TP-Link Logo

TP-Link Privacy Policy

Ochrana osobních údajů a podmínky použití

 1. Zásady ochrany osobních údajů
 2. Podmínky používání
 3. Program zlepšování na základě zkušeností uživatelů (UEIP)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ TP-LINK

Poslední aktualizace: 25. července 2023

Společnost TP-Link Corporation Limited a její pobočky (souhrnně,„TP-Link“, „my“, nebo „náš“ (a všechny tvary těchto slov)) bere vaše soukromí vážně. Společnost TP-Link poskytuje:

(1) značkový hardware, firmware a softwarové produkty společnosti TP-Link („Produkty“), (2) webové stránky přístupné na adresách https://www.tp-link.com, https://www.kasasmart.com, https://www.tapo.com a https://www.vigi.com („Webové stránky“), (3) služby včetně těch, které se týkají Produktů a jsou poskytovány prostřednictvím Produktů, a technickou podporu a služby přístupné prostřednictvím Webových stránek („Webové aplikace“), (4) software, který lze stáhnout do chytrého telefonu nebo tabletu pro přístup ke službám („Mobilní aplikace“), a (5) předplacené služby, včetně služeb, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím Webových aplikací a Mobilních aplikací („Předplacené služby“). Pojmem „Služby“ se rozumí Webové stránky, Webové aplikace, Mobilní aplikace a Předplacené služby, které lze používat ve spojení s Produkty TP-Link a dalšími způsoby umožněnými společností TP-Link. Některé Produkty a Služby společnosti TP-Link lze používat společně nebo v integraci s produkty a službami třetích stran.

Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, protože vysvětlují, jak shromažďujeme informace, jak shromážděné informace používáme a komu je sdělujeme. Kdykoli naše Produkty a Služby využíváte nebo k nim přistupujete, vyjadřujete tím souhlas s postupy a zásadami uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou součástí podmínek používání; oba dokumenty je třeba číst ve vzájemné souvislosti.

1. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Máte právo požadovat: přístup ke svým údajům, přenositelnost údajů, výmaz svých údajů, opravu případných chyb, omezení zpracování a můžete také vznést námitku proti zpracování svých údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, máte právo jej kdykoli odvolat.

1.1 Osobní údaje

Údaje o zeměpisné poloze

Zahrnují širokou zeměpisnou polohu (např. polohu na úrovni země nebo města). Tyto informace shromažďujeme přímo z vašeho zařízení.

Finanční údaje

Informace o vašich platbách budeme shromažďovat, když si zakoupíte naše Produkty nebo předplatné pro používání některé z našich softwarových Služeb nebo programů pro výměnu v rámci záruky. Tyto informace shromažďujeme přímo od vás.

Ukládání obrazových a zvukových záznamů

Pokud si předplatíte cloudové Služby, které zahrnují ukládání zvukových a obrazových záznamů pořízených vašimi Produkty, budeme uchovávat vaše zvuková a obrazová data pro vaši potřebu a použití. Délka uložení závisí na vašich Produktech a/nebo Službách.

Můžete poskytovat i jiné údaje, které by potenciálně mohly být použity k vaší identifikaci, např. jména a obrázky přiřazené k uživatelům účtů, zařízením a scénám, podrobnosti o nastavení zařízení, některé demografické údaje, přihlašovací údaje k účtům třetích stran a časové rozvrhy.

Dále můžeme také shromažďovat informace, když nahrajete, zveřejníte nebo sdílíte své informace v našich Produktech a Službách nebo prostřednictvím našich Webových stránek. Můžete například zveřejnit informace na našich Webových stránkách ve veřejném prostoru.

1.2 Statistiky používání

Informace o vás shromažďujeme, když přistupujete k našim Produktům a Službám nebo je používáte. Například když připojíte hardwarová zařízení nebo služby třetích stran ke svému účtu, tato hardwarová zařízení mohou odesílat údaje o využívání do Služeb a Služby mohou číst, zpracovávat a ukládat tyto údaje pro účely popisované v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tyto informace jsou obvykle spojeny s využíváním určitého hardwarového zařízení nebo služby třetí strany, například když senzor pohybu zaznamená pohyb. Služby obdrží informace o aktivaci zařízení a také o tom, že jste se rozhodli k Produktu nebo Službě přiřadit např. název zařízení, název skupiny a název místa. Typ Produktu nebo Služby, ze kterých jsou informace obdrženy, změní typy a množství obdržených informací.

Shromažďujeme také informace o tom, jak komunikujete s našimi Webovými stránkami a Službami, což může zahrnovat navštívené stránky a odkazy, na které jste na našich stránkách klikli, vaši adresu IP (Internet Protocol), adresu MAC, dobu přístupu, polohu, informace o mobilním zařízení, operační systém, typ prohlížeče, určité demografické údaje, informace o aplikacích a další informace související s tím, jak komunikujete s Webovými stránkami a Službami. Historii prohlížeče zařízení a dobu přístupu k zařízení budeme shromažďovat pouze v případě, že má zařízení aktivní funkci rodičovské kontroly, například funkce rodičovské kontroly v produktech Deco, abychom mohli lépe monitorovat zařízení, které je pod kontrolou.

Informace o činnosti na internetu nebo v jiné síti

My a třetí strany můžeme ve vašem počítači používat soubory cookie, značky akcí nebo podobné technologie k poskytování Služeb a pro snazší shromažďování údajů. Soubory cookie můžete zablokovat nebo vymazat a kontrolovat shromažďování dat prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Úprava předvoleb prohlížeče však může ovlivnit vaši uživatelskou zkušenost se Službami. Bližší informace o souborech cookie a vašich možnostech omezit nebo odstranit tyto soubory naleznete v kapitole „Soubory cookie a podobné technologie“ uvedené níže.

1.3 Informace z jiných zdrojů

Údaje můžeme získávat z jiných zdrojů, mimo jiné od poskytovatelů služeb třetích stran, které jste integrovali do našich Produktů a Služeb a/nebo kterým jste dobrovolně poskytli údaje, a/nebo od přidružených společností, partnerů nebo jiných subjektů, které využíváme k plnění našich závazků vůči vám jako zákazníkovi. Měli byste se pečlivě a důkladně seznámit s podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů těchto produktů a služeb třetích stran a my budeme považovat vaše rozhodnutí používat tyto produkty a služby třetích stran s našimi Produkty a Službami za vyjádření souhlasu s podmínkami a postupy těchto třetích stran.

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám.

Shromážděné informace používáme pouze k následujícím legitimním účelům:

 • zpracování smluv
 • poskytování Produktů a Služeb
 • řešení dotazů nebo problémů zákazníků
 • vedení účtů zákazníků
 • zpracování plateb zákazníků
 • zlepšování kvality našich Produktů a Služeb
 • zlepšování kvality našich Webových stránek
 • personalizace Produktů a Služeb
 • analýza používání Produktů a Služeb z vaší strany
 • zajišťování marketingových a propagačních aktivit
 • řešení, identifikace a prevence podvodů nebo nezákonných či neoprávněných činností
 • založení, uplatnění nebo obhajoba právního nároku
 • sledování a hlášení problémů s dodržováním předpisů
 • administrativní účely
 • jiné právně přípustné účely

3. JAK SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S naší firemní skupinou: Vaše údaje můžeme sdílet s naší firemní skupinou, která zahrnuje naše přidružené a dceřiné společnosti.
 • S poskytovateli služeb: Abychom podpořili naše obchodní operace a mohli lépe poskytovat Produkty a Služby (např. služby údržby softwaru, technologie zobrazování reklamy, e-mailové služby, doručovací služby, služby správy databází, webové analytiky a další služby), můžeme s takovým poskytovatelem služeb sdílet vaše informace.
 • S jinými subjekty s vaším souhlasem: Můžete se rozhodnout integrovat určité služby třetích stran s našimi Službami. Pokud se rozhodnete integrovat služby třetích stran s našimi Službami, opravňujete nás tím k předávání vašich osobních údajů třetím stranám. Informace shromažďované těmito službami třetích stran podléhají jejich vlastním podmínkám a zásadám, které byste si měli pečlivě a svědomitě prostudovat.
 • Pro marketingové účely: Můžeme shromažďovat anonymizované informace o uživatelích a poskytovat je našim nezávislým poskytovatelům marketingových služeb, a to pouze pro naše propagační nebo marketingové účely.
 • V souvislosti se změnou v řízení: Vaše údaje můžeme být povinni sdílet v rámci fúze, akvizice, prodeje majetku, koupě majetku, financování, konkurzu nebo jiné změny v řízení.
 • Při reagování na zákonné požadavky: Informace můžeme sdílet, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že takové zpřístupnění je nezbytné (a) k dodržení platných zákonů nebo právních postupů nebo (b) k reakci na skutečné nebo potenciální stížnosti nebo právní nároky, nebo pokud je to jinak nezbytné k ochraně našich práv, zájmů a/nebo majetku (mimo jiné včetně vymáhání našich smluv) nebo práv, zájmů a/nebo majetku našich zástupců, nezávislých dodavatelů, zákazníků a dalších subjektů.

