Pokyny k aktualizaci kontroleru Omada

Přečtěte si návod, určete cestu aktualizace a poté podle uvedených pokynů proveďte aktualizaci kontroleru. Konfigurace vašeho kontroleru tak zůstane zachovaná a celková doba nečinnosti během aktualizace bude kratší.

Cesty aktualizace a požadavky na verzi

Bez ohledu na to, jaký typ kontroleru Omada používáte, můžete ho aktualizovat na různé formy kontroleru Omada SDN 4.1.5.

Staré verze
SoftWare Controller

Softwarový kontroler Omada

Verze 3.1.4 nebo vyšší

HardWare Controller

Hardwarový kontroler Omada

OC200: Verze 1.2.0 nebo vyšší

 
Nová verze
SoftWare Controller

Softwarový kontroler Omada

Verze 4.1.5

HardWare Controller

Hardwarový Omada SDN kontroler

OC200: Verze 1.7.0

OC300: Verze 1.0.0

CloudBased Controller

Omada Cloud-Based kontroler

Coming Soon

Pokud aktuálně používáte verzi, která je starší než verze 3.1.4 softwarového kontroleru Omada (verze 1.2.0 hardwarového kontroleru Omada), musíte ji nejdřív aktualizovat na jednu z výše uvedených verzí a poté můžete zahájit proces aktualizace popsaný v tomto průvodci.

Kontrola seznamu kompatibilních zařízení

Kontroler Omada SDN dokáže konfigurovat a spravovat pouze zařízení s podporovaným firmwarem.

Podívejte se na Omada SDN Compatibility List a ověřte, zda je vaše zařízení kompatibilní s kontrolerem Omada SDN. Klikněte na obrázek zařízení a zkontrolujte, zda máte nejnovější firmware. Pokud ne, stáhněte si nejnovější firmware a podle pokynů zařízení aktualizujte.

 

Změny ve funkcích

Následujícím dvěma typům funkčních změn byste měli věnovat pozornost při aktualizaci kontroleru: funkce, které je třeba nakonfigurovat, a upravené funkce.

1. Funkce, které je třeba nakonfigurovat

Tyto funkce budou vyžadovat ruční konfiguraci. Jinými slovy se jedná o funkce, u kterých existuje přímé a odpovídající řešení, ale z různých důvodů je nelze automaticky aktualizovat.

Wireless Control > Access Control

Řízení přístupu (Access Control) bylo aktualizováno na ACL v modulu Zabezpečení sítě (Network Security) v kontroleru Omada SDN 4.1.5. Tato nová funkce může být použita pro konkrétní klienty nebo skupiny, jejichž data prochází bránou, switchi a přístupovými body EAP.

Chcete-li obnovit konfigurace řízení přístupu (Access Control), přejděte do Settings > Network Security > ACL a po dokončení aktualizace ručně nakonfigurujte pravidla řízení přístupu ACL přístupového bodu EAP.

Wireless Control > Portal

V kontroleru Omada SDN 4.1.5 byl vylepšen portál, což se může projevit na SSID a sítích LAN. Pro každý web je povolen pouze jeden portál a jeden typ ověřování (včetně Bez ověřování [No Authentication], Jednoduché heslo [Simple Password], Hotspot, Externí server RADIUS [External RADIUS Server] a Externí portálový server [External Portal Server]). V případě Hotspotu můžete vybrat jeden nebo více režimů ověřování: Voucher, Místní uživatel (Local User), SMS, RADIUS a Facebook.

Pokud chcete obnovit konfiguraci portálu, přejděte do Settings > Authentication a po dokončení aktualizace nakonfigurujte portál ručně.

Wireless Control > Free Authentication Policy

Zásady s volným ověřováním (Free Authentication Policy) byly změněny na Zásady bez ověřování (Authentication-Free Policy) jako podřízená funkce portálu v kontroleru Omada SDN 4.1.5, která může určitým klientům umožnit přístup na internet bez ověření portálem.

2. Upravené funkce

Jedná se o funkce, které byly upraveny nebo nahrazeny novým řešením.

Wireless Control > Scheduler
Wireless Control > Scheduler Association

Tyto dva moduly jsou přizpůsobeny modulu profilu v kontroleru Omada SDN 4.1.5, který poskytuje flexibilnější a praktičtější způsob přizpůsobování a přidružování časového rozpětí (Time Range).

