WiFi 6E

Za hranicemi standardu Wi-Fi 6

Co je Wi-Fi 6E?

Jednoduše řečeno, Wi-Fi 6E představuje standard Wi-Fi 6 rozšířený o frekvenční pásmo 6 GHz. Standard Wi-Fi 6E je stejný jako u Wi-Fi 6, pouze jeho spektrum je rozšířené. 6 GHz je nové frekvenční pásmo v rozsahu od 5,945 GHz do 6,425 GHz, které rozšiřuje dostupné spektrum o 480 MHz. Na rozdíl od stávajících pásem, na kterých jsou kanály vměstnány do omezeného spektra, pásmo na frekvenci 6 GHz netrpí překrýváním ani vzájemným rušením kanálů. Frekvence 6 GHz nabízí větší šířku pásma, vyšší rychlost a nižší latenci, čímž zpřístupňuje zdroje pro budoucí inovace, jako jsou například rozšířená/virtuální realita (AR/VR), streamování v rozlišení 8K a další.

*Wi-Fi 6 je standard příští generace technologie Wi-Fi, také známý pod označením „AX Wi-Fi“ nebo „802.11ax Wi-Fi“.
Více informací o WiFi 6

 • 6 GHz
 • 5 GHz
 • 2.4 GHz

Proč potřebujeme Wi-Fi 6 v pásmu 6 GHz

 • Increasing Number of WiFi Devices

  Zvyšující se počet
  WiFi zařízení

 • Heavier Traffic on WiFi

  Hustší provoz na WiFi

 • Overcrowding on Original Bands
  2.4 GHz 5 GHz

  Přeplnění 
  stávajících pásem

Wi-Fi 6E představuje velký krok vpřed

Minimální zahlcení sítě díky 
spektru Greenfield

Na rozdíl od přeplněných pásem na frekvenci 2,4 GHz a 5 GHz se na plně otevřeném spektru frekvence 6 GHz nachází pouze úsporná připojení Wi-Fi 6, čímž se eliminují problémy spojené se zahlcením sítě, které je typické pro mnoho současných Wi-Fi sítí. Kanály se také na nově otevřeném pásmu nepřekrývají, a tudíž se značně snižuje zahlcení sítě.

6 GHz

Vyšší rychlost díky širšímu pásmu

Wi-Fi 6E nabízí 12 kanálů o šířce 40MHz, šest kanálů o šířce 80MHz nebo 3 kanály o šířce 160Mhz. Ty zdvojnásobují šířku pásma a jeho propustnost, a umožňují tak více souběžných přenosů dat nejvyšší možnou rychlostí. Uživatelé si tak mohou vychutnat filmy v rozlišení 8K, hry s technologií AR/VR a rychlé stahování souborů, aniž by docházelo k prodlevám kvůli ukládání dat do vyrovnávací paměti.

5
GHz
6
GHz

Širší spektrum znamená větší kapacitu sítě

Wi-Fi 6E nabízí 480 MHz dodatečného spektra pro Wi-Fi na frekvenci 6 GHz, a řeší tak neustále se zvyšující požadavky na kapacitu Wi-Fi sítí. Toto spektrum více než zdvojnásobuje současný počet dostupných cest pro příjem a odesílání dat, čímž dramaticky zvyšuje kapacitu sítě a snižuje tak míru jejího zahlcení.

480 MHz

Wi-Fi 6E: Využijte plný potenciál sítě Wi-Fi 6

Otevření pásma na frekvenci 6 GHz představuje přelomový moment pro Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 přináší novou úroveň výkonnosti v oblasti efektivity sítě a její kapacity. Zatímco výhody standardu Wi-Fi 6 nelze plně realizovat ve stávajících pásmech kvůli přenosům standardu Wi-Fi 5 (nebo jiných rádiových zařízení), se kterými musí soupeřit o dostupné pásmo, pásmo 6GHz je vyhrazené pouze pro provoz Wi-Fi 6 a umožňuje tak síti Wi-Fi 6 plně využít její zamýšlený potenciál.

6 GHz

 • Větší efektivita,
  Vyšší výkon

  6 GHz Greenfield spektrum

 • Vyšší propustnost,
  Nižší latence

  Pásmo 6 GHz dává 160 MHz kanálům nový potenciál

From United States?

Get products, events and services for your region.