4. ZABEZPEČENÍ

K zabezpečení vašich osobních údajů používáme komerčně přiměřená ochranná opatření, včetně šifrování a technologie SSL. Přestože se snažíme vždy chránit soukromí vašeho účtu a osobních údajů, nemůžeme plně zajistit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, ani zaručit, že k těmto informacím o Produktech nebo ve Službách nebude možné získat přístup, zpřístupnit je, změnit nebo zničit.

Chcete-li svůj účet řádně zabezpečit, zvolte si silná hesla a chraňte svůj účet omezením přístupu k počítači, zařízení, prohlížeči nebo aplikaci a odhlášením po ukončení přístupu k účtu. Jestliže používáte služby třetí strany k přihlášení ke svému účtu, měli byste náležitě ochránit i tento účet.

5. MEZINÁRODNĚ PŘEDÁVANÉ INFORMACE

V jiných zemích mohou platit jiné standardy ochrany osobních údajů než ve vaší zemi. Upozorňujeme, že údaje zpracovávané v jiné zemi mohou podléhat jiným zákonům a mohou být přístupné vládním, soudním, policejním, bezpečnostním a regulačním orgánům v těchto zemích. I v případě předání vašich osobních údajů do těchto zemí však přijmeme vhodná opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany.

6. ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, jejichž postupy ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich. Vaše používání těchto webových stránek se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů, nikoli těmito zásadami ochrany osobních údajů. Měli byste si pečlivě prostudovat zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte. Vaše rozhodnutí používat tyto produkty a služby třetích stran s našimi Produkty a Službami budeme považovat za vyjádření souhlasu s podmínkami a postupy těchto třetích stran.

7. SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

My a naši externí partneři můžeme ve vašem počítači používat soubory cookie, značky akcí nebo podobné technologie k poskytování Služeb a pro snazší shromažďování údajů. Používáme technologie sledování relací i trvalého sledování. Sledovací technologie (např. soubory cookie) mohou být buď trvalé (tj. zůstávají ve vašem počítači, dokud je neodstraníte) nebo dočasné (tj. jsou přítomny, dokud nezavřete prohlížeč). Můžete se také setkat se sledovacími technologiemi a soubory cookie třetích stran, jako jsou Google Analytics, Google Ads a Facebook Pixel.

Soubory cookie můžete zablokovat nebo vymazat a kontrolovat shromažďování dat prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Úprava předvoleb prohlížeče však může ovlivnit vaši uživatelskou zkušenost při používání Produktů a Služeb. Více informací o souborech cookie a o způsobu jejich blokování naleznete na stránce http://www.networkadvertising.org/choices/ a www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

8. VAŠE VOLBY

V rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy můžete (i) mít právo na přístup k určitým osobním údajům, které o vás uchováváme, (ii) požadovat, abychom aktualizovali nebo opravili nepřesnosti v těchto údajích, (iii) vznést námitku nebo omezit naše používání vašich osobních údajů a (iv) požádat nás o vymazání vašich osobních údajů z naší databáze prostřednictvím https://account-delete.tplinkcloud.com/. Chcete-li uplatnit tato práva, zašlete nám prosím e-mail na adresu privacy@tp-link.com a poskytněte nám svou zpětnou vazbu online. Vaše písemná žádost může být z důvodu bezpečnosti vyžadována. Vaši osobní identitu ověříme v souladu s místními zákony. Žádost můžeme odmítnout, pokud máme oprávněné důvody se domnívat, že žádost je podvodná, neproveditelná, může ohrozit soukromí jiných osob nebo by porušila jakýkoli zákon či právní požadavek nebo negativně ovlivnila přesnost informací. 

Pokud to platné zákony umožňují, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Odvolání souhlasu však nemá vliv na oprávněnost a účinnost toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním; nemá ani vliv na zpracování údajů na základě jiného důvodu, než je váš souhlas.

Pokud se domníváte, že způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, není v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů. Informace pro kontaktování orgánů EU pro ochranu údajů získáte na adrese http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

9. SOUKROMÍ DĚTÍ

Naše Produkty a Služby nejsou určeny osobám mladším 16 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 16 let. Pokud se domníváte, že takové informace máme, neprodleně nám to oznamte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 10 a my tyto informace co nejrychleji odstraníme.

10. AKTUALIZACE NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit a my vás na to můžeme upozornit aktualizací výše uvedeného data účinnosti zásad ochrany osobních údajů. Dojde-li k podstatným změnám, na tuto webovou stránku umístíme dobře viditelné oznámení. Doporučujeme všem uživatelům, aby se občas seznámili s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a měli tak přehled o našich aktuálních postupech. Jestliže s podmínkami aktualizovaných zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte, musíte přestat Produkty a Služby používat. Pokračování v používání Produktů a Služeb po změně zásad ochrany osobních údajů znamená, že s jejich aktualizovaným zněním souhlasíte.

11. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete-li další pomoc, napište nám na adresu privacy.us@tp-link.com.

Společnost TP-Link bude správcem údajů (tj. jsme zodpovědní za zpracování vašich osobních údajů a kontrolujeme je) a v případě jakýchkoli dotazů nebo obav se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese gdpr@tp-link.com.

 

PODMÍNKY POUŽITÍ

Vítejte u TP-Link!

Zde definované Služby poskytuje společnost TP-Link Corporation Limited. Tento dokument se může odkazovat na poskytovatele služeb jako na „TP-Link Corporation Limited.“, „TP-Link“, „my“ nebo „náš“ (a všechny tvary těchto slov). Toto jsou pravidla a omezení, kterými se řídí vaše používání našich webových stránek, produktů, služeb, mobilních aplikací a dalšího softwaru (souhrnně „Služby“).

Pojmem „Služby“ se rozumí Webové stránky, Webové aplikace, Mobilní aplikace a Předplacené služby, které lze používat ve spojení s Produkty TP-Link a dalšími způsoby umožněnými společností TP-Link, jak jsou definovány v bodech 1–5 níže. Některé Produkty a Služby společnosti TP-Link lze používat společně nebo v integraci s produkty a službami třetích stran.

(1) Hardwarové produkty TP-Link („Produkty“);

(2) Webové stránky, které jsou přístupné na adresách https://www.tp-link.com, https://community.tp-link.com a https://partner.tp-link.com (jednotlivě „Webová stránka“ nebo společně „Webové stránky“);

(3) Služby, včetně technické podpory a služeb dostupných prostřednictvím Webových stránek („Webové aplikace“);

(4) Software, který lze stáhnout do vašeho chytrého telefonu nebo tabletu pro přístup ke službám („Mobilní aplikace“);

(5) Předplacené služby, včetně služeb, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím Webových aplikací a Mobilních aplikací („Předplacené služby“);

Těmito pravidly a omezeními se řídí vaše používání našich Produktů a Služeb. Před použitím Služeb si pozorně přečtěte tyto Podmínky používání (dále jen „Podmínky“), neboť se dotýkají vašich zákonných práv a závazků (např. požadavků na arbitráže, zproštění hromadných žalob a omezení naší odpovědnosti). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že s výjimkou fyzických produktů TP-Link, které jste si mohli zakoupit, jako jsou směrovače nebo switche, jsou vám Služby a software zabudovaný do Produktu (a jeho případné aktualizace) („Produktový software“) poskytovány na základě licence, nikoli prodávány. Na základě těchto Podmínek nezískáváte žádné vlastnické právo k žádné Službě ani Produktovému softwaru ani žádná jiná práva než ta, která platí pro používání dané Služby nebo Produktového softwaru v souladu s udělenou licencí a která podléhají všem omezením a smluvním podmínkám uvedeným v těchto Podmínkách. Některé funkce Služeb mohou podléhat dalším pokynům, podmínkám nebo pravidlům, které budou uvedeny prostřednictvím Služeb v souvislosti s těmito funkcemi (například další podmínky služby Kasa Care). Před použitím těchto Služeb se musíte seznámit s dalšími pokyny, podmínkami nebo pravidly a souhlasit s nimi.