Insight > Untrusted Rogue APs
Insight >Trusted Rogue APs
Tyto dva moduly jsou upraveny v kontroleru Omada SDN 4.1.5. Funkce detekce cizích přístupových bodů (Rogue APs) dokáže prohledat všechny kanály a detekovat všechny blízké přístupové body pomocí optimalizovaného mechanismu, nicméně v nové verzi nedojde k roztřídění cizích přístupových bodů (Rouge APs) na důvěryhodné (Trusted) a nedůvěryhodné (Untrusted), což zjednodušuje proces konfigurace.
Site Settings > Log Settings U starých verzí musíte nastavit e-mailovou adresu odesílatele i příjemce pro příjem systémových protokolů a nastavit časový režim (Time Mode) jež určí, které systémové protokoly mají být odeslány v konkrétním čase nebo časovém intervalu. Kontroler Omada SDN 4.1.5 dokáže pomocí poštovního serveru (Mail Server) nakonfigurovaného v modulu kontroler odesílat e-maily pro resetování hesla, zasílat oznámení push a doručovat systémové protokoly. Systémové protokoly budou automaticky zasílány e-mailem v pravidelných intervalech do poštovní schránky spojené s účtem správce.
Controller Settings > User Account

Odstupňované role správců systému byly předefinovány. Správci systému starého kontroleru mají tři typy rolí se sestupnou prioritou: Správce (Administrator) (včetně Správce root [Root Administrator]), Operátor [Operator] a Pozorovatel [Observer]. Odpovídající tři role v nové verzi jsou Hlavní správce (Master Administrator), Správce (Administrator) a Dozorce (Viewer).

Na který typ kontroleru SDN chcete vaše zařízení aktualizovat?

Kontroler Omada SDN nabízí různá řešení nasazení. Tři typy kontroleru se liší ve své formě, ale slouží stejným funkcím při správě a monitorování sítí.

Postup aktualizace

1. Zálohujte svůj stávající kontroler.
 • Krok 1

  Přejděte do Controller Settings > Backup&Restore.

  Step1

 • Krok 2

  V rozevíracím seznamu Retained Data Backup vyberte dobu ve dnech, jež určí stáří dat k zálohování. Pokud například zvolíte 7 dní, budou zálohována data pouze za posledních 7 dní.

  Krok 3

  Kliknutím na tlačítko Backup uložíte aktuální konfiguraci a data v kontroleru do záložního souboru.

2. Odinstalujte stávající kontroler.
 • Krok 1

  Do vyhledávacího pole na hlavním panelu hostitele kontroleru zadejte Control Panel a vyberte ho mezi zobrazenými výsledky hledání. Vyberte Programs > Programs and Features.

  Stiskněte a podržte (nebo klikněte pravým tlačítkem na) program, který chcete odebrat, a vyberte Uninstall. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Step1

 • Krok 2

  Kliknutím na tlačítko No zcela odstraňte všechna data kontroleru.

  Step2

3. Nainstalujte softwarový kontroler Omada 4.1.5.
 • Krok 1

  Spusťte instalační soubor a podle pokynů v průvodci nainstalujte kontroler Omada SDN. Instalační soubor je možné stáhnout z adresy https://www.tp-link.com/en/support/download/omada-software-controller/.

 • Krok 2

  Spusťte kontroler Omada SDN a podle pokynů proveďte rychlé nastavení. Po dokončení průvodce se zobrazí přihlašovací obrazovka. Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste vytvořili, a klikněte na tlačítko Log in.

4. Importujte záložní soubor z předchozího kontroleru.
 • Krok 1

  Přejděte do Settings > Maintenance > Backup & Restore.

  Step1

 • Krok 2

  Kliknutím na tlačítko Browse vyhledejte a vyberte záložní soubor z předchozího kontroleru. Poté kliknutím na tlačítko Restore nahrajte soubor.

5.  Proveďte aktualizaci zařízení v kontroleru Omada SDN.
 • Krok 1

  Kontroler po importování záložních souborů automaticky vyhledá příslušná zařízení a převezme je. Přejděte do Devices a kliknutím na Upgrade Icon postupně aktualizujte jednotlivá zařízení . Nebo můžete kliknutím naStart Rolling Upgrade provést aktualizaci všech zařízení.

  Step1

 • Krok 2 (volitelné)

  Chcete-li provést přizpůsobenou aktualizaci, můžete kliknutím na položku zařízení otevřít okno s jeho vlastnostmi, klikněte na možnost Config a poté můžete v části Manage Device ručně provést aktualizaci verze firmwaru zařízení.

