Stáhnout pro KE100 KIT V1

Prosím zvolte si hardwarovou verzi:

V1

>Jak zjisti hardwarovou verzi vašeho TP-Link zařízení?

Modely a hardwarové verze se liší v závisloti na regionu. Prosím ujistěte se o detailech pokud zvažujete nákup.
Dokument

Firmware Release Note

Refer the FAQ to update firmware.

KE100(EU)_V1_2.8.0 Build 240202

Datum vydání: 2024-02-06

Modifications and Bug Fixes:
1. Optimized the noise issue in some cases.
2. Fixed some minor bugs.

KE100(EU)_V1_2.7.0 Build 240102

Datum vydání: 2024-01-24

Modifications and Bug Fixes:
1. Optimized the heating function.
2. Fixed some minor bugs.

KE100(EU)_V1_2.6.0 Build 231027

Datum vydání: 2023-10-31

Modifications and Bug Fixes:
Improved total performance.

KE100(EU)_V1_2.4.0 Build 230804

Datum vydání: 2023-10-20

Modifications and Bug Fixes:
1. Added support for choosing Detection Sensor T110 in Open Window Detection to help adjust the heating according to the sensor's status.
2. Added support for choosing Detection Sensor T310 and T315 in Temperature Correction to help display more suitable temperature.
3. Fixed some minor bugs.

From United States?

Get products, events and services for your region.