Váš souhlas

Tyto podmínky použití (dále „Podmínky“) jsou závaznou smlouvou mezi vámi a společností TP-Link (dále „Smlouva“). Jestliže s nimi nesouhlasíte, nemáte právo využívat Služby a měli byste je okamžitě přestat používat. Využíváním Služeb jakýmkoli způsobem souhlasíte s těmito Podmínkami. Podmínky jsou platné po dobu využívání Služeb. Podmínky také zahrnují Zásady ochrany osobních údajů společnosti TP-Link.

Úpravy Podmínek

Tyto Podmínky mohou být přezkoumány a nově vydány, případně může být zveřejněna jejich aktualizace na této webové stránce (https://www.tp-link.com). Berete na vědomí, že upozornění na aktualizace těchto Podmínek budete dostávat ve formě našich příspěvků oznamujících aktualizování Podmínek na této webové stránce. Tuto stránku byste měli pravidelně navštěvovat, abyste se mohli seznámit s aktuálními podmínkami. Společnost TP-Link vám může předávat oznámení podle požadavků zákona nebo pro marketingové či jiné účely prostřednictvím e-mailu (na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli našim Službám) nebo zveřejněním takového oznámení na Webových stránkách. Společnost TP-Link neodpovídá za automatické filtrování, které můžete vy nebo váš poskytovatel sítě používat na e-mailová oznámení. Společnost TP-Link doporučuje přidat adresy URL @tp-link.com do e-mailového adresáře, abyste měli jistotu, že budete e-mailová oznámení od společnosti TP-Link dostávat. Vaše následné využívání Služeb bude pokládáno za neodvolatelný souhlas s případnými aktualizacemi těchto Podmínek.

Právní subjektivita

Služby jsou určeny pro širokou veřejnost, pro dospělé osoby. Předpokládáme (a použitím Služeb to potvrzujete), že máte právní subjektivitu k uzavření těchto Podmínek (tj. máte odpovídající věk a duševní schopnosti a jste oprávněni uzavřít právně závaznou smlouvu). Jestliže využíváte Služby jménem nějaké organizace nebo obchodního subjektu, prohlašujete a garantujete, že jste oprávněni souhlasit s těmito Podmínkami jejich jménem a zavázat je k dodržování těchto Podmínek. Můžete využívat Služeb pouze pro osobní použití, ne pro komerční využití. Vaše využití Služeb musí vyhovovat všem zákonům, které pro vás platí. Nesmíte Služby využívat způsobem, který platné zákony zakazují.

Soukromí dětí

Vědomě neshromažďujeme informace týkající se dětí mladších 13 let. Pokud jste dítě mladší 13 let, nesmíte se registrovat do Služeb ani nám o sobě posílat žádné osobní údaje. V případě, že zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje dítěte mladšího 13 let, tyto údaje co nejrychleji zničíme.

Registrace účtu

Abyste mohli využívat Služby, můžete být vyzváni k přihlášení k účtu. Při registraci účtu prohlašujete a zaručujete, že: (a) všechny požadované registrační informace, které poskytnete, jsou pravdivé a přesné; a (b) budete zachovávat přesnost těchto informací. Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za veškeré náklady a výdaje, které vám mohou vzniknout v souvislosti s používáním Služeb, a za zachování důvěrnosti svého hesla a dalších údajů o účtu.

Prohlášení a záruky

Prohlašujete a zaručujete, že jste plnoletí a můžete uzavřít závaznou smlouvu. Pokud ne, prohlašujete a zaručujete, že jste získali souhlas rodičů a že si přečetli tyto Podmínky a souhlasí s nimi vaším jménem. Jestliže využíváte Služby jménem nějaké organizace nebo obchodního subjektu, prohlašujete a garantujete, že jste oprávněni souhlasit s těmito Podmínkami jejich jménem a zavázat je k dodržování těchto Podmínek. Můžete využívat Služeb pouze pro osobní použití, ne pro komerční využití. Vaše využití Služeb musí vyhovovat všem zákonům, které pro vás platí. Nesmíte Služby využívat způsobem, který platné zákony zakazují. Můžeme vám znemožnit nebo pozastavit přístup ke Službám, pokud nedodržíte jakoukoli část těchto Podmínek, jakékoli podmínky nebo zásady, na které odkazují, nebo jakékoli platné právní předpisy.

Změny Služeb

Služby se mohou v průběhu času měnit, jak je zlepšujeme. Kdykoli můžeme dočasně nebo trvale upravit, pozastavit, přerušit nebo omezit přístup ke všem Službám nebo jejich části a/nebo k jakémukoli souvisejícímu softwaru, zařízením a službám, a to s upozorněním nebo bez něj, a/nebo stanovit obecné pokyny a omezení pro jejich používání. Některé z těchto změn Služeb mohou způsobit, že některá hardwarová zařízení, služby třetí strany, konfigurace nebo nastavení softwaru budou nefunkční. Můžeme provádět tyto změny podle našeho uvážení s předchozím upozorněním nebo bez něj.

Duševní vlastnictví

(a) Berete na vědomí, že veškerá práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně patentů, autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství a veškerých dalších vlastnických práv k Produktům, Produktovému softwaru a Službám (tj. Webovým stránkám, Webovým aplikacím a Mobilním aplikacím), vlastní společnost TP-Link nebo její přidružené společnosti, poskytovatelé licencí nebo dodavatelé (souhrnně „Práva duševního vlastnictví“). Vaše držení a používání Produktů, Produktového softwaru a Služeb nepřevádí na vás ani na žádnou třetí stranu žádná práva, vlastnické právo ani podíl na těchto Právech duševního vlastnictví. Společnost TP-Link a její přidružené společnosti a poskytovatelé licencí a dodavatelé si vyhrazují veškerá práva, která nejsou udělena v těchto Podmínkách. Kromě toho, s výjimkou Uživatelského obsahu (definovaného níže), si společnost TP-Link ponechává plný a úplný nárok na veškerý obsah Služeb, včetně veškerého softwaru ke stažení a všech dat, která jsou k němu připojena.

(b) Použití Služeb. Vaše právo používat Služby a jakýkoli obsah v nich zobrazený je podmíněno vaším souhlasem s těmito Podmínkami. Změna nebo použití obsahu v rámci Služeb pro účely nepovolené těmito Podmínkami může představovat porušení Práv duševního vlastnictví chráněných zákonem a těchto Podmínek, a proto je zakázáno.

Je zakázáno používat Práva duševního vlastnictví jiným způsobem, než povolují tyto Podmínky. V souladu s těmito podmínkami vám společnost TP-Link uděluje omezenou, nevýhradní a nepřenosnou licenci ke stahování, kopírování, instalaci a používání autorizovaných částí Služeb (včetně těchto Webových stránek) ve vašem vlastním zařízení (např. počítači, chytrém zařízení atd.) pro vaše osobní použití. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti TP-Link nesmíte obsah Služeb používat žádným jiným veřejným nebo komerčním způsobem ani nesmíte obsah Služeb kopírovat nebo začlenit do jiného díla, včetně vlastních webových stránek. Abyste mohli kopírovat nebo šířit jakoukoli část Služeb, musíte od nás mít prodejní nebo distribuční licenci. Povolení kopírovat obsah, které vám udělujeme v některých částech Služeb z libovolného důvodu, je podmíněno tím, že neporušíte žádná autorská ani vlastnická práva. Nesmíte kopírovat, upravovat ani žádným způsobem reprodukovat ani poškozovat strukturu nebo prezentaci Služeb nebo jakýkoli jejich obsah.

