2019-11-07 Język: Angielski Rozmiar pliku: 972.74 KB
System operacyjny: Mac OS 10.15
Data publikacji: 2019-07-05 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.13
Data publikacji: 2019-07-05 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.14
Data publikacji: 2018-10-29 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.14
Data publikacji: 2013-07-11 Język: Angielski Rozmiar pliku: 10.26 MB
System operacyjny: WinXP/Vista/7/8

Modifications and Bug Fixes:

 1. Photos concerning wireless LED changed
 2. Add special tips for CLI lock when password error 5 times

Notes:

For TD-W8968 V2
Data publikacji: 2013-07-11 Język: Angielski Rozmiar pliku: 7.29 MB
System operacyjny: WinXP/Vista/7/8/8.1/10

Kod GPL

Emulatory

Wersja firmware
Tryb pracy
Język
131011
-
Angielski
T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States (English)?

Check products and services for your region.