  Step2

 
 
1. Nainstalujte softwarový kontroler Omada 4.1.5.
 
2. Přeneste svá nastavení konfigurace a data ze stávajícího kontroleru do nového kontroleru.
 • Krok 1

  Na stávajícím kontroleru přejděte do Controller Settings > Migrate > Controller Migrate, v nabídce Retained Data Backupvyberte dobu ve dnech, jež určí stáří dat k zálohování, a klikněte na tlačítko Download Backup File, čímž exportujete nastavení konfigurace a data stávajícího kontroleru do záložního souboru. Pokud jste soubor zálohovali, klikněte na volbu Skip.

  Step1

 • Krok 2

  Log in to the cloud-based controller. If you don't have a cloud-based controller, go to https://omada.tplinkcloud.com and follow the instructions to register for a cloud-based controller first.

  Go to Settings > Maintenance > Backup & Restore. Click Browse to locate and choose the backup file of the previous controller. Then click Restore to upload the file.

  Jakmile proběhne nahrání souboru do nového kontroleru, vraťte se k předchozímu kontroleru a klikněte na tlačítko Confirm.

  Step2

 • Krok 3

  Na stávajícím kontroleru zadejte do pole Controller URL/IP IP adresu nebo adresu URL nového kontroleru. Poté kliknutím na tlačítko Migrate Devices přeneste zařízení do nového kontroleru.

  Step3

  Poznámka:
  Přesvědčte se, že jsou v počítači povoleny porty TCP/UDP 29810-29813. Přístupové body EAP pak budou schopné s kontrolerem přes tyto porty komunikovat. Pokud brána firewall a antivirový software tyto porty blokují, blokují také pakety mezi kontrolerem a přístupovými body EAP.

 • Krok 4

  Ověřte, zda jsou všechna přenesená zařízení v novém kontroleru viditelná a připojená. Jakmile jsou všechna přenesená zařízení ve stavu Connected (připojeno) na stránce zařízení na novém kontroleru, dokončete proces přenosu kliknutím na tlačítko Forget Devices.

  Step4

 • Omada Cloud-Based Controller uses device-based licensing model to manage the devices and networks. Therefore, bind the devices with valid licenses after all devices are migrated to the Omada Cloud-Based Controller. For detailed information about device-based licensing, refer to Know more about licensing.
3. Proveďte aktualizaci zařízení v kontroleru Omada SDN.
 
 
 
1. Proveďte aktualizaci firmwaru stávajícího kontroleru.

Aktualizaci hardwarového kontroleru lze provést online nebo ručně mírně odlišným způsobem.

Online aktualizace
 • Krok1

  Přejděte do Controller Settings > Maintenance, kliknutím na volbu Download & Upgrade proveďte aktualizaci kontroleru na prozatímní verzi 1.2.3.

  Step1

 • Krok 2

  Přejděte do Controller Settings > Backup&Restore.

  Step2

  V rozevíracím seznamu Retained Data Backup vyberte dobu ve dnech, jež určí stáří dat k zálohování. Kliknutím na tlačítko Backup uložíte aktuální konfiguraci a data v kontroleru do záložního souboru.

 • Krok 3

  kliknutím na volbu Download & Upgrade proveďte aktualizaci kontroleru na novou verzi 1.7.0, což je kontroler Omada SDN.

  Step3

Ruční aktualizace
 • Krok 1

  Přejděte do Controller Settings > Backup&Restore.

  Step1

  V rozevíracím seznamu Retained Data Backup vyberte dobu ve dnech, jež určí stáří dat k zálohování. Kliknutím na tlačítko Backup uložíte aktuální konfiguraci a data v kontroleru do záložního souboru.

 • Krok 2

  Přejděte do Controller Settings > Maintenance, kliknutím na tlačítko Browse vyhledejte a vyberte správný soubor firmwaru nové verze 1.7.0, což je kontroler Omada SDN.

  Step2

2. Importujte záložní soubor z předchozího kontroleru.
 
 
 
 
1. Uveďte do provozu hardwarový kontroler Omada SDN.

Uveďte do provozu nový hardwarový kontroler podle svých potřeb a topologie sítě. Poté spusťte kontroler a proveďte rychlé nastavení podle podrobných pokynů.

 
 
 
 
1. Proveďte aktualizaci softwarového kontroleru Omada.
Aktualizace na stejném počítači
 
Aktualizace na více zařízeních
 
2. Přeneste svá nastavení konfigurace a data ze stávajícího kontroleru do nového kontroleru.
 • Exportujte
 • Step1
 • cloudového kontroleru
 • adresu IP/Inform URL
 • Step3
 • Step4
 
 
1. Aktualizace na hardwarový kontroler Omaha
Aktualizace na stejném hardwarovém kontroleru Omada
 
Aktualizace na jiný hardwarový kontroler Omaha
 
 

From United States?

Get products, events and services for your region.