Rovněž změny, překládání, přizpůsobení nebo jiné vytváření odvozených děl a vylepšování, dekompilace, dekódování, zpětné analyzování, rozebírání nebo jiné oslabování kódu použitého v softwaru ve spojení se Službami do čitelné formy za účelem zkoumání zdrojového kódu nebo konstrukce tohoto softwaru nebo kopírování či vytváření jiných produktů (celkově nebo částečně) na základě tohoto softwaru je zakázáno.

(c) Otevřený zdrojový kód. Ve Webových aplikacích a/nebo Mobilních aplikacích mohou být obsaženy určité prvky nezávislého kódu třetích stran, které podléhají Všeobecné veřejné licenci GNU („GPL“) nebo jiným licencím s otevřeným zdrojovým kódem („Software s otevřeným zdrojovým kódem“). Software s otevřeným zdrojovým kódem je licencován podle podmínek licence, která je k takovému Softwaru s otevřeným zdrojovým kódem přiložena. Žádné ustanovení těchto Podmínek neomezuje vaše práva vyplývající z podmínek jakýchkoli platných licencí pro koncové uživatele k takovému Softwaru s otevřeným zdrojovým kódem ani vám neposkytuje práva, která by podmínky těchto licencí nahrazovala. Žádné ustanovení těchto Podmínek zejména neomezuje vaše právo kopírovat, upravovat a distribuovat takový Software s otevřeným zdrojovým kódem, který podléhá podmínkám licence GPL.

Fórum

MATERIÁLY, INFORMACE A NÁZORY OBSAŽENÉ ANEBO VYJÁDŘENÉ V UŽIVATELSKÝCH FÓRECH, NA NÁSTĚNKÁCH, V KOMENTÁŘÍCH, NA STRÁNKÁCH KOMUNIT NEBO V JINÝCH FÓRECH V RÁMCI SLUŽEB („FÓRA“) NEMUSEJÍ NUTNĚ PATŘIT SPOLEČNOSTI TP-LINK, JEJÍM DCEŘINÝM SPOLEČNOSTEM, POBOČKÁM, NADŘAZENÝM SPOLEČNOSTEM, AKCIONÁŘŮM, FUNKCIONÁŘŮM, ŘEDITELŮM, ZÁSTUPCŮM, ZAMĚSTNANCŮM, DODAVATELŮM, PŘEDSTAVITELŮM A PARTNERŮM (SOUHRNNĚ „SKUPINA TP-LINK“). SKUPINA TP-LINK NEMONITORUJE ANI NEKONTROLUJE FÓRA A NEZODPOVÍDÁ ZA JEJICH OBSAH. SKUPINA TP-LINK MŮŽE KDYKOLI BEZ UPOZORNĚNÍ A NÁSLEDNÉ ODPOVĚDNOSTI ODSTRANIT NEBO ZMĚNIT JAKÝKOLI OBSAH, VÝLUČNĚ PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ. VEŠKERÉ POUŽÍVÁNÍ FÓR JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A VZTAHUJÍ SE NA NĚJ PRÁVNÍ OMEZENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI VYMEZENÉ NÍŽE.

Odeslané materiály, příspěvky a e-maily

Společnost TP-Link zajímají vaše otázky a komentáře týkající se jejích Služeb. Avšak Skupina TP-Link neakceptuje ani neposuzuje nevyžádaný odeslaný obsah žádného druhu (např. nápady, zpracování, koncepty nebo jiné materiály) v žádném formátu doručený libovolnými prostředky (včetně e-mailu). Jakýkoli takto odeslaný materiál bude buďto vrácen odesílateli bez přezkoumání, nebo odstraněn či zlikvidován bez přezkoumání. Z toho důvodu nezasílejte žádným členům Skupiny TP-Link nevyžádané materiály.

Vyžádané odeslané materiály

Čas od času mohou některé sekce v rámci Služeb výslovně vyzvat k zaslání konceptů, příběhů nebo jiného možného obsahu z vaší strany („Vyžádané odeslané materiály“). V takovém případě si pozorně přečtěte příslušná pravidla nebo jiné smluvní podmínky uvedené v rámci Služeb, kterými se takto odeslané materiály řídí („Dodatečné podmínky“), neboť se dotýkají vašich zákonných práv. Pokud pro tyto odesílané materiály neplatí Dodatečné podmínky, tak se na Vyžádané odeslané materiály budou vztahovat tyto Podmínky v plném znění. MATERIÁLY, KTERÉ NÁM ZAŠLETE, NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZPRACOVÁVÁNY JAKO DŮVĚRNÉ.

Naše používání obsahu

Společnost TP-Link považuje všechen materiál, který poskytnete jí anebo v rámci Služeb, za obsah, který může používat bez jakýchkoli závazků vůči vám (včetně jakýchkoli plateb), s výjimkou případů, kdy se Vyžádané odeslané materiály výslovně řídí Dodatečnými podmínkami uvedenými na jiném místě v rámci Služeb. V těchto Dodatečných podmínkách potom bude uvedeno, jak bude váš Vyžádaný odeslaný materiál zpracován. Bez ohledu na zvyklosti či praxe v odvětví, neposkytneme vám žádnou platbu za používání obsahu, který odešlete do Služeb.

Uživatelský obsah

Nesete výhradní odpovědnost za veškerý obsah, mimo jiné včetně recenzí, odpovědí, profilových úprav, příspěvků, otázek, videí, obrázků a zvukových záznamů, který nahrajete, zveřejníte, odešlete e-mailem, přenesete nebo jinak šíříte pomocí našich Služeb nebo v souvislosti s nimi. Prohlašujete a zaručujete, že k tomu máte všechna potřebná práva. Funkce některých našich Služeb mohou umožňovat, aby si ostatní uživatelé vyžádali e-mailová oznámení, když je nově zveřejněn váš obsah, nebo zveřejnili jejich vlastní komentáře k vašim komentářům. Tento veřejný obsah můžeme používat k vytváření souhrnných hodnocení, personalizaci zobrazení stránek, prodeji produktů, identifikaci nebo charakteristice oblíbených uživatelů, vaší ochraně, zlepšování našich Produktů a Služeb nebo vývoji nových Produktů a Služeb. Zveřejněním nebo odesláním jakéhokoli obsahu do Služeb (mimo jiné včetně příspěvků, odpovědí, videí, obrázků a zvukových záznamů) anebo poskytnutím jakéhokoli sdělení nebo materiálu společnosti TP-Link (souhrnně „Uživatelský obsah“) automaticky a neodvolatelně:

1. udělujete a postupujete společnosti TP-Link volnou, doživotní, nevýhradní, neomezenou, celosvětovou licenci na všechna práva v Uživatelském obsahu, mimo jiné včetně autorského práva spolu se všemi případnými souhlasy nezbytnými k povolení reprodukce, distribuce, změny, zveřejnění anebo jiného využití ze strany společnosti TP-Link anebo osoby pověřené společností TP-Link, a to jakýmikoli prostředky a na všech v současnosti známých i v budoucnu navržených médiích, bez poskytnutí platby nebo jiného postoupení vůči vám nebo jiné osobě, a k inzerování a propagaci takového využití, po celou dobu platnosti všech těchto práv (spolu s případnými rozšířeními a obnoveními), a pokud možno navždy;

2. vzdáváte se všech morálních práv k Uživatelskému obsahu, která byste mohli uplatňovat v libovolné části světa, a potvrzujete, že žádná taková práva nebyla uplatňována;

3. jmenujete společnost TP-Link svým zástupcem s plnou mocí k uzavírání dokumentů anebo jednání způsobem, jaký společnost TP-Link považuje za vhodný pro potvrzení udělení a postoupení, souhlasu a zproštění uvedených výše;

4. zaručujete, že vlastníte práva a jste vlastníkem Uživatelského obsahu a jste oprávněni vyslovit souhlas s těmito Podmínkami;

5. potvrzujete, že tento Uživatelský obsah není zatížen žádnými závazky důvěrnosti ani jinými závazky vůči vám nebo jiné osobě a že společnost TP-Link neponese odpovědnost za používání nebo zveřejnění tohoto Uživatelského obsahu;

6. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost TP-Link může otevírat, používat, uchovávat Uživatelský obsah a/nebo jej zpřístupňovat orgánům činným v trestním řízení, státním úředníkům a/nebo třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že takový přístup, použití, uchování nebo zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro: (a) splnění zákonného postupu nebo požadavku; (b) prosazování těchto Podmínek, včetně vyšetřování jejich možného porušení; (c) zjišťování, prevenci nebo jiné řešení bezpečnostních, podvodných nebo technických problémů; nebo (d) ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti TP-Link, jejích uživatelů, třetí strany nebo veřejnosti, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon. Společnost TP-Link si rovněž vyhrazuje právo, ale není povinna, kdykoli odstranit jakýkoli Uživatelský obsah z našich serverů podle vlastního uvážení.

