Odpovědi na všechny otázky týkající se robotického vysavače TP-Link

Q&A - vysvětlení nebo specifikace parametrů
Updated 03-10-2023 12:03:32 PM 20910
This Article Applies to: 

V tomto článku jsou shromážděny všechny možné otázky týkající se robotického vysavače TP-Link. Následující části vám pomohou odpovědět na vaše otázky.

Hlasové Pokyny

Voice Prompts for Issues (For LiDAR Navigation Robot Vacuum)

 

Nejčastější Dotazy

My Robot Vacuum Makes Abnormal Noise During Cleaning

How to Troubleshooting A Charging Failure on My Robot Vacuum

Decreased Cleaning Ability or Dust Leakage in My Robot Vacuum

The Scheduled Cleaning of My Robot Vacuum Doesn't Work

Failed to Setup My Robot Vacuum

Whether the Robot Vacuum Consumes Power When It Is Placed on the Dock

Whether the Robot Vacuum Needs to be Charged for 16 Hours for the First Three Times

How to Connect Your Robot Vacuum to Your Home Wi-Fi

How Can I Schedule the Robot Vacuum to Clean Regularly?

 

Údržba

How to Clean the Main Wheels of My Robot Vacuum

How to Clean the Caster Wheel of My Robot Vacuum

How to Clean the Charging Contacts of My Robot Vacuum

How to Clean the Dustbin of My Robot Vacuum

How to Clean the Filter of My Robot Vacuum

How to Clean the Main Brush of My Robot Vacuum

How to Clean the Mop Cloth of My Robot Vacuum

How to Clean the Sensors of My Robot Vacuum

How to Clean the Side Brush of My Robot Vacuum

 

Výměna dílu 

How to Replace the Dust Bag of My Robot Vacuum (RV30 Plus/RV10 Plus)

How to Replace the Filter of My Robot Vacuum

How to Replace the Main Brush of My Robot Vacuum

How to Replace the Mop Cloth of My Robot Vacuum

How to Replace the Side Brush of My Robot Vacuum

 

Řešení Problému

What should I do if my Tapo RV10 series robot vacuum does not return to the charging dock?

My Robot Vacuum Failed to Connect to Wi-Fi

What Should I do if the Front Bumper of My Robot Vacuum Gets Stuck?

What Should I do if the Side Brush of My Robot Vacuum Gets Stuck?

What Should I do if the Main Brush of My Robot Vacuum Gets Stuck?

LiDAR of the Robot Vacuum Reports Errors or is Stuck/Entangled

Why does My Robot Vacuum Fall Down the Stairs?

What Should I do if a Battery of the Robot Vacuum Error Occurs?

What Should I do if the Main Wheel of My Robot Vacuum Reports Errors?

What Should I do if the Side Brush of My Robot Vacuum Reports Errors?

What Should I do if the Suction Fan of My Robot Vacuum Reports Errors?

What Should I do if the Main Brush of the Robot Vacuum Reports Occurs?

What Should I do if the Water Pump of the Robot Vacuum Reports Errors?

Why my Robot Vacuum is offline?

 

Funkce Aplikace 

How to divide and merge the room in a robot vacuum map

How to rename your room in a robot vacuum

How to set blocked areas using No-Go Zones and Virtual Wall for robot vacuum

What is Custom Cleaning of the robot vacuum?

What is Whole House Advanced Cleaning of the robot vacuum?

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.