Pobierz TD-W8968 V1

Wybierz wersję sprzętową:

V1

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).
Przegląd produktów
Dokumenty

Konfiguracja

 • How to turn a router into an Access Point?

FAQ

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

 • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
 • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
 • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

TD-W8968_V1_131226
Data publikacji: 2013-12-26 Język: Angielski Rozmiar pliku: 6.26 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fixed the compatibility problem between media server and PlayStation 3.
 2. Fixed a bug when adding virtual server items on 3G interface, the items cannnot be displayed.
 3. Fixed a bug when leaving the internal port blank,the virtual server item cannot be saved.
 4. Fixed a bug when unchecked anonymous access, file server cannot be accessed by some Android smb apps.
 5. Fixed a bug when opening the Firewall and selecting Deny as Default Filtering Rules, lan devices cannot communicate with each other.
 6. Improved security working mechanism.

Notes:

After upgrading this firmware, the device will be restored to factory defaults, and cannot be restored from the previous backuped configuration settings.
Firmware cannot be downgraded after this firmware.

TD-W8968_V1_130217
Data publikacji: 2013-02-17 Język: Angielski Rozmiar pliku: 5.29 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fixed the problem that you can't change the subnet mask of LAN.
 2. Fixed the problem that this modem is not fully compatible with bonjour.
 3. Fixed the problem that you can't input more than 15 characters in NTP input field.
 4. Fixed the problem that sometimes you can't enable IPv6 in WAN.
 5. Added no-ip choice in DDNS.
 6. Added the function of NAT loopback.

Notes:

For TD-W8968 v1
TD-W8968_V1.0_121105_FI
Data publikacji: 2012-11-05 Język: Angielski Rozmiar pliku: 5.29 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. The PVC which can get WAN IP will be set as default route for Internet;
 2. Pre-configure 2 PVCs:a. 0/100, Dynamic IP b. 0/33, Dynamic IP
 3. LAN Multicast = IGMP V2;
 4. Disable all WAN services;
 5. WLAN is pre-secured and the password is the PIN;
 6. Quick Setup:PVC=0/100,Dynamic IP;
 7. Default Wireless Area: Finland,Time Zone: GMT+02:00;
 8. ADSL Mode: Auto Syn-up;ADSL Type: Annex A/I/J/L/M;
 9. Dynamic IP access IP mode:""Get IP with Unicast.

Notes:

1.Special firmware only for Finland customers
2.For TD-W8968 V1.0.0

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Narzędzia

Data publikacji: 2019-11-07 Język: Angielski Rozmiar pliku: 972.74 KB
System operacyjny: Mac OS 10.15
Data publikacji: 2019-07-05 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.13
Data publikacji: 2019-07-05 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.14
Data publikacji: 2018-10-29 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.14
Data publikacji: 2017-02-20 Język: Angielski Rozmiar pliku: 14.26MB
System operacyjny: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10
Data publikacji: 2012-11-27 Język: Angielski Rozmiar pliku: 10.29 MB
System operacyjny: WinXP/Vista/7/8

Notes:

For TD-W8968 v1

Kod GPL

Emulatory

Wersja firmware
Tryb pracy
Język
120926
-
Angielski
T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States (English)?

Check products and services for your region.