Omezení použití

Během vašeho využívání Služeb můžete vytvořit propojení mezi naším hardwarovým zařízením, hardwarovým zařízením třetí strany, našimi Službami a/nebo službami třetí strany. Souhlasíte, že nepropojíte Služby s žádným hardwarovým zařízením ani službou třetí strany způsobem, který by mohl být nebezpečný pro jakoukoli osobu, případně osoby nebo který by mohl způsobit poškození nebo škody na jakémkoli majetku.

Vaše využití Služeb je předmětem následujících dodatečných omezení. Nesmíte využívat Služby ani s nimi být v interakci způsobem, který:

1. porušuje nebo poškozuje práva duševního vlastnictví nebo jakákoli jiná práva někoho jiného;

2. porušuje jakýkoli zákon nebo nařízení;

3. je škodlivý, podvodný, klamný, výhružný, obtěžující, pomlouvačný, obscénní nebo jinak závadný;

4. ohrožuje bezpečnost účtu vašeho nebo kohokoli jiného;

5. pokouší se jakýmkoli způsobem získat heslo, účet nebo jiné bezpečnostní informace od jiného uživatele;

6. porušuje bezpečnost jakékoli počítačové sítě, dešifruje jakákoli hesla, narušuje bezpečnost šifrovacích kódů nebo jiným způsobem začleňuje deaktivující kód určený k povolení neoprávněného použití, zpřístupnění, smazání nebo úpravy softwarových či hardwarových programů nebo systémů, nebo který tyto programy či systémy neoprávněně zakazuje, deaktivuje, poškozuje nebo vypíná;

7. odesílá, vytváří nebo rozmnožuje tzv. „e-mailové bomby“ (tj. elektronicky odesílá kopie jedné zprávy mnoha uživatelům nebo odesílá velké nebo početné soubory či zprávy jednomu uživateli se zlovolným úmyslem) nebo „spamy“ (tj. odesílá nevyžádané e-maily pro komerční nebo jiné účely);

8. „prochází“, „špehuje“ nebo „rozkládá“ jakoukoli stránku nebo část Služeb (ručními nebo automatickými prostředky);

9. zavádí jakékoli viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiné materiály, které jsou zákeřné nebo technologicky škodlivé;

10. kopíruje nebo ukládá jakoukoli významnou část obsahu;

11. dekompiluje, zpětně analyzuje nebo se jinak snaží získat zdrojový kód Služeb; nebo

12. provádí jakoukoli jinou aktivitu, jež může negativně ovlivnit provoz nebo využívání Služeb jinými osobami, včetně vkládání malwaru do Služeb.

Obsah ve Službách

„Obsah“ jsou veškeré informace shromážděné během vašeho používání Služeb. Zahrnuje informace poskytnuté vámi, ostatními uživateli, hardwarovými zařízeními připojenými ke Službám a zařízeními a službami třetích stran připojenými ke Službám. Zahrnuje také veškeré informace, které poskytujeme do Služeb, jakož i informace odvozené nebo agregované z jakýchkoli informací poskytnutých do Služeb.

Služby třetí strany

Souhlasíte s tím, že společnost TP-Link není odpovědná za rizika, která na sebe berete ve spojitosti s použitím odkazů na aplikace nebo služby třetí strany nebo s připojením se k takovým aplikacím nebo službám. Chápete, že tyto služby třetí strany mohou, ale nemusí mít své vlastní podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů nebo další zásady, které mohou, ale nemusí být spojené se Službami. Doporučujeme, abyste si byli vědomi takovýchto dohod v případě, že propojujete služby třetí strany s našimi Službami. Nemůžeme mít a nemáme kontrolu nad aplikacemi nebo službami třetí strany, se kterými se můžete dostat do styku při použití Služeb, ani za ně nepřijímáme žádné riziko ani odpovědnost v souvislosti s jejich obsahem, přesností, postupy, názory nebo zásadami. Vaše interakce s organizacemi třetích stran nebo jednotlivci navázané prostřednictvím Služeb jsou výhradně mezi vámi a těmito organizacemi anebo jednotlivci. Souhlasíte, že neneseme žádnou odpovědnost za žádné škody ani ztráty spojené s takovými interakcemi.

Webové stránky třetích stran

Služby vás mohou odkazovat na jiné stránky na internetu. Tyto webové stránky mohou obsahovat informace nebo materiály, které mohou někteří lidé vnímat jako nevhodné nebo urážející. Tyto jiné webové stránky nejsou pod kontrolou společnosti TP-Link a vy potvrzujete, že (ať takové stránky jsou nebo nejsou nějakým způsobem spojeny se společností TP-Link) Skupina TP-Link neodpovídá za přesnost, dodržování autorských práv, právní platnost, morálnost ani žádné jiné aspekty obsahu na těchto webových stránkách. Zahrnutí takového odkazu neznamená, že Skupina TP-Link nebo její operátoři schvalují obsah odkazované webové stránky.

Společnost TP-Link nemůže zajistit, abyste byli spokojeni se všemi produkty nebo službami, které zakoupíte na webové stránce třetí strany, na kterou společnost TP-Link odkazuje, protože webové stránky třetích stran jsou pod vlastnictvím a správou nezávislých maloobchodníků. Společnost TP-Link neschvaluje žádné zboží prodávané na webových stránkách třetích stran ani neprovádí žádná opatření na ověření přesnosti nebo spolehlivosti informací obsažených na těchto webových stránkách třetích stran. Společnost TP-Link neposkytuje žádné prohlášení ani záruky týkající se bezpečnosti informací (mimo jiné včetně údajů platebních karet a dalších osobních údajů), které po vás třetí strana může požadovat, a vy se neodvolatelně vzdáváte všech nároků vůči nám, co se týká těchto webových stránek. Důrazně doporučujeme, abyste provedli veškerá šetření, která považujete za nezbytná nebo vhodná, před tím, než provedete jakoukoli online transakci s takovou třetí stranou.

Ukončení

Služby můžete kdykoli přestat využívat. Chápete a souhlasíte, že pokud přestanete Služby využívat, můžeme, ale nemusíme smazat váš Uživatelský obsah. Společnost TP-Link může kdykoli pozastavit nebo ukončit vaše práva na přístup ke Službám nebo jejich používání, pokud se společnost TP-Link v dobré víře domnívá, že jste Služby používali v rozporu s těmito Podmínkami, včetně všech začleněných pokynů, podmínek nebo pravidel. Pokud Produkt převedete na nového vlastníka, vaše právo na používání Služeb v souvislosti s tímto Produktem automaticky zaniká. Nový vlastník nebude mít právo používat Produkt ani Služby pod vaším účtem a bude si muset zaregistrovat samostatný účet u společnosti TP-Link, pokud již nový vlastník u společnosti TP-Link nemá účet, který lze k danému Produktu nebo Službě připojit.

