Softwarově definovaná síť (SDN) s cloudovým přístupem

Platforma Omada SDN (Software-defined networking) integruje síťová zařízení, včetně přístupových bodů, switchů a gatewayí a poskytuje 100% centralizovanou správu. Omada vytváří vysoce škálovatelnou síť – kompletně spravovatelnou z jednoho rozhraní.
Poskytuje kabelová, i bezdrátová bezpřechodová připojení, je ideální pro použití v ubytovacích a restauračních provozech, vzdělávacích institucích, obchodech, kancelářích a dalších místech.

JetStream Switche SafeStream Gatewaye Přístupové body Omada  Wi-Fi 6 Stropní
AP
Nástěnné
AP
Venkovní
AP
Sjednocené rozhraní správy Kontrolery Cloudový přístup Cloud
 •  

  Ubytování

  Vysoká kvalita a pokrytí signálem

 •  

  Vzdělání

  Vysoká hustota klientů

 •  

  Obchody

  Kaptivní portál pro snadný login zákazníků s reklamním sdělením.

 •  

  Kanceláře

  Bezdrátové a kabelové připojení

 •  

  Stravování

  Plné Wi-Fi pokrytí i ve velmi exponovaných prostorech

 •    

  Vyšší účinnost

 •    

  Centralizovaná správa přes cloud

 •    

  Zero-Touch Provisioning

 •    

  Umělá inteligence

 •    

  Automatický výber kanálu a nastavení vhodného výkonu

 • Multi-User Privilege Assignment

 •    

  Jednoduchý a chytrý monitoring

 •   

  Vyšší zabezpečení

 •    

  Oddělení datového toku uživatelů a správy

 •    

  Rozsáhlé zabezpečení

 •   

  Vyšší spolehlivost

 •    

  99.99% spolehlivost

 •    

  Spolehlivá konektivita pro vytěžované sítě 

 •  Efektivita
 •  Zabezpečení
 •  Spolehlivost

Vzdálená centrální správa bez obtíží.

100% centralizovaná správa celé sítě nezávislá na geolokalitách  jejich částí – vše je spravováno zskrze jedno rozhraní kdykoli, odkudkoli.

Omada cloudový kontroler
 

Bez dodatečných nákladů na pořizování HW a jeho instalace.
 

 

Omada softwarový kontroler

pro provozování na vlastním serveru, nebo PC.

 

Omada hardwarový kontroler

Dedikovaný kontroler bez nutnosti udržovat PC/server.

Sjednocená správa z jednoho rozhraní

Přístupové body

Switche

Gatewaye

 • Bez nutnosti dodatečného školení.
 • Neomezená škálovatelnost.
 • Hromadná správa
 • Zařízení pracují i když nejsou připojená do cloudu.

Zero touch provisioning pro efektivní rozvoj sítě

Omada zero-touch provisioning  dovoluje vzdálený rozvoj a konfiguraci rozsáhlých sítí, díky které odpadá nutnost vysílat na on-site instalaci pravocníka znalého konfigurace. Služba Omada cloud zajišťuje efektivní rozvoj s nízkými náklady.

*zero-touch provisioning je podporována při použití Omada cloudového kontroleru

Krok 1

Zapojte zařízení z rodiny Omada v místě instalace a připojte k internetu.

Krok 2

Adoptujte zařízení v Omada Cloud kontroleru

Krok 3

Zařízení automaticky obdrží konfigurační soubor z cloudu.
 

Krok 4

Užívejte si 100% vzdálenou kontrolu.

Technologie umělé inteligence pro vyšší výkon a snadnější údržbu sítě

Inteligentní síťová analýza, varování a optimalizace*

Analyzuje potenciální problémy v síti a zasílá návrhy optimalizace pro vyšší výkon sítě.

Alokuje chyby v síti, varuje a upozorňuje uživatele, generuje řešení pro snížení rizik.

Celkový status sítě
Varování Optimalizace

* tyto funkce jsou podporovány při použití cloudového kontroleru Omada.

Automatický výběr kanálu a vhodného nastavení výkonu *

Pomocí automatického výběru vhodného kanálu v závislosti na okolních přístupových bodech, včetně nastavení správného vysílacího výkonu, poskytuje vysokou efektivitu a optimalizaci bezdrátové sítě.

 
 • Kanál 1
 • Kanál 11
 • Kanál 6

Udělujte různá uživatelská práva pro správu

Za účelem zvýšení efektivity správy a zabezpečení můžute udělovat uživatelům různá oprávnění. Správa pro více uživatelů, víceúrovňová oprávnění a možnost přidávat administrátory dle potřeby umožňuje flexibilní provoz a údržbu sítě.

Hlavní administrátor Centrála Praha Pobočka Plzeň Pobočka Zlín Pobočka Olomouc spravuje spravuje spravuje dohled Mary John Mike

Chytrý a jednoduchý monitoring

Intuitivní pracovní plocha zjednodušuje práci a poskytuje reálný přehled o stavu sítě a jejího využití včetně samotného provozu. Na stejném místě jste informováni o kondici sítě, varování o nestandardních událostech a veškerých notifikacích, nebo můžete sledovat klíčová data pro dosažení lepších obchodních výsledků.
Grafická topologie sítě pomáhá IT administrátorům rychle identifikovat a lokalizovat jakýkoli problém v jejich síti.

Report stavu sítě

Kontrola distribuce provozu

Grafická topologie sítě

omada omada | QRcode

Rozsáhlá ochrana pro celou síť

Lepší ochrana pro soukromí uživatelů

TP-Link Omada odděluje data pro správu sítě od těch uživatelských, která neprochází skrze cloud, zajišťuje tak lepší ochranu soukromí uživatelů.

Uživatelský provoz Data pro správu sítě Gateway SafeStream JetStream Switch Přístupový bod Omada Cloud

Rozsáhlé funkce zabezpečení

Silný firewall a pokročilé bezpečnostní funkce chrání síť a data.

 •  

  Vysoce zabezpečená VPN

 •  

  Silný firewall

 •  

  URL/IP/MAC filtrován

 •  

  Kontrola přístupu

 •  

  Pokročilé šifrování  WPA3

 •  

  Captive Portal

Hlavní faktory garantující vyšší spolehlivost

Vysoká spolehlivost cloudové služby je garantována 99,99% SLA o dostupnosti, 24/7 automatizovanou detekcí chyb, geografickým oddělením záložních serverů a vysokou kvalitou použitého HW.  Vaše síť funguje i při výpadku spojení se serverem cloudového kontroleru.

Vysoká spolehlivost

99.99%

smluvní dostpunost

24/7

Automatizovaná detekce chyb

Geografická izolace

Záložní server

Spolehlivý produkt

Vysoká kvalita

Spolehlivá spojení i v prostředí s vysokou hustotou uživatelů.

Vybaveno chipsety enterprise třídy, dedikovanými anténami, pokročilými vyskofrekvenčními funkcemi, automatickou volbou kanálů a vysílacího výkonu. Omada WI-FI 6  a WI-FI 5 přístupové body mají vysokou konkurenční kapacitu pro poskytování pozoruhodného výkonu v prostředí s vysokou hustotou uživatelů.

Zdroje

From United States?

Get products, events and services for your region.