Λήψεις για Archer AX10 V1.20

Επιλέξτε έκδοση υλικού:

V1.20

>How to find the hardware version on a TP-Link device

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Η διαθεσιμότητα έκδοσης μοντέλου και υλικού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στον τοπικό ιστότοπό σας TP-Link για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Εγχειρίδια

Βίντεο Εγκατάστασης

 • How to Set up Address Reservation on TP-Link Routers Windows

  This video will show you how to set up Address Reservation on TP-Link routers.

  More Fold
 • How to Set up OpenVPN on TP-Link Routers Windows

  This video will show you how to set up OpenVPN on a TP-Link Wi-Fi router. For more information, visit www.tp-link.com/support.

  More Fold
 • How to setup PPTP VPN on TP Link routers Windows

  This video will show you how to set up PPTP VPN on a TP-Link Wi-Fi router. For more information, visit www.tp-link.com/support

  More Fold
 • What should I do if I cannot access the internet? - Using a DSL modem and a TP-Link router

  If you can’t access the internet using a DSL modem and TP-Link router, this video can help you solve the problem.

  More Fold
 • What should I do if I cannot access the internet? - Using a cable modem and a TP-Link router

  If you can’t access the internet using a cable modem and TP-Link router, follow this video step by step to solve your problem.

  More Fold
 • TP Link Archer AX Series Unboxing and Setup (for Archer AX10, etc.)

Συχνές ερωτήσεις

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  How to find the hardware version on a TP-Link device
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

Archer AX10(EU)_V1.2_220401

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2022-04-29 Γλώσσα: Multi-language Μέγεθος αρχείου: 15.56 MB

New Features/Enhancement:
1. Added Agile Config feature;
2. Added TR-069 feature.

Note: You will be unable to downgrade to the previous firmware version after updating this firmware.

Archer AX10(EU)_V1.2_220117

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2022-01-29 Γλώσσα: Multi-language Μέγεθος αρχείου: 15.74 MB

Enhancement:
1.Optimized VPN Server feature;
2.Changed the dropbear port;
3.Updated openssl version;
4.Improved the stability of OneMesh feature.

Bug Fixed:
1.Fixed the bugs on the Web UI;
2.Fixed the bugs related to dnsmasq;
3.Fixed the bug that the router can't get WAN IP in some cases;
4.Fixed the bug related to DMZ;
5.Fixed the bugs related to AP mode;
6.Fixed the bug that QoS can't work in some cases;
7.Fixed the bugs on Tether App;
8.Fixed WPA3-SAE DOS attack vulnerabilities;
9.Fixed the bugs related to WPS;
10.Fixed the GDPR Encryption vulnerabilities;
11.Fixed the bug that the router has unstable Internet connection in some cases;
12.Refused HTTP/0.9 request and fixed an HTTP downgrade attack vulnerability;
13.Fixed a replay attack vulnerability;
14.Fixed an HTTP request smuggling vulnerability.

Archer AX10(EU)_V1.2_210513

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-08-16 Γλώσσα: Multi-language Μέγεθος αρχείου: 15.56 MB

New Features/Enhancement:
1. Added OneMesh feature;
2. Updated IPTV Profile;
3. Added System Time feature on Tether App;
4. Added QoS Schedule feature;
5. Added a prompt when the negotiation rate of the WAN port is 100Mbps;
6. Optimized the Parental Control feature;
7. Added dual NAT detection and Internet Online time feature on Tether App;
8. Maximum number of clients on the single-band network increased to 128;
9. Added IPTV feature on Tether App;
10. Optimized the Client List;
11. The wireless default encryption method is modified to WPA2+AES.

Bug Fixed:
1. Fixed the FragAttacks vulnerabilities;
2. Fixed the bug that the router incorrectly blocked Internet requests;
3. Fixed the potential shell illegal injection risk of the read and write instructions of the tddp module;
4. Fixed the display error on Network Map page in some cases;
5. Fixed the bug that TKIP encryption was not supported under 11ax only mode;
6. Fixed the bug that Web UI cannot synchronize the operation of deleting UPNP entries;
7. Fixed the bug that the PPTP VPN server feature can't be enabled and the account can't be deleted in some cases;
8. Fixed the bug that the router failed to save system log in AP mode;
9. Fixed the bug that  AX10-TDDP causes RCE vulnerabilities;
10. Fixed uhttpd Directory Traversal vulnerabilities;
11. Fixed the bug that Tether app failed to show the IP address in some cases;
12. Fixed the bug that the client type cannot be changed on the Tether App;
13. Fixed the bug that client icon can't be set to other on Tether App.

Note: You will be unable to downgrade to the previous firmware version after updating this firmware.

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

Εφαρμογές

TP-Link Tether

TP-Link Tether provides the easiest way to access and manage your network with your iOS or Android devices. Learn more about TP-Link Tether and Compatible Devices

Note: To use Tether, please update your TP-Link device’s firmware to the latest version.

Κώδικας GPL

Εξομοιωτές

Έκδοση Υλικολογισμικού
Τρόπος Λειτουργίας
Γλώσσα
190321(EU)
-
Αγγλικά

Σημείωση:

1. Ο εξομοιωτής είναι ένα εικονικό GUI ιστού όπου μπορείτε να δοκιμάσετε τον πίνακα διαχείρισης προϊόντων TP-Link.

2. Οι εξομοιωτές που αναφέρονται ενδέχεται να μην έχουν το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.

3. Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται είναι για αναφορά και η διαθεσιμότητά τους μπορεί να εξαρτάται από τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων ή στη σελίδα προϊόντος.

T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

ΕγγραφήΗ TP-Link λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της TP-Link, ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική απορρήτου του TP-Link.

Από United States?

Λάβετε προϊόντα, εκδηλώσεις και υπηρεσίες για την περιοχή σας.