V případě, že se rozhodnete ukončit svůj účet, budeme se snažit vás před ukončením upozornit, abyste měli možnost získat důležitý Uživatelský obsah uložený ve vašem účtu. Berete na vědomí a souhlasíte, že se mohou objevit důvody, kdy vás předem upozornit nemusíme; obvykle protože by to bylo nepraktické, nelegální, nebylo by to v zájmu bezpečnosti jiné osoby nebo by to mohlo jinak poškodit práva či majetek společnosti TP-Link.

Specifikace produktů, ceny, typografické chyby

Maximálně se snažíme, abychom co nejpřesněji popsali každý produkt nebo službu, které nabízíme ve Službách. Nicméně jsme jen lidé, a proto nezaručujeme, že specifikace produktů, ceny nebo jiný obsah ve Službách jsou úplné, přesné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné. V případě jakýchkoli chyb týkajících se cen nebo specifikací si společnost TP-Link vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit jakékoli objednávky dle svého uvážení. Pokud jsme před zrušením strhli platbu z vaší platební karty nebo jiného účtu, pošleme vám na účet kredit ve výši strhnuté částky. Mohou platit Dodatečné podmínky.

Zabezpečení

Všechna uživatelská jména a hesla používaná pro Služby slouží pouze pro potřeby jednotlivců. Vy nesete odpovědnost za zabezpečení svého uživatelského jména a hesla (používáte-li je). Společnost TP-Link je oprávněna monitorovat vaše uživatelské jméno a heslo a podle svého uvážení vás vyzvat k jejich změně. Pokud používáte uživatelské jméno a heslo, které společnost TP-Link považuje za nedostatečně bezpečné, společnost TP-Link je oprávněna požádat vás o změnu vašeho uživatelského jména nebo hesla anebo ukončit platnost vašeho účtu. Společnost TP-Link však nemůže zaručit, že neoprávněné třetí strany nebudou schopny překonat naše bezpečnostní opatření nebo použít vaše osobní údaje k nepatřičným účelům. Berete na vědomí, že své osobní údaje poskytujete na vlastní riziko. Souhlasíte s tím, že budete společnost TP-Link neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití nebo podezření na neoprávněné použití vašeho účtu nebo o jakémkoli jiném porušení zabezpečení, o kterém se dozvíte. Společnost TP-Link nenese vůči vám odpovědnost za žádné ztráty ani škody vzniklé v důsledku nedodržení výše uvedených požadavků z vaší strany.

Porušení systémů zabezpečení

Je zakázáno používat jakékoli služby nebo zdroje poskytované v rámci Služeb k oslabení zabezpečení nebo úmyslnému poškození systémových prostředků anebo účtů. Použití nebo distribuce nástrojů určených k oslabení bezpečnosti (např. programů na hádání hesel, rozlušťovacích nástrojů, malwaru, deaktivujícího kódu, virů nebo nástrojů na prozkoumávání sítí) je přísně zakázáno. Pokud se podílíte na jakémkoli porušení bezpečnosti systému, společnost TP-Link si vyhrazuje právo uvést vaše údaje správcům systémů na jiných stránkách, donucovacím orgánům anebo státním úřadům za účelem pomoci při vyšetřování bezpečnostních incidentů.

Vyšetřování

Společnost TP-Link si vyhrazuje právo vyšetřovat podezření na porušení těchto Podmínek, mimo jiné včetně porušení vyplývajících z odeslání materiálu, příspěvku nebo e-mailů do některého z fór. Společnost TP-Link se může pokusit shromáždit informace od uživatele, který je podezřelý z porušení těchto Podmínek a od kteréhokoli jiného uživatele. Společnost TP-Link může pozastavit platnost uživatelům, jejichž chování nebo příspěvky jsou předmětem vyšetřování, a bez předchozího upozornění může tyto materiály odstranit ze svých serverů, jestliže to bude považovat za vhodné. Pokud společnost TP-Link věří, dle svého uvážení, že došlo k porušení těchto Podmínek, může upravit nebo změnit jakýkoli odeslaný materiál, příspěvky nebo e-maily, trvale odstranit materiál, zrušit příspěvky, upozornit uživatele, pozastavit platnost uživatelů a hesel, ukončit platnost účtů nebo přijmout jiné nápravné opatření, které považuje za vhodné. Společnost TP-Link bude plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení nebo plnit soudní příkazy, které po společnosti TP-Link vyžadují nebo jí přímo nařizují, aby zpřístupnila identitu uživatelů, kteří odeslali e-maily nebo zveřejnili či jinak zpřístupnili materiály, u nichž existuje podezření na porušení těchto Podmínek. PŘIJETÍM TĚCHTO PODMÍNEK SE VZDÁVÁTE PRÁVA A ZPROŠŤUJETE ODPOVĚDNOSTI VŠECHNY ČLENY SKUPINY TP-LINK, POKUD JDE O VEŠKERÉ NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z JEDNÁNÍ KTERÉHOKOLI ČLENA SKUPINY TP-LINK V PRŮBĚHU NEBO NÁSLEDKEM JEHO VYŠETŘOVÁNÍ ANEBO Z JEDNÁNÍ V DŮSLEDKU VYŠETŘOVÁNÍ BUĎTO ZE STRANY ČLENA SKUPINY TP-LINK, NEBO ORGÁNU ČINNÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ.

Zamítnutí záruky

S výjimkou případů výslovně uvedených níže společnost TP-Link neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se jakýchkoli produktů, softwaru, služeb, informací nebo obsahu obsažených ve Službách nebo přístupných prostřednictvím Služeb a neodpovídá za přesnost, dodržování autorských práv, zákonnost nebo slušnost materiálů obsažených ve Službách nebo přístupných prostřednictvím Služeb. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky ohledně návrhů nebo doporučení služeb nebo produktů nabízených nebo zakoupených prostřednictvím Služeb. Produkty a služby zakoupené nebo nabízené prostřednictvím Služeb jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a bez jakékoli záruky ze strany společnosti TP-Link nebo jiných subjektů, pokud není výslovně a jednoznačně poskytnuta samostatná písemná záruka na konkrétní produkt nebo službu (a pokud je taková záruka poskytnuta, vztahuje se pouze na tento konkrétní produkt nebo službu, nikoli na Služby obecně).

SLUŽBY POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK V ZÁRUKÁCH PŘIPOJENÝCH K URČITÝM PRODUKTŮM TP-LINK, SLUŽBY A VEŠKERÉ MATERIÁLY, INFORMACE, WEBOVÉ STRÁNKY, SOFTWARE, PROSTŘEDKY, SLUŽBY A DALŠÍ OBSAH TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH ČI ODVOZENÝCH. SPOLEČNOST TP-LINK SE V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI ZA VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ ODVOZENÝCH ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SKUPINA TP-LINK NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ VE SLUŽBÁCH BUDOU DOSTUPNÉ, NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZCHYBNÉ, ŽE VADY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE SLUŽBY ČI SERVERY, NA KTERÝCH JSOU SLUŽBY ZPŘÍSTUPNĚNY, NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ SOUČÁSTI. SKUPINA TP-LINK NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ, INFORMACÍ, SOFTWARU, PROSTŘEDKŮ, SLUŽEB NEBO JINÉHO OBSAHU SLUŽEB NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK PROPOJENÝCH SE SLUŽBAMI, POKUD JDE MIMO JINÉ O JEJICH SPRÁVNOST, PŘESNOST, SPOLEHLIVOST NEBO SCHOPNOST SPLNIT VAŠE POŽADAVKY. SKUPINA TP-LINK NEZARUČUJE, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ, INFORMACÍ, SOFTWARU, PROSTŘEDKŮ, SLUŽEB NEBO JINÉHO OBSAHU SLUŽEB NEBO JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBUDE PORUŠOVAT PRÁVA OSTATNÍCH, A SKUPINA TP-LINK NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY ČI OPOMENUTÍ V TĚCHTO MATERIÁLECH, INFORMACÍCH, SOFTWARU, PROSTŘEDCÍCH, SLUŽBÁCH NEBO JINÉM OBSAHU SLUŽEB NEBO JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK.

VÝŠE UVEDENÉ NEPLATÍ PRO ZÁRUKY, KTERÉ PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ NEMOHOU BÝT VYLOUČENY NEBO OMEZENY.

Omezení odpovědnosti

V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NEBUDE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A NA ZÁKLADĚ ŽÁDNÉ PRÁVNÍ TEORIE (VČETNĚ DELIKTU, SMLOUVY, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÝM ZPŮSOBEM) SPOLEČNOST TP-Link ODPOVĚDNÁ VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ OSOBĚ ZA (A) NEPŘÍMOU, SPECIÁLNÍ, VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNOU NÁHRADU ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DOBRÉ POVĚSTI, PŘERUŠENÍ PRÁCE, PŘESNOSTI VÝSLEDKŮ NEBO SELHÁNÍ NEBO POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÉHO KE SLUŽBÁM, NEBO (B) ZA JAKÉKOLI ČÁSTKY V ÚHRNU VĚTŠÍ NEŽ VYŠŠÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTEK: (I) 100 USD NEBO (II) ČÁSTKA, KTEROU JSTE ZAPLATILI SPOLEČNOSTI TP-Link V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI V PRŮBĚHU DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ PŘED PŘÍSLUŠNOU REKLAMACÍ, NEBO (C) ZA JAKÉKOLI SKUTEČNOSTI MIMO NAŠI PŘIMĚŘENOU KONTROLU.

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEPLATÍ PRO ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z NAŠEHO ZANEDBÁNÍ VELKÉHO ROZSAHU NEBO ZÁMĚRNĚ NESPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ.

Neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za jakékoli porušení těchto Podmínek způsobené jakoukoli událostí nebo okolností mimo naši přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně stávek, výluk nebo jiných pracovních sporů, poruchy systémů nebo přístupu k síti, povodní, požáru, výbuchu nebo nehody.

Riziko ztráty; pojištění

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE VAŠE VYUŽITÍ SLUŽEB (VČETNĚ POUŽITÍ SLUŽEB PRO ZABEZPEČENÍ NEBO JINOU KONTROLU PŘÍSTUPU K JAKÉMUKOLI NEMOVITÉMU NEBO OSOBNÍMU MAJETKU) JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A ŽE PŘIJÍMÁTE ZODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY ZTRÁTY, POŠKOZENÍ A NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ Z TAKOVÉHO POUŽITÍ. SPOLEČNOST TP-LINK NENÍ POJIŠŤOVATELEM. VY NESETE ODPOVĚDNOST ZA VEDENÍ POJIŠTĚNÍ POKRÝVAJÍCÍHO VŠECHNY ZTRÁTY, POŠKOZENÍ NEBO NÁKLADY, AŤ UŽ JDE O ŠKODY NA MAJETKU, OSOBNÍ ZRANĚNÍ (VČETNĚ SMRTI), EKONOMICKÉ ZTRÁTY NEBO JINÉ FORMY ŠKOD, POŠKOZENÍ NEBO NÁKLADŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z (I) TĚCHTO PODMÍNEK NEBO (II) SLUŽEB.

Společnost TP-Link je nebo může být prodejcem různého zboží a služeb dostupných v rámci Služeb. Všechny položky zakoupené ve Službách jsou zakoupeny podle dodací smlouvy. To znamená, že riziko ztráty a právní nároky na tyto položky přecházejí na vás, jakmile společnost TP-Link předá položky přepravci.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnost TP-Link, její přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, zástupce, zaměstnance a partnery odškodníte a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, závazky, škody (skutečné i následné), ztráty a výdaje (včetně právních poplatků) vyplývající z jakýchkoli nároků třetích stran souvisejících s (a) vaším používáním Služeb (včetně jakýchkoli akcí provedených třetí stranou pomocí vašeho účtu) a (b) vaším porušením těchto Podmínek. V případě takového nároku, žádosti nebo žaloby („Nárok“) vás vyrozumíme prostřednictvím kontaktních informací uvedených ve vašem účtu (s tím, že nedoručení takové zprávy neruší ani neomezuje vaši povinnost k odškodnění podle tohoto dokumentu).

Aktualizace

Společnost TP-Link může čas od času dle svého uvážení vytvořit a poskytnout aktualizace svých Služeb nebo Produktového softwaru, které mohou zahrnovat upgrady, opravy chyb, záplaty, jiné opravy chyb, bezpečnostní opravy anebo nové funkce (souhrnně, včetně související dokumentace, je-li k dispozici, „Aktualizace“). Aktualizace mohou také způsobit změnu nebo odstranění určitých vlastností a funkcí. Souhlasíte, že nemáme žádné závazky poskytovat Aktualizace nebo pokračovat v poskytování nebo zpřístupnění jakýchkoli určitých vlastností nebo funkcí. V závislosti na nastavení zařízení, když je vaše zařízení připojeno k internetu: a) Služby automaticky stahují a instalují všechny dostupné Aktualizace; nebo b) můžete obdržet upozornění nebo být vyzváni ke stažení a instalaci dostupných Aktualizací. Všechny Aktualizace byste měli neprodleně stáhnout a nainstalovat. Berete na vědomí a souhlasíte, že Služby nebo jejich části nemusejí správně fungovat, pokud tak neučiníte. Dále souhlasíte, že všechny Aktualizace budou považovány za součást Služeb a vztahují se na ně všechny požadavky a podmínky těchto Podmínek.

Aktualizace Produktového softwaru mohou být automaticky instalovány bez dalších upozornění nebo dodatečného souhlasu. S těmito automatickými Aktualizacemi souhlasíte. Pokud si takové automatické Aktualizace nepřejete, musíte ukončit svůj účet a přestat používat Produktový software a příslušné Produkty. Pokud dříve vytvořený účet neukončíte, budete dostávat Aktualizace automaticky.

Vyhrazujeme si právo bez odpovědnosti vůči vám kdykoli pozastavit, upravit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, aplikaci a/nebo služby nebo jakoukoli jejich funkci či část, a to s předchozím upozorněním nebo bez něj.

Omezení Služeb a Produktového softwaru

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby a Produktový software nejsou 100% spolehlivé ani dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Služby nebo Produktový software mohou být dočasně pozastaveny bez předchozího upozornění z bezpečnostních důvodů, kvůli selhání systému, údržbě a opravám, aktualizacím nebo jiným okolnostem. Souhlasíte s tím, že za takové pozastavení nemáte nárok na žádnou náhradu ani slevu. Společnost TP-Link neposkytuje žádnou konkrétní záruku provozuschopnosti Služeb nebo Produktového softwaru.

Postoupení

Nesmíte žádným způsobem převést, delegovat ani postoupit tyto Podmínky ani vaše práva a povinnosti uvedené v tomto dokumentu ani váš účet ke Službám (v souladu se zákonem nebo jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti TP-Link. My můžeme postoupit, převést nebo delegovat tyto Podmínky a naše práva a povinnosti bez souhlasu. Nikdo jiný než smluvní strana těchto Podmínek nemá právo vymáhat dodržování těchto Podmínek.

Dodatečné podmínky a ustanovení

Následující dodatečné podmínky platí pro naše aplikace zpřístupněné prostřednictvím App Store (dále „Aplikace Apple“) společnosti Apple, Inc. (dále „Apple“):

1. Máte omezené, nevýhradní, nepřenosné oprávnění na použití Aplikace Apple bez možnosti udělovat sublicence. Můžete ji využívat výhradně ve spojitosti se Službami pro vaše soukromé, osobní, nekomerční potřeby v souladu se všemi Podmínkami platnými pro používání Služeb;

2. Vy i společnost TP-Link berete na vědomí, že Podmínky jsou uzavřené pouze mezi vámi a společností TP-Link, a ne společností Apple, a že společnost Apple není zodpovědná za Aplikaci Apple ani obsah;

3. Budete používat Aplikaci Apple pouze se zařízením Apple, které vlastníte nebo spravujete;

4. Souhlasíte s tím, že společnost Apple nemá žádnou povinnost poskytnout jakékoli údržbové nebo podpůrné služby v souvislosti s použitím Aplikace Apple;

5. V případě jakékoli poruchy Aplikace Apple odpovídající příslušné záruce, včetně záruky dané zákonem, ji můžete ohlásit společnosti Apple; na základě oznámení má společnost Apple vůči vám jedinou povinnost, a to vrátit vám pořizovací cenu za Aplikaci Apple, pokud nějaká byla; a společnost Apple v maximálním možném rozsahu povoleném platnými zákony nebude mít žádné jiné záruční závazky s ohledem na Aplikaci Apple;

6. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost TP-Link, a ne společnost Apple, odpovídá za řešení veškerých stížností, které byste vy nebo třetí strana mohli mít v souvislosti s Aplikací Apple;

7. Souhlasíte s tím, že v případě jakékoli stížnosti třetí strany, že Aplikace Apple nebo vaše použití a vlastnictví Aplikace Apple porušuje její práva duševního vlastnictví, je společnost TP-Link, nikoli společnost Apple, odpovědná za prošetření, obhajobu, vyrovnání a úhradu ve věci takové případné stížnosti;

8. Prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje americké vládní embargo nebo která byla označena americkou vládou jako země podporující terorismus, a že vy nejste na žádném seznamu zakázaných nebo omezených osob vydaným americkou vládou;

9. Vy i společnost TP-Link souhlasíte s tím, že budete používat Aplikaci Apple takovým způsobem, který bude vyhovovat veškerým platným smluvním podmínkám třetích stran, které mohou použití ovlivňovat nebo jím být ovlivněny; a

10. Vy i společnost TP-Link berete na vědomí a souhlasíte, že společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou oprávněnými třetími stranami těchto Podmínek a na základě vašeho přijetí těchto Podmínek bude mít společnost Apple právo (a bude se předpokládat, že toto právo přijala) použít tyto Podmínky proti vám jako oprávněná třetí strana těchto Podmínek.

Následující dodatečné podmínky platí pro naše aplikace zpřístupněné prostřednictvím Google Play (dále „Aplikace Android“) společnosti Google, Inc. (dále „Google“):

1. Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak, použitím Aplikace Android berete na vědomí a souhlasíte, že (i) Aplikace Android zčásti spoléhá na funkce poskytované společností Google (dále „Funkce Google“), (ii) veškeré vám poskytované informace prostřednictvím Aplikace Android mohou být sdíleny se společností Google ve spojení s vaším používáním Funkcí Google a (iii) všechny takové informace zpracovává společnost Google v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google (v současnosti dostupné na stránce http://www.google.com/privacy.html), které může společnost Google čas od času změnit;

2. Souhlasíte s tím, že společnost Google nemá žádnou povinnost poskytnout jakékoli údržbové nebo podpůrné služby v souvislosti s použitím Aplikace Android;

3. V případě jakékoli poruchy Aplikace Android odpovídající platné záruce, včetně záruky dané zákonem, souhlasíte, že společnost Google nemá vůči vám žádné záruční závazky s ohledem na Aplikaci Android;

4. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost TP-Link, nikoli společnost Google, odpovídá za řešení veškerých stížností, které byste vy nebo třetí strana mohli mít v souvislosti s Aplikací Android, a že společnost Google neodpovídá za žádné vaše nároky, ztráty, škody, náklady ani výdaje vzniklé v souvislosti s poruchou Aplikace Android.

Různé

Vy odpovídáte za srážky, plnění a hlášení všech daní, cel a jiných státních poplatků spojených s vaší aktivitou v souvislosti se Službami. Nevyužití jakéhokoli zde uvedeného práva vámi nebo námi nebude považováno za zřeknutí se jakýchkoli dalších práv uvedených v této Smlouvě. Vy a společnost TP-Link souhlasíte s tím, že tato smlouva je úplnou dohodou mezi oběma stranami a že nahrazuje a ruší všechny předchozí písemné a ústní dohody, sdělení a jiná ujednání týkající se předmětu těchto Podmínek; rozumí se, že podmínky výslovných záruk doprovázejících nákup produktů TP-Link tyto Podmínky doplňují.

Na základě těchto Podmínek nevzniká žádné zastoupení, společenství, společný podnik ani zaměstnanecký poměr a vy nemáte žádné právo společnost TP-Link jakkoli zavazovat. Pokud není výslovně uvedeno v kapitolách týkajících se Aplikace Android a Aplikace Apple uvedených výše, vy i společnost TP-Link souhlasíte, že tyto Podmínky nevytváří žádné oprávnění třetí strany. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je shledáno neúčinným nebo neplatným, bude toto ustanovení zrušeno nebo omezeno do minimálně nutného rozsahu tak, aby tyto Podmínky zůstaly jinak v plné platnosti a účinnosti a byly vymahatelné.

Spory

Případné spory se s vámi pokusíme vyřešit rychle a efektivně. Pokud s námi nejste spokojeni, kontaktujte nás co nejdříve. Pokud se nám nepodaří spor vyřešit v rámci našeho postupu pro vyřizování stížností, sdělíme vám, že spor s vámi nemůžeme vyřešit, a poskytneme vám určité informace o našem zprostředkovateli alternativního řešení sporů. Pokud budete chtít zahájit soudní řízení, budou mít ve vztahu k těmto Podmínkám výlučnou příslušnost příslušné soudy Spojeného království. Na tyto Podmínky se vztahují příslušné právní předpisy Spojeného království.

Naše kontaktní údaje

Případné připomínky, stížnosti na Služby nebo dotazy zasílejte na adresu support@tp-link.com.

Datum platnosti: 1. září 2019.

Program zlepšování na základě zkušeností uživatelů (UEIP)

Vážení uživatelé produktů TP-Link,

cílem společnosti TP-Link Corporation Limited (TP-Link) bylo vždy dodávat produkty, které překonávají očekávání uživatelů. Abychom mohli co nejlépe plnit vaše potřeby a zlepšovat kvalitu našich produktů a služeb, společnost TP-Link by vás ráda přizvala k účasti v Programu zlepšování na základě zkušeností uživatelů (UEIP). V této souvislosti si prosím přečtěte následující prohlášení. Vyjádřením souhlasu s účastí v našem programu UEIP potvrzujete, že jste si pozorně přečetli obsah tohoto prohlášení a plně mu rozumíte (osoby mladší 18 let si toto prohlášení musí přečíst za účasti svých rodičů). Společnost TP-Link připomíná, že vzhledem ke zlepšování produktů se toto prohlášení může čas od času změnit. Pokud provedeme nějakou změnu, budeme vás o tom informovat na dobře viditelném místě na produktech nebo na příslušných stránkách. Jestliže se změnami nesouhlasíte, máte právo se kdykoli odhlásit z programu UEIP. Zůstanete-li účastníky programu, bude to vykládáno tak, že se změnami souhlasíte.

Shromažďování informací

Uživatelé, kteří se účastní programu, odesílají na server TP-Link pouze následující údaje:

(1) Obecné informace o produktu, včetně modelu zařízení, verze softwaru, systémových informací atd.

(2) Stav používání produktových funkcí. Shromažďujeme informace o stavu používání určitých funkcí, abychom pochopili důležitost každé funkce a na základě toho mohli stanovit patřičné priority v oblasti výzkumu a vývoje. Například četnost používání každého funkčního modulu a klepnutí na stránku – to vše nám pomáhá optimálně zlepšovat naše produkty.

Informace shromažďované v rámci programu se nebudou týkat vaší osobní identity, včetně vašeho jména, pohlaví, věku, adresy, osobního e-mailu, telefonního čísla, uživatelského jména, hesla apod. Plně respektujeme vaše soukromí. Více informací naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Používání informací

Společnost TP-Link tímto slibuje, že se zavazuje dodržovat platné vnitrostátní zákony a nařízení. Shromážděné informace bude uchovávat jako přísně důvěrné a bude je používat pouze pro účely zlepšování produktů a služeb. Informace nebudou zpřístupněny žádné třetí straně, která nemá relevantní zájem na výše uvedeném účelu.

Účast a ukončení účasti v programu

Uživatelé mohou podle svého uvážení povolit, nebo zakázat funkci v části „Program zlepšování na základě zkušeností uživatelů pokročilých systémů“. Povolení této funkce znamená, že jste se rozhodli zúčastnit programu UEIP společnosti TP-Link, zatímco zakázání funkce znamená, že se programu nezúčastníte.

From United States?

Get products, events and services for your region.